Svaki biznis treba da ima napisan biznis plan. Bilo da je to za potrebe postavljanja pravca poslovanja ili privlačenje investicija, pisanje biznis plana je od suštinskog značaja za uspeh vaše organizacije. Ali, kako da napišete biznis plan?

Svaki biznis plan treba da sadrži:

 • Sažetak – prikaz vašeg biznisa ukratko
 • Opis kompanije –  predstavlja čime se bavite
 • Analiza tržišta
 • Organizacija i upravljanje – struktura vašeg biznisa i uprave
 • Usluga ili proizvod – usluge i/ili proizvodi koje imate u ponudi
 • Marketing i prodaja – kako ćete marketirati svoj biznis i vaša strategija prodaje
 • Neophodna sredstva – koliko novca će vam biti potrebno u narednih 3 do 5 godina
 • Finansijske projekcije – uključite informacije poput bilansa uspeha
 • Appendix (Prilog) – opcioni odeljak koji uključuje radne biografije, dozvole, licence i dr.

Ipak, može biti teško početi.

7 koraka za pisanje biznis plana

1. Istražujte, istražujte, istražujte

“Istražujte i analizirajte svoj proizvod, vaše tržište i vašu objektivnu stručnost”, piše Vilijam Piralja, viši rukovodilac u industriji finansija. “Razmotrite da potrošite duplo više vremena na istraživanje, evaluiranje i razmišljanje, nego što ćete provesti pišući biznis plan”.

“Da biste napisali savršeni plan, morate detaljno poznavati svoju kompaniju, svoj proizvod, vašu konkurenciju i tržište”.

Drugim rečima, vaša odgovornost je da saznate sve što možete o svom biznisu i industriji u koju se upuštate. Pročitajte sve što možete o svojoj industriji i razgovarajte sa svojom publikom.

2. Odredite svrhu svog biznis plana

Biznis plan, prema jednoj od definicija, jeste “pisani dokument koji opisuje prirodu biznisa, strategije prodaje i marketinga, finansijsku podlogu, a usto sadrži projektovani bilans uspeha (profit i gubitke)”. Ipak, vaš biznis plan može poslužiti za nekoliko različitih svrha. To je takođe nacrt koji postavlja pravac tako da se za biznis može planirati budućnost, i može biti od pomoći da se izbegnu poteškoće na tom putu. To je važno imati na umu ukoliko sami sebe finansirate. Ali, ukoliko želite da privučete investitore, vaš plan će imati drugačiju svrhu, i biće potrebno da napišete plan koji targetira njih, stoga će morati da bude što je moguće više jasan i koncizan. Kada pišete svoj plan, postarajte se da imate definisane i ove ciljeve.

3. Napravite profil kompanije

Profil vaše kompanije obuhvata istorijat vaše organizacije, proizvode i/ili usluge koje nudite, vaše ciljano tržište i publiku, vaše resurse, kako nameravate da rešite problem i šta to čini vaš biznis unikatnim. Kada pravite profil kompanije, ovo možete staviti na stranicu “O nama”.

Profili kompanija se često nalaze na zvaničnim internet stranicama i koriste se da privuku potencijalne kupce, ali i radnike. Ipak, vaš profil može biti upotrebljen da opiše vašu kompaniju u biznis planu. Ne samo da je to suštinska komponenta za pisanje vašeg biznis plana; to je takođe jedan od prvih pisanih delova plana.

Imati osmišljen profil čini ovaj korak daleko lakšim.

4. Dokumentujte sve aspekte svog biznisa

Investitori žele da se uvere da će im vaš biznis doneti novac. Zahvaljujući ovom očekivanju, investitori žele da znaju sve o vašem biznisu. Kako biste im izašli u susret, dokumentujte sve, počev od vaših troškova, toka gotovine i industrijskih projekcija. Takođe, ne zaboravite naizgled nevažne detalje kao što je vaša strategija lokacije ili ugovori o licenciranju.

5. Napravite strateški marketing plan

Pisanje izuzetnog biznis plana uvek uključuje strateški i ambiciozan marketing plan. Ovo obično podrazumeva ostvarivanje marketinških ciljeva kao što su:

 • Uvođenje novih proizvoda
 • Proširivanje ili povratak na tržište za postojeće proizvode
 • Ulazak na teritorije nove za kompaniju
 • Povećanje prodaje za pojedini proizvod, tržište ili cenovni rang. Odakle će doći ova prodaja? Budite konkretni
 • Unakrsna prodaja, ili grupisanje jednog proizvida sa drugim
 • Ulazak u dugoročne ugovore sa željenim klijentima
 • Podizanje cena bez smanjivanja obima prodaje
 • Rafiniranje proizvoda
 • Strategija digitalnog marketinga
 • Unapređivanje proizvodnje i/ili isporuke proizvoda

Svaki marketinški cilj treba da ima nekoliko pod-ciljeva i taktika za ostvarivanje tih ciljeva.

U odeljku vašeg biznis plana o marketinškim ciljevima, fokusirate se na “šta” i “zašto” marketinških zadataka za godinu pred vama. U odeljku posvećenom sprovođenju, fokusirate se na praktične oblasti u kojima treba zasukati rukave – ko, gde, kada i kako.

Naravno, ostvarivanje marketinških ciljeva će imati troškove. Vaš marketing plan treba da ima odeljak u koji dodeljujete budžete za svaku od planiranih aktivnosti. Bilo bi korisno za vas da napravite odvojene budžete za interne troškove (radni sati osoblja) i eksterne troškove.

6. Neka vaš plan bude prilagodljiv za različitu publiku

Potencijalni čitaoci biznis plana su raznolika skupina, od bankara i investitora, pa do zaposlenih. Premda je ovo diversifikovana grupa, ona nije konačna. A svaka vrsta čitalaca ima određena tipična interesovanja. Ako unapred znate ova interesovanja, možete se pobrinuti da ih uzmete u obzir kada pripremate plan za tu konkretnu publiku.

Na primer, bankari će biti više zainteresovani za bilans stanja i tok gotovine, dok će investitori pregledati osnovne poslovne koncepte i vaš upravljački tim. Menadžer u vašem timu će, s druge strane, koristiti ovaj plan da se podseti najvažnijih ciljeva.

Usled ovih razloga, postarajte se da vaš plan bude modifikovan u zavisnosti od publike koja ga čita. Ipak, neka ove prepravke budu ograničene među verzijama. To znači – kada delite finansijske projekcije, trebalo bi da ti podaci budu identični u svakom obliku.

7. Objasnite zašto vam je stalo

Bilo da delite svoj plan sa investitorom, kupcem ili članom tima, vaš plan treba da pokazuje da ste pasionirani i posvećeni i zaista vam je stalo da vašeg biznisa i tog plana. Možete diskutovati o greškama na kojima ste naučili, spisku problema koje se nadate da ćete rešiti, opisati svoje vrednosti i staviti do znanja šta vas izdvaja od konkurencije.

Kada pojasnite zašto vam je stalo do vašeg biznisa, stvarate emocionalnu povezanost sa drugima, tako da požele da podrže vašu organizaciju i napredak.

Brzi vodič kroz Strategiju za preduzetnike