Plan za razvoj liderstva je detaljni nacrt profesionalnog razvoja i aktivnosti sticanja znanja u koje ćete se upustiti tokom određenog vremenskog perioda. Ima za cilj da unapredi vaše liderske sposobnosti.

Važno je da vaš plan za razvoj liderstva bude dobro napisan, što može zahtevati određeni trud, struktuirano razmišljanje i kolaboraciju. Samo dobro promišljen plan će biti efektivan za stvarne promene. Ukoliko ste ga ispravno napisali i držite ga na mestu gde ga možete videti često, bićete motivisaniji da ga koristite.

Ako sebi date dovoljno vremena da kreirate svoj plan, završićete sa dokumentom koji je specifičan i personalizovan za vaš stil i potrebe – biće istinska motivacija, jer ćete znati da će vas naučiti interesantnim, vrednim veštinama i načiniti vas zadovoljnim svojom karijerom.

U nastavku ćete pronaći jednostavan proces koji će vas podučiti kako da kreirate plan za razvoj liderstva.

Kako napisati lični plan za razvoj liderstva

Korak 1. Ispišite svoje inicijalne ciljeve razvoja

Nabacite nekoliko misli o tome zašto želite da kreirate plan za razvoj liderstva. Možda pišete plan na početku svoje liderske karijere kako biste se pripremili za uloge na višim nivoima. U sredini vaše karijere, vaš plan može voditi ka krupnijim veštinama i širim mrežama. Ukoliko ste dospeli na nivo pozicije top menadžmenta, plan za razvoj liderstva vam može pomoći da nastavite da radite u skladu sa svojim najvećim potencijalom, predvodite inovacije i pronalazite najbolje prilike za vašu organizaciju. Ili možda pišete ovaj plan samo da biste bili u toku sa najnovijim trendovima u liderstvu, obučavali se na najnovijim tehnologijama, ili korigovali problem sa učinkom koji vam je već poznat.

Bez obzira u kojoj ste fazi svoje karijere, plan razvoja liderstva vam takođe može pomoći da naučite specifične veštine koje su vam potrebne za prevazilaženje problema sa kojima se suočavate. Znajte da šta god napišete u ovom koraku, možete promeniti kasnije, jer ćete otkriti više o sebi dok kompletirate naredne korake.

Korak 2. Proučite odlike velikih lidera

Sledeći korak u pisanju plana za razvoj liderstva jeste da se inspirišete odlikama i kvalitetima velikih lidera. Budući da su biografije i drugi materijali lako dostupni, možete sagledati liderske kvalitete koji su konstantno vrednovani i efektivni tokom čitave ljudske istorije.

Napravite spisak vaših omiljenih velikih lidera. Zatim, napišite glavne liderske kvalitete koji je svaki od njih pokazao. Najzad, objedinite sve te sposobnosti, kvalitete i kompetence ovih lidera u jednu listu.

Ova konačna lista je vaša slika vrste lidera kakav težite da postanete. Kvaliteti i veštine poput iskrenosti, komunikacije, vizije, kreativnosti i tome slično, možda izgledaju donekle apstraktno u ovom trenutku, pa će vam kasniji koraci pomoći da oformite konkretne planove da ih razvijete.

Korak 3. Procenite svoju ličnost i karakterne crte

Ovaj korak zahteva spoljne resurse koje možete koristiti da identifikujete svoju ličnost, jake strane i temperament. Ako ste već koristili alat poput Majers Brigs tip indikatora (MBTI), možete pogledati svoje rezultate ili ga uraditi ponovo. Ili možete koristiti druge alate za određivanje ličnosti prigodne za vaše potrebe i ciljeve.

Premda procene ličnosti mogu izgledati neprecizno, ovaj korak je važan. Odgovori koje pronađete vam mogu pomoći da personalizujete svoj razvojni plan prema sebi i svom pravom temperamentu, umesto da bude za lidera uopšteno. Može vam pomoći da napravite plan za koji ste istinski zaineresovani, što može biti velika razlika između plana koji stvarno koristite i onoga koji biste zaboravili.

Korak 4. Zapišite svoje vrhunske vednosti

Vaše najvažnije vrednosti su još jedan aspekt vašeg specifičnog liderskog stila koji treba da stavite na papir. Ovo je bitno jer su liderske karakteristike definisane na nešto drugačije načine kod ljudi sa različitim vrednostima. Takođe, vaše vrednosti određuju načlin na koji ćete izraziti te karakteristike, kao i ciljeve na kojima ćete raditi.

Osnovne vrednosti vode vaše odluke po pitanju svega, i veoma ih je teško promeniti. Ako znate koje su vaše vrednosti, imaćete bolje razumevanje kako da napišete efektivni plan koji će i dalje biti jako relevantan za vas na duge staze.

Pogledajte spisak osnovnih vrednosti, kao što je ovaj, odaberite otpilike 10 koje su vam najbliskije. Zatim, suzite ih na svega nekoliko koje vas najviše definišu i bez kojih ne biste želeli da živite.

Korak 5. Uporedite svoju percepciju o sebi u odnosu na mišljenja drugih

Nakon što ste završili svoju samo-procenu, mogli biste pomisliti da ste otkrili univerzalnu istinu (a to može biti tačno). Ipak, jako je važno prikupiti nekoliko mišljenja o sebi od drugih koji vas dobro poznaju.

Obratite se nekim ljudima koji su vaši članovi porodice, prijatelji ili kolege od poverenja. Pitajte ih da zapišu ključne reči za koje smatraju da opisuju vaša uobičajena ponašanja i jake strane.

Zatim, uradite šta god je u vašoj moći da saznate šta drugi zaposleni kažu o vama kada niste tu. Možda će biti potrebno da dobijete ove informacije od pouzdanog kolege.

Bilo da su mišljenja drugih fer ili ne, ona doprinose vašoj sposobnosti da budete efektivni kao lider. Možete odabrati da dozvolite tuđim mišljenjima da utiču na vaš izbor razvojnih ciljeva (korak 7), ili možete odabrati da ih ignorišete.

Ukoliko postoji značajna razlika između, recimo, jedne od vaših samoprocenjenih odlika ličnosti i toga šta drugi kažu o vašoj ličnosti, razmotrite da li bi oni mogli biti u pravu. Ako je to slučaj, možda ste pronašli još jednu sjajnu priliku za razvoj.

Korak 6. Pripremite ličnu viziju

Kombinujte svoje uvide iz prethodnih koraka i pretočite ih u ličnu viziju. Ova izjava će koncizno sumirati ono što ste shvatili o sebi i podsetiti vas na vašu svrhu.

Lična vizija može biti fokusirana samo na vaš posao ili može izraziti širu misiju. Na primer, ovo je misija Opre Vinfri:

Biti učitelj. I biti poznata po inspiraciji svojih učenika da budu više nego što su mislili da mogu biti.

CEO kompanije Campbell Soup, Deniz Morison, ima viziju koja obuhvata nešto više:

Da biste služili kao lider, živite uravnoteženim životom i primenjujte etičke principe kako biste napravili značajnu razliku.

Nasuprot tome, Džon Rempton, osnivač Hostt.com, ima veoma poslovno fokusiranu viziju:

Želim da uspem u tome da svaka osoba na svetu može priuštiti da pokrene sopstveni biznis.

Kada pišete svoju ličnu viziju, postarajte se da obuhvatite sledeća tri elementa:

  • Vrednosti i principi koji predvode vaše odluke
  • Kvaliteti ili karakteristike koje želite da otelotvorite
  • Glavni cilj ili par ciljeva koje želite da postignete

Uvek možete revidirati svoju viziju kasnije! Samo vam je potrebno da bude vaš lični dokument koji vas podseća na pravac kojim želite da krenete danas. Ako prestane da vas inspiriše, možete je promeniti.

Korak 7. Odaberite veštine koje ćete unaprediti

Kada imate ličnu viziju koja izražava vaše vrednosti, ličnost i odabrani pravac, spremni ste da se fokusirate na specifične liderske veštine koje treba da razvijete.

Prvo, napišite listu veština kojima već raspolažete. Ove veštine mogu pripadati kategorijama poput: tehničke, liderske, lične i interpersonalne. Dajte sebi vremena i navedite koliko god želite veština. Ako imate CV radnu biografiju koja je sveže dopunjena, to može da vam pomogne.

Zatim, pregledajte svoju listu i naznačite koje veštine su lične jake strane, a šta su oblasti za razvoj. Možete proveriti svoju percepciju sopstvenih jakih i slabih strana u odnosu na mišljenja pandana ili mentora od poverenja.

Najzad, upredite ovu listu sa svojom listom odlika velikih lidera. Da li bi bilo koja od ovih veština označenih kao oblasti za unapređenje mogla biti prilika za izgradnju neke od tih odlika? Da li bi neka od tih oblasti za razvoj mogla da se svrsta među slabe strane za koje drugi misle da ih imate?

Odaberite svega nekoliko veština koje želite da savladate ili unapredite. Od suštinskog je značaja da ove veštine podržavaju vaše vrednosti i viziju. Ukoliko veština ne podupire vašu viziju, ali, recimo, čini da izgledate dobro drugima, verovatno ne bi trebalo da se odlučite za nju.

Korak 8. Napišite jako specifične ciljeve

Dodelite prioritete veštinama koje želite da savladate, od najvažnije do najmanje važne. Vaše najvažnije veštine bi mogle biti one koje u najvećoj meri podupiru vašu viziju, utiču na vašu karijeru, ili vam pomažu da lakše naučite ostale veštine.

Zatim, na osnovu vaše liste prioritetnih veština, napišite dva do tri velika, odvažna cilja koji će biti teško, ali inspirativno, postići u narednom periodu. U redu je ako zvuče pomalo uopšteno.

Nakon toga, napišite nekoliko malih, inkrementalnih ciljeva ispod svakog od velikih ciljeva, koji će vam pomoći da se krećete u tom pravcu. Neka ovi mali ciljevi budu specifični, merljvi, dostižni, realistični i oročeni (SMART ciljevi).

Izdvojite vreme da razmislite o efektivnim metodama savladavanja tih veština. Potrebno je da pronađete metode koje će raditi za vas i kojima ćete se posvetiti.

Prilike za učenje su svuda oko nas, gotovo sve vreme, pogotovo na radnom mestu. Zapitajte se da li ima događaja na poslu koje možete iskoristiti kao prilike za učenje, zajedno sa dnevnim interakcijama i mehanizmima fidbeka koji mogu da vam pomognu. Možete se dobrovoljno javiti da radite sa novim klijentom ili preuzmete neku interesantnu novu aktivnost. Tragajte za izazovima koji će podržati vašu viziju.

Korak 9. Napravite pisani plan

U ovom trenutku, vi u suštini znate kako da napravite plan za razvoj liderstva. Ako ste do sada sve zapisivali, ovaj korak je tu samo kako bismo osigurali da plan bude u obliku koji će biti koristan za vas.

U objedinjenom dokumentu, napišite svoju ličnu viziju, vaše željene veštine, vremenski oročene korake za ostvarivanje svakog cilja, alate koje ćete koristiti i ljude kojima se možete obratiti za pomoć.

Postarajte se da plan bude nešto što ćete često gledati, što možete koristiti dok radite, i možete modifikovati po potrebi. Možete ga držati na zidu svog radnog prostora, u digitalnom kalendaru, na početku vašeg planera, ili na bilo kom mestu koje vam je najzgodnije.

Kako sprovesti vaš plan za razvoj liderstva

Dok razrađujete vaš kompletirani plan za razvoj liderstva, trebalo bi redovno da koristite sistem za beleženje vašeg napretka. Merenje napretka koji pravite vas može motivisati da nastavite da radite u pravcu vaših ciljeva.

To vam takođe može pomoći da izbegnete ispadanje iz šina ukoliko naiđete na kamen spoticanja ili uočite novi mogući pravac. Kada znate tačno gde se nalazite u odnosu na svoj plan, možete ga lako modifikovati kako biste uvrstili nove izazove i prilike.

Ukoliko ste u mogućnosti, nađite mentora – ili lidera koji je poziciono iznad vas – koji će vas voditi kroz vaš plan. Možda će biti potrebno da zakažete početni sastanak sa potencijalnim mentorom kako biste mu pokazali svoj plan i zatražili fidbek. Ako osetite sjajnu međusobnu povezanost, možete pitati da li bi osoba bila voljna da vas podrži u ostvarivanju vaših ciljeva.

Najzad, nastavite da čitate i gledate druge izuzetne lidere kojima se divite. Sagledavanje njihovih kvaliteta i veština će vas podsetiti zašto želite da razvijete sopstvene liderske sposobnosti, a to će vas motivisati da nastavite da se razvijate u najboljeg lidera koji možete biti.

Liderski imidž: Kako optimalno izgraditi reputaciju u 6 koraka