Svi smo doživeli da smo bili 100% uvereni kako nemamo moć izbora u pogledu toga kako se stvari odvijaju. Izgleda nam kao da je situacija izvan naše kontrole i da je neuspeh neminovan. To je daleko od istine, ali u tom trenutku smo ubeđeni u svoje mišljenje. Nemam nikakvog izbora i neću uspeti.

Zvuk našeg internog kritičara je onaj mali unutrašnji glas u našoj glavi koji nas drži sićušnim. Govori nam da smo previše glupi, ili previše stari, ili previše nezdravi, ili previše neiskusni da uradimo jednu jedinu stvar koju pokušavamo da ostvarimo. Glasan je, nametljiv i previše često se oslanjamo na te zvukove i verujemo im. Zatim, na kraju odustanemo, odemo ili se povučemo.

Moć izbora

Interesantno je da je taj zvuk zapravo tu da bi vas sačuvao. Dakle, ako slušate taj zvuk, onda ne pokušavate. Zvuk vam govori da nemate moć izbora, pa zašto biste se uopšte trudili. Ukoliko ne pokušate, onda nećete podbaciti. A ko bi ikada poželeo da oseti bol podbacivanja, zar ne? Prilično dobar sistem sigurnosti i bezbednosti, ako malo bolje razmislite.

Zamislite ideju da postoji moć izbora. Mnogi od nas, kada podbacuju, boje se i neiskusni su, veruju da nemaju nikakvog izbora. Oslanjamo se na zvukove i odlučujemo da smo zapravo previše glupi i loše pripremljeni da započnemo kompaniju ni iz čega. I onda pravimo izbor. Biramo da ‘ne pokušamo’ i da svu svoju energiju usmerimo u okrivljavanje svih drugih za to što naš biznis nikada ne bi uspeo. “Ne razumete, moj šef mi nije dao alate, klijenti već imaju svoje preferirane dobavljače, niko ne želi ono što mi nudimo na prodaju, previše smo mala riba u moru ajkula”, itd. Gušimo se u igri krivice dok nam prsti ne poplave. Iako toga nismo svesni u trenutku, napravili smo svoj prvi izbor. Koji izbor? Da budemo žrtva situacije.

Kada ne znamo šta da radimo, umesto da bilo šta pokušamo, širimo oko sebe okrivljavanje. Ovo je klasično stanje žrtve, a biti žrtva je zaista stanje uma. To je izbor, jedan od 5 izbora koje uvek imate. A to su…

  1. Prihvatiti
  2. Promeniti
  3. Preokrenuti sopstvenu perspektivu
  4. Izaći iz situacije
  5. Ostati žrtva

Jednostavnost 5 izbora, tj. svesnost o rušenju naših bolnih blokada može da nas preoptereti kada to shvatimo. Zapravo, može nas naljutiti, jer ne verujemo koliko je jednostavno, a da to nismo naučili ranije. Ali, istina je, većina nas nije svesno da imamo izbora kada smo “blokirani” jer smo fokusirani na posledicu, a ne na izbor. A želja za zamišljenom posledicom, ili strah od nje, jeste to što predodređuje vaš izbor.

Ostati žrtva

Kada živimo u igri krivice i smišljamo izgovore zašto naša kompanija nema šansi za opstanak, ostajemo žrtva svoje situacije. Da sve bude jasno, to jeste izbor, i taj izbor jako iscrpljuje. Možemo provesti silne sate braneći pred klijentima izostanak kompanijskog uspeha, a da uopšte svemu tome, ni sebi, nismo pružili šansu. U svetu se postavljamo tako da kada kompanija propadne, nas niko neće okriviti i smatrati gubitnikom. Razmislite o tome ozbiljno: količina potrošene nergije je nemerljiva. Šta bi se dogodilo ukoliko bismo tu energiju usmerili u bilo kakav pokušaj da biznis pokrenemo unapred tokom tih nedelja, suprotno ulaganju energije u smišljanje svakojakih načina na koje bismo mogli propasti i, shodno tome, postavljajući prepreke. To je ista misao koju imamo kada odemo na šalter i pitamo se koliko bi drugačiji bio život tog zaposlenog, ukoliko bi se samo osmehnuo i odabrao da nam pomogne, umesto da koluta očima jer smo popunili pogrešan obrazac. Ta osoba je verovatno iznurena od okrivljavanja svih nesavršenosti svojih klijenata. Zamislite kad bi svoju energiju usmerila u novi izbor.

Da sve bude još interesantnije, stanje žrtve vam može poslužiti, ali samo ako ste svesni da ste u tom stanju. Na primer, kada započinjete novu rutinu vežbanja koja podrazumeva novu traku za trčanje u vašem stanu, ali još uvek niste obuli patike i govorite sebi da ste preumorni ili prezauzeti, vi ste u stanju žrtve, igri krivice. Ipak, ukoliko donesete svesnu odluku da sednete na kauč jedne večeri, jedete bombone i naglas kažete “Uživaću beskonačno u tim bombonama večeras i vežbati sutra” sa pravom namerom, a zatim stvarno vežbate sledećeg dana, to znači da ste svesni svog stanja žrtve koje vam zapravo ide u prilog, jer u tome uživate. Ključ je svesnost, prisutnost i dozvoljavanje. Postoji razlika.

Izaći iz situacije

Ovo je moćan izbor i ako odlučite da ga napravite, budite svesni posledica. Previše često ljudi donose izbor da napuste situaciju, a zapravo beže od nje. Sigurno postoji momenat u kome ste odlučili da ćete jednostavno otići. Odličan izbor. Možete zaista biti euforični kada pomislite na posledicu da vas niko neće osuđivati jer ste već postavili sve temelje da budete žrtva i okrivite sve ostale za neuspeh kompanije.

Treba da prepoznate da slušate svoj unutrašnji glas i bežite: tipično ponašanje “bori se, beži, ili se parališi”. Ukoliko izađete, znajte da možete zažaliti.

Prihvatanje

Svi smo mi nekada odogovrili “naravno, u redu sam…” kada nas pitaju za situaciju za koju kažemo da smo prevazišli, ali zapravo i dalje razmišljamo o tome. Prihvatanje je kada zaista pronađete oproštaj, ili nemate emocija povodom situacije ili postupaka neke osobe.

Preokrenuti sopstvenu perspektivu

Kada vas neko preseče u saobraćaju, da li je vaša tipična reakcija da psujete, napravite nekakav gest i provedete otprilike tri minuta nakon tog iskustva osećajući se usijano, preznojeno i frustrirano? Ako je tako, vi ste jedna u 99% osoba koje tako reaguju, to je normalno. Pitanje je, kako vam to prija?

Duboko u sebi znamo da osoba koja vas je presekla nije to namerno uradila, uglavnom zato što nema pojma ko ste vi. Nije ništa lično, jednostavno se desilo. Ipak, mi se uhvatimo u igru okrivljavana (režim žrtve) usled dubokih osećanja povodom situacije. Sada zamislimo da vas neko preseče u saobraćaju, a ovoga puta, nakon što se vaš krvi pritisak smanji od straha, vi razmotrite sledeće: možda osoba kasni na razgovor za posao i bez posla je poslednjih 10 meseci. Ili, šta ako je osoba otac koji očekuje prinovu i upravo je saznao da je njegova supruga na porođaju. Poenta glasi, šta ako postoji još neka perspektiva koju treba razmotriti? Razmatranje nove perspektive potpuno menja igru ka novoj pozitivnoj akciji, pa čak i novim izborima. Ukoliko zastanemo i razmotrimo perspektivu druge osobe kada komuniciramo, možemo izbeći konflikt ili čak doći do prihvatanja ili promene na zdraviji način.

To je magičan proces za moć izbora koji treba usvojiti kada težimo da se odblokiramo – misli rezultuju osećanjima koja rezultuju postupcima.

Da li ste ikada učtivo zamolili vašeg tinejdžera da ustane iz kreveta vičući “Izlazi napolje!”. Ova taktika retko radi, zar ne? Kada uperite svoj prst u nekoga i govorite mu da nešto uradi, vi se fokusirate na akciju. Kada navedemo osobu da ima novu misao povodom nečega, osoba će imati osećaj da želi to da uradi i preduzme akciju po svome. Sa tinejdžerom, umesto da komandujemo akciju, ukoliko podelimo novu misao u obliku pitanja, poput “Čini mi se da si rekao da je nova devojka došla u školu?”, tinejdžer će to uzeti u obzir, razmisliti drugačije, osećati intenzivnije i reagovati brže – ne zato što ste mu vi rekli, već zato što ste mu dali nešto o čemu može da razmisli. To je tajni sastojak.

A prava tajna je da ovo možemo uraditi i za sebe. Kada se osećamo blokirano i zaglavljeno, ili nam se nešto dešava, ili smo u situaciji bez izbora, možemo se zaustaviti i preokrenuti sopstvenu perspektivu, tj. imati novu misao oko toga. Premda ovo nije lako, sa sigurnošću se može reći da će ovo promeniti igru i da je početak promene situacije na bolje.

Promenite

Često ovaj izbor doživljavamo kao najteži zbog njegovih posledica. Pravljenje promena podrazmeva trud, a ponekad i hrabrost. Želja za uspehom postaje veća od straha, ili osećanja osramoćenosti, ili gubitka novca, ili pravljenja greške. Ta priča o uspehu se ne događa preko noći. Proces zapadanja u, i izvan, režima žrtve, preokretanja, prihvatanja, menjanja, itd. se ponavlja godinama dok ne postanemo kadri da zaista vladamo svojim stanjem i retko zapadamo u stanje žrtve neke situacije. Dobra vest je da, uz vežbu, proces misli, osećanja, postupanja postaje navika. Najbolja lekcija o liderstvu koju ćete ikada naučiti i praktikovati.

Nekada vaše blokade mogu počivati na osećanjima da nemate kontrolu i strahovima od podbacivanja. Kada vam se to dogodi u nekom trenutku, a najverovatnije hoće, možda ćete čuti sebe kako govorite “Ne rezumeš, ne mogu to da uradim jer. . . pa dopunie rečenicu”. Ako čujete tu rečenicu, napravili ste izbor i najverovatnije je da ste u stanju žrtve. Shvatite to, prihvatite, preokrenite svoju perspektivu, a zatim se bacite na menjanje.

Uvek imate moć izbora

Ne možete se vratiti unazad i ne znati ono što ste upravo naučili. Ne može niko. Kada imamo ovu moć, moć izbora, nemamo izgovore. Svaki put kada naiđemo na prepreku ili se osećamo zaglavljeno, mi možemo napraviti izbor: prihvatiti, preokrenuti perspektivu, promeniti, itd. Pa ipak, ponekada ćemo ipak odabrati žrtvu, a kada to uradimo, uživamo maksimalno u svojim bombonama, a sutra dolazi promena.

Kritičko mišljenje u šest nivoa: Kako efektivno razmišljati