Potražnja za iskusnim IT profesionalcima će nastaviti da raste u doglednoj budućnosti. Ali, ukoliko želite prednost na današnjem kompetitivnom tržištu rada IT karijera, najtraženije veštine koje treba da usavršite su: tehnologije oblaka, sigurnosti i veštačke inteligencije (VI).

IT karijera: Najtraženije veštine

Oblak tehnologija

Sve više kompanija drži svoje sisteme i servise na oblak platformama zbog veće agilnosti i ekonomskih prednosti koje pružaju, a očekuje se da ovaj trend nastavi da raste. Iz tog razloga, sposobnost razvijanja softvera koji lako može biti primenjen u oblaku će postati sve više i više tražena.

Sigurnost

Povezana veština je sveobuhvatno razumevanje sigurnosti i izazova koji se odnose na privatnost, kao i besprekorno poznavanje standarda kodiranja. Budući da se svi poslovni poduhvati prave digitalno i postavljaju onlajn, njihova sigurnost, integritet i dostupnost su najviši prioritet. Digitalni sistemi moraju biti projektovani od početka do kraja kako bi se osigurala sigurnost i ispoštovala pravna regulativa privatnosti.

Veštačka inteligencija i data nauka

Tokom 2021. i nadalje, predviđa se da će sistemi biti sve inteligentniji: samostalno će učiti, upravljati sobom i zahtevati malo ili nimalo ljudske intervencije. Pravljenje inteligentnih sistema zahteva poznavanje korišćenja podataka kako bi se izvukli uvidi i saznanja koja mogu biti od pomoći za pokretanje efikasnosti interakcija, operacija i automatizacije.

Uspeh IT organizacija u godini pred nama će biti određen time koliko dobro shvataju efikasnost oblaka koji će odgovoriti na potrebe kompanije bez ugrožavanja sigurnosti. Smanjivanje troškova naporedo sa izvođenjem dinamičnih servisa usredsređenih na korisnika, koji usto zadovoljavaju trenutačne potrebe poslovanja – to se može dogoditi jedino kada je inteligencija ugrađena u servise i operacije.

Kako steći najtraženije veštine

Počnite tako što ćete se upoznati sa infrastrukturom i servisima koje nude najveći pružaoci usluga oblak tehnologije. Proučite najnovije standarde i regulativu o kiber-sigurnosti i privatnosti. Savladajte vrhunsko kodiranje i primenu sigurnosti i privatnosti. I najzad, ne manje važno, naučite data nauku.

Steknite praktično iskustvo radeći na razvijanju ili upravljanju sistemima i servisima koji koriste ovu tehnologiju. Razmotrite onlajn obuke – UK Berkli nudi diplome data nauke, na primer, dok Coursera takođe pruža brojne mogućnosti za učenje. Najveći pružaoci oblak usluga takođe nude treninge njihovih servisa koji bi vam mogli pomoći da steknete stručnost. Takođe, potražite diplomu ili programe sertifikacije koji bi mogli pomoći da poboljšate svoj CV rezime.

Kako se istaći među ostalim kandidatima

U vašoj biografiji istaknite dva ili tri specifična uspešna projekta na kojima ste radili. Postarajte se da navedete dovoljno detalja kako biste komunicirali da imate temeljno razumevanje problema, podjednako kao i rešenja.

Naglasite sve što pokazuje vaše iskustvo u razvijanju ili radu na sistemima i servisima koji su zasnovani na oblak tehnologiji, ispunjavaju standarde sigurnosti i/ili imaju integrisanu veštačku inteligenciju. Pokažite sve sertifikate i/ili kurseve koje ste pohađali. Fokusirajte se na oblasti konkretne ekspertize i uspešne projekte koji se odnose na specifične zahteve posla.

60+ besplatnih onlajn kurseva top univerziteta: Data Science, Računarske nauke, Programiranje