Čini se da je tehnološka industrija u konstantnom previranju, ali ove godine dinamika promena je bila daleko brža i pratila je putanju koju niko nije očekivao na samom početku. Ako nas je 2020. ičemu naučila, to je da se ne vezujemo previše za svoje planove za budućnost. IT karijera nalaže kako je za profesionalce uvek važno da nastave sa učenjem i usavršavanjem, a odgovarajuće investicije u sopstvenu karijeru možete napraviti u oblasti 10 veština koje će biti tražene u budućnosti.

IT karijera i 10 najtraženijih veština u 2021.

Razvoj u ovim oblastima je pametno ulaganje za napredovanje u IT karijeri u godini koja je pred nama.

1. Fundamentalne liderske veštine

Ključ za prilagodljivost, virtuelnu saradnju i digitalnu transformaciju (i agilno) jeste distribuirano liderstvo i timovi koji upravljaju sobom. To zahteva da svako raspolaže fundamentalnim veštinama liderstva, a ne samo ljudi na menadžerskim ili višim pozicijama. U nastavku je 5 ključnih liderskih veština koje svaki IT profesionalac treba da usavrši, danas više nego ikada ranije.

2. Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Tehnološka industrija trenutno funkcioniše povećanom brzinom gde se IT profesionalci podstiču da se adaptiraju i kreativno se uhvate u koštac sa kompleksnim sistemima. Specijalizacija u oblasti veštačke inteligencije (VI) i mašinskog učenja može biti sjajan način da osigurate svoju karijeru u okviru IT industrije. VI preoblikuje svet i predstavlja suštinski korak za profesionalce da nastave sa sticanjem tehničkih i analitičkih veština kako bi ostali relevantni, pružajući unikatnu perspektivu pri rešavanju problema iz realnog života.

3. Video konferencije

Sposobnost da se prirodno ponašate pred kamerom je veština koju malo ljudi poseduje, ali to je jedna od onih malih stvari koja je postala izuzetno važna tokom 2020. Budući da se tako mnogo posla sada obavlja na daljinu, vaša sposobnost da se pred kamerom ponašate na profesionalan način tokom intervjua je od veće važnosti nego što većina ljudi može da zamisli. Treba da znate kako da napravite prijatnu pozadinu i postavite adekvatno osvetljenje tako da izgledate zdravo i profesionalno. Zatim, postavie se ispravno u kadar i gledajte direktno u kameru kada govorite. Ove vrste prezentacije sebe su u sklopu jedne od 10 veština neophodnih u domenu IT karijera tokom perioda kada se gotovo svi intervjui obavjaju virtuelno.

4. Komunikacija

Budućnost svakog biznisa će biti određena time koliko dobro koristi digitalnu tehnologiju. Posao IT profesionalaca je da naslikaju viziju budućnosti – brže i bolje budućnosti – zasnovane na digitalnoj transformaciji. Komuniciranje ove vizije i inspirisanje promene unutar naših kompanija je suštinski skup veština za svakog IT profesionalca.

Prema nedavnom globalnom istraživanju koje je sproveo ServiceNow, polovina svih rukovodilaca i zaposlenih veruje da će tranzicija na novu nomalnost biti još veći izazov nego inicijalni šok pandemije. IT profesionalci će imati zadatak da pronalaze rešenja za digitalne probleme koji će još uvek postojati za mnoge biznise dok se prilagođavaju na novo okruženje, što dalje podvlači potrebu za veštinama efektivne komunikacije zbog saradnje među odeljenjima.

Da, IT profesionalci treba da znaju pozadinu tehnologije i tehnoloških trendova. Ali ono što mnogi ne uspevaju da shvate jeste koliko se IT lideri oslanjaju na veštine efekivne komunikacije kako bi uspešno radili svoj posao. Ta uloga zahteva jasnu, konzistentnu komunikaciju unutar organizacije, kao i sa drugim funkcijama – kako bismo se postarali da su svi usaglašeni povodom pravih rezultat. Komunikacija je ključ digitalne transformacije i IT profesionalci treba da komuniciraju sa zaposlenima širom svih odeljenja povodom toga šta to znači za njihov posao.

5. Kiber sigurnost i data nauka

Sticanje novog skupa veština može pokazati koliko ste svestrani i uvećati šanse za doprinos značajnim promenama u svetu u kome danas živimo. U ovom trenutku, kiber sigurnost i data nauka su najznačajnije i najtraženije među potrebnim veštinama, pogotovo otud što sve više ljudi radi na daljinu. Kako više ljudi radi na daljinu, zaštita te virtuelne saradnje od napada će biti preko potrebna.

6. Društvene veštine

Kultivišite svoje društvene veštine. Unapredite svoju emocionalnu inteligenciju. Naša radna okruženja su stresna na više različitih načina nego što je to bio slučaj pre pandemije. Vaša sposobnost da upravljate sopstvenim emocijama i efektivno reagujete na emocije drugih će vas izdvojiti. Takođe je potrebno da ljudi budu prilagodljivi i kadri da ostanu pribrani i funkcionišu pod nezgodnim okolnostima, što je vredna karakteristika koju IT profesionalci treba da razviju. Ljudi koji mogu da se prilagode su po prirodi fleksibilni mislioci i otvorenog uma. Tokom krize, oni će biti najefektivniji lideri tima.

7. Upravljanje projektima

Tokom pandemije, kompanijema je potrebno više učešća IT sektora da podrže svoje radnike na daljinu dok istovremeno ojačavaju svoju odbranu od kiber napada. To znači da im je potrebno više osoblja i više resursa, kojima najbolje upravlja neko sa iskustvom i sertifikacijom u upravljanju projektima, tako da se odgovarajući resursi i osoblje koriste na najekonomičniji način. Postoji nekoliko različitih sertifikacija za upravljanje projektima. CompTIA Project+ je direktno namenjen IT profesionalcima koji treba da dokažu svoje veštine upravljanja projektima kako bi balansirali sa više osoblja i resursa, ili kako bi prešli na uloge višeg nivoa gde su te veštine potrebne.

8. Rad s podacima

Količine podataka i prilike koje oni stavljaju pred biznise će biti u porastu. Uopšteno, bilo koja veština vezana za rad s podacima, kao što je analitika podataka, veštačka inteligencija i mašinsko učenje – sve će to biti od suštinske važnosti za IT profesionalce. Takođe, stručnost u rukovođenju informacijama, što obuhvata privatnost i zaštitu, preuzima sve veći značaj kako razvijamo rešenja da se nosimo sa pandemijom. Razmislite o implikacijama praćenja kontakata, ili analiziranje zdravstvenih parametara populacija pacijenata, na primer.

9. Virtuelna saradnja

Budući da se radno okruženje dramatično menja, najzanačajnije veštine koje IT profesionalci treba da savladaju su virtuelna saradnja i izgradnja timova u okruženju rada na daljinu. Premda će se mnogi biznisi sa fizičkim lokacijama vratiti u svoj poslovni prostor kada se pandemija utiša, mnoge IT firme planiraju da zadrže rad na daljinu u doglednoj budućnosti. Stoga, IT profesionalci treba da usavrše umetnost saradnje i komuniciranja sa drugim članovima tima kako bi obavili posao. Postoje mnogi alati koji pomažu saradnju i komunikaciju, ali IT profesionalci treba da nauče sve aspekte virtuelnog rada kako bi ostali relevantni.

10. Veštine vezane za digitalnu transformaciju

C nivo rukovodstva treba da sprovede digitalnu transformaciju u svojim kompanijama. Ali, koje veštine to podrazumeva? Agilno, DevOps, bilo koje programiranje unutar API, progresivne veb aplikacije, oblak tehnologija, bilo šta vezano za 5G, da navedemo samo neke.

Cinici će reći ‘sve ovo radimo već nekoliko godina’. I bili bi u pravu. Digitalna transformacija znači da treba raditi na tome još više i povezati sve zajedno. Sve u svemu – IT karijera među 10 najvažnijih veština ubraja i skup svih onih koje se vezuju za digitalnu transformaciju.

Traženje posla onlajn: Unapredite svoje strategije u 8 koraka