Ovo je novo doba u analitičkoj industriji. Zahvaljujući novim alatima, uključujući tu i mogućnost praćenja u realnom vremenu, biznisi imaju pristup ka više informacija o svojim kampanjama digitalnog marketinga nego ikada do sada. To su dobre vesti, zar ne? Pa, trebalo bi da budu, ali imati pristup većoj količini marketing podataka je dobra vest samo ukoliko biznis razume šta sa njima da radi i šta je to analitika digitalnog marketinga. U suprotnom, sve je samo papazjanija.

Pojednostavljena analitika digitalnog marketinga

Ukoliko vaš brend pokušava da navigira današnjim zagušenim i zbunjujućim okruženjem, jedna od najboljih stvari koju možete da uradite jeste da aktivno težite da smanjite količinu informacija koje pokušavate da ukrotite.

Umesto da pregledate sve, možete identifikovati koje strategije pružaju najvrednije uvide i ostavite sve ostalo po strani. Počnite fokusiranjem na sledeća četiri uvida i metrike. Ne morate gledati svaki delić podataka da biste razumeli veliku sliku vašeg biznisa, a pokušavati uraditi tako nešto je ravno receptu za frustraciju.

Naglasite CLV

Biznisi često prave grešku kada naširoko i nadaleko traže nove korisnike, pritom zapostavljajući najvažnije ljude: postojeće klijente. Premda je očigledno važno da korisnička baza raste tokom vremena, mnogo je skuplje identifikovati i uključivati nove korisnike, nego što je to slučaj sa zadržavanjem postojećih. Pogotovo onih koji nose najveći deo profita za vaš biznis – a tu vam pomaže CLV.

CLV (customer lifetime value) vrednost životnog ciklusa korisnika vam govori koliko prihoda dati korisnik generiše za vaš biznis u odnosu na trošak akvizicije i zadržavanja. Ne možete si priuštiti da izgubite klijente na vrhu ove liste. Obratite pažnju na CLV i ne dozvolite da vaša želja za rastom zaseni rad sa vašim aktivnim kupcima.

PPC pojačavanje

PPC (Pay-Per-Click) marketing – plaćanje po kliku – jedna je od najpopularnijih i najefektivnijih strategija oglašavanja koju bi neki biznis mogao da sprovede, ali samo zato što vaša kampanja donosi klikove, to ne znači da obavlja naročito dobar posao za zatvaranje prodaje. Ipak, ne bi trebalo da odustanete od tih inicijalnih klikova za sada. Zapravo, važno je pažljivo pratiti podatke PPC kampanja jer ih možete koristiti da izvedete remarketing kampanje.

Remarketing je u suštini upravo kao što zvuči; na osnovu prethodnih uvida, imate priliku da predstavite svoj brend potencijalnim klijentima po drugi put. To se može uraditi na nekoliko načina, u zavisnosti od vašeg budžeta, sekundarnog oglasa koji prikazujete i drugih faktora, ali dobro je poznato da remarketing ima bolji opšti stepen klikova, troškovno je efektivniji i pomaže da se ojača svest o brendu. Drugim rečima, čak iako ovaj drugi oglas ne dovede do prodaje odmah, verovatnije je da će potencijalni kupci zapamtiti vaš brend i vratiti se kasnije.

Razmišljajte o predviđanju

Sjajno je znati šta su vaši kupci već uradili – koje kampanje ih angažuju, a koje ignorišu, šta su već kupili itd. – ali ako zaista želite da prestignete konkurenciju, treba da razmišljate predviđanjem.

Prediktivna analitika obuhvata nekoliko različitih pristupa, uključujući predviđanje i regresionu analizu. Jedan je od tri glavna nivoa na kojima se biznisi mogu upustiti u podatke; druga dva su deskriptivni i preskriptivni. Mnogi biznisi se ograničavaju da deskriptivnu analizu, ili kao što je već opisano gore – znati šta su vaši kupci već uradili. Odskora, nekoliko godina unazad, došlo je do značajnog porasta u korišćenju prediktivne analitike. Ovaj rast može umnogome biti pripisan napredovanju u platformama za analitiku u okviru same firme, kao i sve većoj pristupačnosti mogućnosti mašinskog učenja.

Pravite više izveštaja

Premda gotovo sigurno ne želite da pregledate sve podatke koje vaše odabrane marketing kampanje i platforme mogu generisati jer onda nikada ne biste mogli ništa drugo da uradite, nakon što ste odredili koji podaci imaju veću vrednost za vas, važno je držati oko na toj metrici.

U tom smislu, povećajte učestalost izveštavanja za tu metriku, tako da najvredniji fidbek dobijate češće i možete da prilagodite svoje kampanje po potrebi. Ovo je naročito važno za PPC marketing, koji bi trebalo da bude dopunjen barem nedeljno, ali se primenjuje na sve pristupe. Fleksibilnost je presudna za uspeh vašeg biznisa, ali mnogi brendovi ne znaju kako da brzo promene taktiku kada analitika sugeriše da nešto ne ide.

Analitika digitalnog marketinga: Nezaobilazna veština danas

Pre deset godina, znati kako se snalaziti sa marketing alatima se smatralo za veštinu koju morate imati ukoliko ste kandidat koji pokušava da se probije sa ove strane prodaje, ali stvari se menjaju. Danas, svako ima svoj “brend” – čak i tinejdžeri iza ugla – a veza koja nedostaje je analitika digitalnog marketinga. Skoro svako može proizvesti marketing materijale, ali da biste bili izvanredni, treba da budete kadri da razumete smisao onoga što se događa jednom kada se ti materijali nađu u spoljnom svetu. Profesionalci koji mogu odgovoriti na to pitanje koristeći odgovarajuće komponente širokog dijapazona podataka su jako traženi i mogu biti odlučujući faktor kampanje, a na duže staze, kompanije.

Vrednost poverenja vaših kupaca povećava vrednost Brenda