Dodeljivanje prioriteta je suštinsko za uspeh i zadovoljstvo, ali sistemi za prioritizaciju mogu biti vrlo komplikovani. Samo korišćenje sistema može iscrpeti energiju da se stvari zaista dovrše. Postoje brojne tehnike kako povećati produktivnost i dobro je da se sa njima upoznate. Razmotrite efikasnu tehniku prioritizacije u nastavku.

Evo jednostavnog načina za dodeljivanje prioriteta:

Od svih stvari za koje trenutno imate energiju, uradite onu stavku koja vam se najmanje radi.

 

Kako treba da odaberete?

Svi se mi odlikujemo ponašanjima kojima smo manje ili više skloni.

Na primer, da li ste vi od onih koji peru svoje prozore jednom nedeljno ili neko ko to radi jednom u pet godina?

Neka ponašanja su nam poznatija i, samim tim, komfornija. Na primer, lakše je uraditi zadatak koji obavljate često i odavno, nego uraditi nešto što radite po prvi put. Novi zadatak pokreće više anksioznosti, pa smo skloniji da ga odlažemo.

Odaberite ono čemu ste prirodno manje naklonjeni da obavite, između svih stvari koje biste mogli da radite.

Zašto ovo uspeva?

Postoji nekoliko načina kako vam ova strategija može koristiti.

Prvi način:

Obavite aktivnost, kao što je pranje prozora, koju nikada ne radite. Imati čiste prozore neće promeniti vaš život. Ipak, raditi nešto što retko radite vam daje energiju. Postavlja izazov pred vašu koncepciju sebe. Možda i niste takav lenjivac kao što ste mislili. Možda ste sposobni da budete zreliji? Već ste dovršili nešto što niste očekivali da ćete uraditi danas, dakle na koje druge načine biste to mogli da izvedete? Psihološki, stavljanje vašeg tela u pokret vam daje energiju i može poboljšati vaš fokus.

Drugi način:

Proširićete sebe, svoje veštine i svoje buduće prilike. Nepoznata ponašanja često imaju više potencijala da nam pomognu da se razvijemo, nego ona koja su nam poznata. Kada se sastajete sa klijentima, to je uvek nova osoba. Dobijate drugačiji fidbek. Dolazite do nove publike. Treba da prilagodite svoj stil stilu te osobe, pa vaše veštine rastu.

Treći način:

Kada se pozabavite ponašanjima koja normalno odlažete, ta ponašanja postaju komfornija. Prosečno vreme odlaganja tih zadataka će se smanjiti. Skup ponašanja koja pokreću nepoželjno odlaganje kod vas će se smanjiti. Zapetljavaćete se ređe i manje.

Četvrti način:

Neki ljudi reaguju anksiozno radeći naporno na veoma komfornim ponašanjima, ali ignorišu nekomforne zadatke koji su viši prioritet. Način dodeljivanja prioriteta koji sugerišemo pomaže da sprečite sebe da se tako ponašate. Otežava vam da se zavaravate kako ste produktivni obavljajući posao koji je jako komforan za vas, ali ima malo šansi da promeni svet, ili promeni vaš život.

Treba li  koristiti ovu strategiju svaki put?

Ne. Ovo je dobar savet kako povećati produktivnost kada imate energije, ali se davite u mislima o svim onim stvarima koje biste mogli da radite, pa imate poteškoća da odlučite na šta da se fokusirate.

Takođe možete koristiti ovu strategiju i kada imate malo energije, ali će skup aktivnosti koje birate biti manji. Na primer, ukoliko ste prošli kroz iskusvo podbacivanja koje je rezultiralo depresivnim osećanjima, vaš inventar ponašanja za koja se osećate sposobnim bi mogao biti manji nego inače. I dalje možete iz tog inventara odabrati stavku za koju je najmanje verovatno da ćete se njome pozabaviti.

Uopšteno govoreći, nije dobro uvek se držati jednog jedinog metoda dodeljivanja prioriteta. Kada fanatično koristite jedan sistem, uvek ćete dolaziti do sličnih odluka. Vaši izbori će biti manje raznoliki. Upotreba jednog sistema će značiti da iznova postavljate sebi izazove na iste načine. Umesto toga, s vremena na vreme naizmenično koristite različite jednostavne sisteme za prioritizaciju.

Ne treba vam veća motivacija, treba vam sistem