Biznis planovi uglavnom imaju puno zajedničkih elemenata, kao što su projekcije toka gotovine i marketing planovi. A mnogi od njih takođe imaju zajedničke ciljeve, kao što je prikupljanje sredstava ili ubeđivanje partnera da se pridruži firmi. Ali nisu svi biznis planovi isti, kao što nisu ni svi biznisi. U zavisnosti od vašeg biznisa i za šta nameravate da koristite svoj plan, moguće je da će biznis plan za vas biti veoma različite vrste nego za nekog drugog preduzetnika. Planovi se jako razlikuju po svojoj dužini, izgledu, detaljima sadržaja i drugačijem naglasku koji postavljaju na različite aspekte biznisa.

Razlog zašto je izbor plana toliko važan jeste to što ima snažan efekat na ukupan uticaj vašeg plana. Želite da vaš plan predstavlja vas i vaš biznis u najboljem, najtačnijem svetlu. To važi bez obzira za šta nameravate da koristite svoj plan, bilo da je predodređen za prezentaciju na konferenciji osnivačkog kapitala, ili nikada neće izaći iz vaše kancelarije, niti će biti viđen izvan internih strateških sesija.

Kada birate odeću za specijalan događaj, sva je prilika da pokušavate da odaberete komade koji će istaći vaše najbolje karakteristike. Razmišljajte o svom planu na isti način. Želite da otkrijete sve pozitivne strane koje vaš biznis može imati i postarate se da pridobije dužnu pažnju.

Vrste biznis planova

Biznis planovi mogu biti ugrubo podeljeni u 4 različite vrste. Postoje jako kratki planovi, ili mini planovi. Postoje radni planovi, planovi za prezentacije, pa čak i elektronski planovi. Oni podrazumevaju vrlo različite količine rada i nemaju nužno proporcionalno različite rezultate. Drugim rečima, razvijeniji plan ne daje garanciju da će biti superioran u odnosu na skraćeni, u zavisnosti od toga za šta želite da ga koristite.

Mini biznis plan za vas

Miniplan se može sastojati od 1 do 10 stranica i treba da uvrsti barem osnovne odgovore na ključna pitanja kao što je koncept biznisa, potrebe za finansiranjem, markting plan i finansijske dokumente, pogotovo tok gotovine, projekcije prihoda i bilans uspeha. To je odličan način da brzo testirate koncept biznisa ili izmerite interesovanje potencijalnog partnera ili manjeg investitora. Takođe vam može poslužiti kao dragoceni uvod u kasniji plan pune dužine.

Vodite računa da ne zloupotrebljavate miniplan. Njegova namena nije da bude zamena umesto plana pune dužine. Ukoliko pošaljete mini plan investitoru koji traži detaljan, samo ćete izgledati neozbiljno.

Radni biznis plan za vas

Radni plan je alat koji treba koristiti da vodite operacije vašeg biznisa. Potrebno je da bude dugačak i detaljan, ali može biti kratak na prezentaciji. Kao i sa mini planom, verovatno možete sebi priuštiti nešto veći stepen neposrednosti i neformalnosti kada pripremate radni plan.

Plan namenjen isključivo za internu upotrebu takođe može izostaviti neke elemente koji bi bili važni u planu namenjenom nekom izvan kompanije. Verovatno nema potrebe da uključujete Appendix sa CV rezimeima ključnih rukovodilaca, na primer. Niti će radni plan biti korisniji ako uključuje, recimo, fotografije proizvoda. Nije nužno da radni biznis plan bude odštampan na papiru visokog kvaliteta i ukoričen u skupocenu fasciklu.

Unutrašnja doslednost činjenica i brojki je podjednako ključna kod radnog biznis plana kao i kod onog koji je namenjen ljudima izvan kompanije. Ipak, ne morate biti podjednako obazrivi sa stvarima kao što su omaške u pisanju, savršeno uklapanje u poslovni stil, doslednost sa formatima datuma i tome slično. Ovaj dokument je poput para starih pantalona koje nosite na poslu nedeljom. Postoji da bi se koristio, ne da bismo mu se divili.

Biznis plan za prezentacije

Ukoliko imate radni biznis plan sa niskim naglaskom za kozmetičke dekoracije i ostavljanje dobrog utiska, pa uložite trud da pojačate stepen pažnje koji posvećujete izgledu, napravićete biznis plan za prezentacije. Ovaj plan je pogodan za pokazivanje bankarima, investitorima i drugim ljudima izvan kompanije.

Gotovo sve informacije u biznis planu za prezentacije će biti iste kao i u vašem radnom planu, premda on može biti stilizovan nešto drugačije. Na primer, trebalo bi koristiti standaradan poslovni vokabular, izostavljajući neformalni žargon, sleng i skraćenice koje su toliko korisne u radnom okruženju i sasvim prigodne u radnom biznis planu. Zapamtite, ovim čitaocima neće biti pozante vaše operacije. Za razliku od radnog plana, ovaj plan neće biti upotrebljavan kao podsetnik, već kao uvodno upoznavanje.

Takođe će biti potrebno da uključite neke dodatne elemente. Među zahtevima investitora su informacije o svim pretnjama i rizicima konkurencije. Čak iako razmotrite samo konkurente koji imaju periferni značaj, potrebno je da te brige adresirate pružanjem informacija.

Velika razlika između radnog i biznis plana za prezentacije jeste u detaljima izgleda. Radni plan može biti odštampan na kancelarijskom štampaču i spojen heftalicom na jednom uglu. Biznis plan za prezentacije bi trebalo da bude odštampan na štampaču visokog kvaliteta, verovatno u boji. Mora imati stručno urađen povez kao štampana knjižica koja se može lako pročitati. Trebalo bi da sadži vizuale kao što su grafikoni, tabele i ilusracije.

Od suštinske je važnosti da biznis plan za prezentacije bude tačan i interno konzistentan. Greška ovde može biti izgledati kao lažno predstavljanje autsajderu bez simpatija. U najmanju ruku, izgledaće kao da ste nepažljivi. Ukoliko sažetak plana opisuje potrebu za 40 000 evra sredstava za finansiranje, alic projekcija toka gotovine pokazuje 50 000 evra prihoda tokom prve godine, mogli biste pomisliti “Ups, zaboravio sam da dopunim taj sažetak kako bi prikazivao nove brojeve”. Investitor od koga tražite da vas dopuni gotovinom neće biti toliko blagonaklon.

Elektronski biznis plan

Većina biznis planova je sastavljeno na računaru neke vrste, zatim odštampano i predstavljeno kao štampani oblik. Ali, sve više informacija koje su se nekada razmenjivale samo na papiru se danas šalje elektronski. Dakle, možete zaključiti da je primereno da imate biznis plan za vas, pripremljen u elektronskoj verziji. Elektronski biznis plan može bizi zgodan za prezentacije nekoj grupi upotrebom računara i projektora, na primer, ili za potrebe zadovoljavanja zahteva probirljivih investitora koji žele da budu u mogućnosti da se udube u detalje kompleksnih tabela.

Kome treba biznis plan: Vitalni dokument za vaše poslovanje