U današnjim organizacijama je lako izgubiti iz vida razloge zbog kojih su jak menadžment i liderstvo neophodni. Uzevši u obzir prirodu moderne poslovne populacije, logično je pretpostaviti da ljudi mogu efektivno usmeravati sopstveni trud i sami ostvariti željene rezultate. Ponekada, organizacije rade sa perspektivnom da ljudi sami sebe mogu motivisati i sami pronaći rešenja za probleme. Dakle, u čemu je značaj dobrog menadžmenta i zašto je važan za svaku organizaciju?

Menadžeri su potrebni kako bi predvodili i usaglašavali individualan trud drugih, motivisali ljude i pružali im koučing, fokusirali se na dugoročni uspeh organizacije, jer su individualni članovi timova zauzeti ispunjavanjem operativnih odgovornosti, izvršavanjem kratkoročnih zadataka i rezultata za organizaciju. Postoje situacije kada članovi tima postanu obeshrabreni i potreban im je neko da im pruži spoljašnju perspektivu. Možda im je potrebno jasno usmerenje vezano za organizacione prioritete ili kako da se razvijaju i unapređuju. Drugima bi mogla biti potrebna dodatna obuka koju samo menadžer može da pruži.

Premda je za organizacije važno da članovi tima budu osnaženi i razmišljaju i postupaju kao vlasnici, većina njih nema vremena, energije, ili sposobnosti da radi na drugim kritičnim poslovnim prioritetima. Uticaj i značaj dobrog menadžmenta može imati jak efekat, a svakome može koristiti usmerenje od strane veštog lidera od poverenja. Menadžeri pružaju liderstvo koje se ne može dobiti nikako drugačije. Čak je i menadžerima prvih linija i srednjeg nivoa potrebno podsticanje i usmeravanje lidera kako bi razumeli uloge i odgovornosti menadžmenta i specifičnih veština koje mogu unaprediti kako bi bili efektvniji u vođenju ljudi.

Značaj dobrog menadžmenta za organizaciju

Šta menadžeri mogu uraditi kako bi doveli do maksimuma svoju menadžersku i lidersku efektivnost?

1. Izgradnja lojalnosti

Menadžeri su od suštinskog značaja za izgradnju angažovanja i lojalnosti zaposlenih. Kada zaposleni razmišljaju o značaju menadžmenta za razvoj njihove karijere, često se prisete menadžera kojima je zaista stalo do njih. Aktivno demonstriranje brige za uspeh članova tima i pokazivanje empatije jesu važni načini kako menadžeri mogu izgraditi temelj za lojalnost i povezanost sa članovima tima. To možete uraditi na sledeće načine:

 • Redovni sastanci jedan-na-jedan: Zakažite sastanak sa svojim kolegom na redovnoj bazi i budite konzistentni. Koristite ovo vreme da mu pomognete da prevaziđe probleme i izazove, istražite kako želi da se razvija u svojoj karijeri i gradite odnose poverenja.
 • Adresiranje zastoja ili podbačaja: Ljudima je potrebna podrška koja može imati različite oblike. Ako uvažavate samo velike uspehe, članovi vašeg tima mogu posumnjati da će dobiti podršku kada se dogode zastoji ili greške. Odajte priznanja i pohvalite ljude kada su uspešni, kao i kada pokušaju nešto novo, preduzmu rizik, pa čak i kada podbace.
 • Podrška ravnoteži između poslovnog i privatnog života: Većini ljudi je važno da imaju ravnotežu poslovnog i privatnog života. Menadžeri mogu pratiti blagostanje svih članova tima i omogućiti odgovarajući stepen fleksibilnosti za ljude kojima je potrebno za izađu na kraj sa ličnim situacijama. Pomozite kolegama da razumeju radna očekivanja, postarajte se da ona budu razumna i rasporedite količinu posla podjednako među članovima tima, koliko god je to moguće.

2. Motivacija tima

Kada članovima tima nedostaje motivacije da dobro rade ili prevazilaze prepreke, menadžer može biti ključan za iznedri unutrašnju motivaciju članova tima i ukloniti prepreke za njihov učinak. Evo nekoliko konkretnih stvari koje menadžeri mogu uraditi da pronađu motivaciju kod članova tima koji imaju poteškoća:

 • Dođite do informacija: Istražite šta bi moglo biti uzrok da se član tima oseća demotivisano. Uz nekoliko pažljivih pitanja, menadžer može shvatiti da postoji lični problem koji crpi energiju člana tima ili okreće njegovu pažnju ka drugom pravcu. Možda su im neki aspekti njihove uloge i odgovornosti teški ili prouzrokuju nelagodnost. Kako dobijate više informacija, bićete u boljoj poziciji da uklonite prepreke ili pružite podršku koja je potrebna kako bi se motivacija vratila.
 • Potražite rešenja: Umesto da potražite “brzu zakrpu”, razmotrite niz rešenja. Da li bi drugačiji zadaci i odgovornosti bolje odgovarali skupu veština ili stilu rada osobe? Da li bi drugačiji liderski pristup ili omogućavanje prilika za razvoj podstaklo opšti učinak? Pozovite svog kolegu da podeli svoje ideje i istražite kako možete pojačati njihovo angažovanje.

3. Delegirajte prema jakim stranama

Koristi delegiranja su značajne: delegiranje omogućava menadžerima da postignu više za organizaciju putem oslanjanja na snage, veštine i motivaciju drugih. Mnogi lideri doživljavaju delegiranje kao veliki izazov, ali biti kadar organizovati posao koji treba obaviti i odrediti šta zadržati kao svoje, šta delegirati, a šta deliti sa drugima jeste obeležje dobrog menadžmenta i razlog zašto je menadžment toliko važan. Potrudite se da razumete jake strane i snage svakog člana tima i delegirajte na takav način tako da se oslanjate na te snage. Takođe možete koristiti delegiranje kao alat za razvoj veština i sposobnosti članova tima i omogućavanje iskustava za rast i razvoj pod vašim usmeravanjem i predvođenjem.

4. Iznedrite inovacije

Inovacija je vitalna za svaki biznis. U nedostatku menadžmenta, inovacija postaje kolekcija nasumičnih ideja koje će možda uroditi plodom, možda neće. Ali kada menadžeri pružaju kontekst i kanališu inovativne ideje u nove procese, rešenja i strateške ciljeve, inovacija može postati kompetitivna prednost za organizaciju. Pomozite svom timu da generiše nove ideje i pristupe kako biste održali korak sa promenama u današnjem poslovnom okruženju.

 • Postavite inovaciju kao očekivanje: Pomozite članovima tima da razumeju da je inovacija neprekidan proces koji je sastavni deo posla i odgovornost svakog menadžera i pojedinca.
 • Budite sponzor: Menadžeri su katalizatori za inovaciju jer oni povezuju ljude i ideje kako bi proizveli hibridne koncepte. Kao lider, dopustite ljudima da eksperimentišu i podstičite njihove ideje koje obećavaju. Ako se postavite pristupačno, uočavate i odajete priznanje napredovanju i proslavljate lekcije koje ste naučili, doći ćete do nove vrednosti i pretočiti inovacije u korisne načine primene.
 • Uspostavite inovativnu klimu: Menadžeri igraju centralnu ulogu u stvaranju klime u kojoj se ljudi osećaju slobodnim da razmišljaju, razgovaraju i postupaju u skladu sa inovativnim idejama. Napravite okruženje u kome se ljudi osećaju sigurno da dele unikatne ideje i budite otvoreni za različite perspektive.

5. Planiranje i usmeravanje

Jedna od suštinskih funkcija menadžmenta je stvaranje planova za ostvarivanje organizacionih i timskih ciljeva i usmeravanje individualog truda članova tima u tom pravcu. Kada su planovi i očekivanja uspostavljeni od strane menadžmenta, to stvara red, inicira usaglašene aktivnosti i daje temelj za odgovornost. Napravite planove sa konkretnim ciljevima i specifičnim tokom aktivnosti tako da možete eliminisati konfuziju i koordinirati rad pojedinaca.

6. Razvoj ljudi

Značaj dobrog menadžmenta igra centralnu ulogu u podsticanju i razvoju članova tima kao i budućih lidera. Ovo nastojanje osigurava da ljudi budu potpuno pripremljeni da ispune tekuća očekivanja i opremljeni da odgovore na buduće potrebe. Bez lidera koji obučava i razvija kolege, pruža neophodne resurse za razvoj i uklanja barijere ka uspehu, ljudi mogu početi da stagniraju u svojim ulogama. Demonstrirajte svoju ličnu posvećenost razvijanju zaposlenih pružanjem prilika za rast i razvoj koji omogućavaju članovima tima da:

 • Otkriju slabe strane i neutrališu nedostatke u skupu veština
 • Prepoznaju i koriste skrivene ili nedovoljno razvijene sposobnosti
 • Eksperimentišu sa novim veštinama kako bi prevazišli ograničenja
 • Ojačaju i iskoriste postojeće talente na izazovnim zaduženjima

7. Koučing

Koučing članova tima u cilju ostvarivanje rezultata je jedna od najvažnijih, a istovremeno najizazovnijih odgovornosti menadžmenta. To je alat liderstva koji menadžeri koriste da daju fidbek o učinku, upuste se u diskusije o razvoju, ojačaju snage i pomognu kolegama da razumeju očekivanja i ciljeve. Možete unaprediti efektivnost svog koučinga ukoliko imate ove principe i prakse na umu:

 • Pokažite podršku: Demonstrirajte da ste rešeni da investirate vreme u članove vašeg tima. Kada ste u kontaktu sa njima, postavljajte im promišljena pitanja, koristite pozitivan ton, testirajte pretpostavke i perspektive i aktivno slušajte kada ih pozovete da razgovarate.
 • Budite iskreni: Jasno predstavite svoju perspektivu uz podupiruće činjenice, opservacije i informacije. Budite otvoreni i spremni da sasljušate i njihovu tačku gledišta.
 • Kreativni uticaj: Dočarajte perspektivu velike slike o tome kako ponašanje ili postupci osobe pozitivno ili negativno utiču na tim, organizaciju, ili druge.
 • Odredite sledeće korake: Zajedno napravite akcioni plan kome se vaš kolega može posvetiti i identifikujte šta ćete vi uraditi kao propratnu aktivnost kako biste osigurali njegov uspeh.

8. Komunikacija i deljenje informacija

Značaj dobrog menadžmenta se ogleda prilikom stvaranja okruženja koje ima otvorenu komunikaciju i efektivnu razmenu informacija. Menadžeri koji efektivno komuniciraju su kadri da uspostave kredibilitet, usmeravaju rad ostalih i osiguraju radno okruženje koje odlično funkcioniše. Budući da oni pomažu tok informacija kroz organizaciju, menadžeri su u mogućnosti da kreiraju jače odnose sa zaposlenima i izgrade kolaborativnu atmosferu gde ljudi znaju šta treba da rade i mogu biti izuzetno produktivni. Imajte na umu ove ključne aktivnosti dok podstičete komunikaciju širom organizacije:

 • Delite važne i suštinske informacije bagovremeno.
 • Ostvarite kontakt očima i budite potpuno prisutni.
 • Ohrabrite razmenu informacija aktivnim istraživanjem mišljenja i stavova drugih ljudi.
 • Slušajte s namerom i izbegnite prekidanje sagovornika.
 • Sumirajte ono što ste čuli i potvrdite da ste razumeli.

Strateška svest – držite oko na kontrolnoj tabli