Big data zauvek menja budućnost svake video marketing kampanje. YouTube je pokrenut 2005. kada je big data bio tek fenomen u povoju. Ipak, analitika podataka i veštačka inteligencija su učinile video tehnologiju daleko raznovrsnijom nego ikada.

Mudri video marketari znaju kako da koriste veštačku inteligenciju i big data sa svim njihovim prednostima. Ipak, biće potrebno da imaju strateškiji pristup prilikom upotrebe big data i VI tehnologije za video marketing u bliskoj budućnosti.

Video marketing kampanje i big data

Tako se mnog promenilo tokom proteklih godina, od načina na koji obavljamo poslovanje, pa sve do toga kako se družimo, svi smo morali ponovo da osmislimo kako živimo. Ono što se nije promenilo, jeste moć da se napravi video marketing kampanja. Video marketing je i dalje u samom vrhu marketing strategija brojnih biznisa.

Nažalost, pre nego što budete u mogućnosti da razvijete video marketing strategiju određenu podacima, biće potrebno da pažljivo planirate svoju kampanju.

Postoji 7 ključnih elemenata koje treba imati na umu kada organizujete snažnu video kampanju. U nastavku pojašnjavamo svaku važnu tačku ponaosob.

1. Odlučite šta želite da postignete

Budite jasni kada je reč o tome šta želite da postignete sa svojom video marketing kampanjom. Vaši ciljevi treba da čine bazu čitave vaše kampanje, stoga postavite sebi pitanje šta se nadate da postignete uspomć svog videa. Povećanje prodaje i svesti o brendu su obično najpoželjniji ciljevi u svakoj marketing kampanji, pa video ne bi trebalo da bude izuzetak. Kada znate šta želite da dobijete od pokretanja svoje video kampanje, bićete u mogućnosti da se pobrinete da vaš cilj bude postignut.

Možete koristiti big data da vam pomogne sa identifikovanjem vaših ciljeva. Možete istražiti ciljeve koje imaju drugi marketari zahvaljujući alatima za rudarenje podataka, a zatim osmisliti sopstvene strategije oko toga.

2. Kontrolišite svoj narativ

Video marketing kampanje često bivaju ugušene sitnim detaljima i opšta poruka se usput izgubi. Najmoćniji i najuticajniji video materijali imaju jasnu i konciznu poruku – znaju tačno koja je njihova priča i znaju kako da je ispričaju. Napravite vašu priču obilato jasnom u svom videu, ali ne budite neodređeni – to niko ne voli. Istraživanja su pokazala da je ponašanje onlajn korisika pod uticajem pandemije, a vaša poruka je daleko važnija sada nego što je bila ikada ranije.

Da biste to izveli, potrebno je da koristite alate prediktivne analitike kako biste što bolje procenili ponašanje svojih korisnika. Možete koristiti ovu tehnologiju zasnovanu na podacima kako biste oblikovali narativ koji bolje predstavlja njihove potrebe.

3. Budite svesni budžeta

Moćni video materijali ne moraju raspolagati ogromnim sredstvima, ali treba da budete realistični sa svojim budžetom. Nikada se ne zavaravajte misleći da možete koristiti prečice i štedeti na troškovima po cenu kvaliteta vašeg videa. Odlučite koliko ste voljni da potrošite i razgovarajte sa profesionalcima o tome šta možete realistično postići sa svojim budžetom. Uvek je mudro ostaviti malo prostora za rezervu, što važi i za pokretanje sjajne video marketing kampanje.

Postoji mnogo odličnih alata za budžetiranje koji koriste najnovije big data algoritme. Možete bolje pratiti svoje troškove uspomoć alata mašinskog učenja koji vam pomažu da identifikujete oblasti u kojima preterano trošite na video marketing kampanje.

4. Znajte koga želite da targetirate

Svi smo različiti. Svi želimo različite stvari i percipiramo vrednost na sebi svojstvene načine. Neke ljude zanima samo trošak, drugi daju prioritet korisničkoj podršci iznad svega i zbog toga su spremni da plate više kako bi to dobili. Treba da razumete svoju specifičnu publiku i da budete kadri da im ponudite ono što očekuju od vas.

To je još jedna oblast u kojoj veštačka inteligencija može biti veoma korisna. Možete koristiti VI da bolje rafinirate svoju publiku i odredite korisnike za koje je najverovatnije da ćete ih konvertovati.

5. Odlučite  raspored u vremenu

Najbolje video marketing kampanje se ne događaju preko noći, za najbolje stvari je potrebno vreme kako bi se postigle, pa ni ovo nije različito. Treba da uračunate vreme u svoj proces planiranja od samog početka. Svaki korak ove kampanje će zahtevati određenu količinu vremena, specifično vreme varira u zavisnosti od toga šta želite da uradite. Kada znate (manje-više) koliko dugo će trajati da izvedete svaki element, sledeći korak je da se pridržavate tog vremenskog rasporeda najbolje što možete. Dobra praksa je ostaviti jednu dodatnu sedmicu – dakle, ako smatrate da će za vašu kampanju biti potrebno 3 nedelje da je izvedete, planirajte da to traje 4 nedelje.

6. Napravite vašu poruku jasnom od samog početka

Niko ne voli neodređenost. Fina je linija razlike između stvaranja glasina povodom vaše video kampanje i gubljenja interesovanja vaše publike jer ste previše razvučeni. Internet trolovi su posvuda i u punoj snazi ovih dana, zato treba da proverite svoj video sa kontrolnom grupom pre nego što ga lansirate u javnost na veliko. To je za vas najbolji način da budete sigurni da je vaša poruka jasna i nije uvredljiva, pre nego što izložite svoj biznis javnom izrugivanju.

7. Neka vaš naslov bude kratak i privlačan

Najbolji video materijali imaju sjajne naslove, zato nemojte preterano promišljati svoj naslov. Sve dok vaš naslov precizno opisuje sadržaj vašeg videa uz najmanju moguću količinu slova, to će biti pravo zlato. Ovo je unekoliko zahtevnije nego što zvuči. Najbolji način da tome pristupite jeste da naučite da sumirate ključne poruke – na primer, “mačke izvode ludosti kada im pokažete krastavac” može biti sumirano kao “mačke protiv krastavca”. To je pojednostavljen primer, ali pojašnjava suštinu pristupa sumiranja.

SEO alati koriste analitiku podatka kako bi pomogli da odredite najbolje tehnike optimizacije. Možete ih koristiti da odredite idealno postavljanje ključnih reči za vaše video naslove.

Koristite big data kako biste izvukli maksimum iz svoje video marketing kamapanje

Postoji mnoštvo odličnih načina da koristite big data kada ste marketar. Big data i veštačka inteligencija mogu biti ekstremno korisni za video marketing. Treba damo da ih iskoristite što je moguće efektivnije.

Vrednost poverenja vaših kupaca povećava vrednost Brenda