Industrija video igara Srbije beleži rast sličan trendovima zabeleženim globalno. Angažovanje video igrama i prihodi na svim platformama, uključujući konzole, PC, mobilne i VR, rastu na globalnom nivou, sa izraženim skokom tokom pandemije. Video igre se smatraju pristupačnnim oblikom zabave, gde iskusni i novi igrači širom svih demografskih grupa pronalaze emocionalnu i društvenu podršku u ovim virtuelnim svetovima. Digitalna tranzicija koja je započela pre jedne decenije putem digitalnih poreuzimanja, igara-usluga i prodavnica mobilnih aplikacija se višestruko isplatila za ovu industriju.

Predviđa se da će globalna tržišna vrednost industrije video igara narasti i do 30% tokom sledeće tri godine. Prema izveštaju Video igre: Industrijski trendovi, strategije monetizacije i veličina tržišta 2020-2025, kompanija Juniper Research navodi da će vrednost industrije video igara premašiti 200 milijardi dolara u 2023. što je gotovo za trećinu više od vrednosti od 155 milijardi dolara u 2020. Ovaj rast će predvoditi mobilne i igre zasnovane na tehnologiji oblaka.

Lokalni ekosistem: industrija video igara Srbije u brojkama

Asocijacija industrije video igara Srbije (SGA), neprofitna nevladina organizacija, tokom protekle tri godine – od osnivanja u martu 2018. – narasta u zajednicu koja okuplja 94 članice – kompanije, studije i nezavisne timove. Ukupno u industriji postoji preko 120 igrača, od kojih je većina bazirana u Beogradu (58), a slede Novi Sad (sa 22 tima koji razvijaju igre) i Niš, treći po veličini razvojni centar (9 organizacija).

Prema rečima Nikole Čavića, predsednika i osnivača SGA:

Kada smo odlučili da osnujemo Srpsku asocijaciju industrije video igara (SGA) bili smo optimistični, ali sa oprezom. Odmah smo prepoznali vrednost koju organizacija poput naše može da doda rastu i razvoju industrije. Međutim, nismo bili sigurni koliki je zapravo ekosistem i kako će on odreagovati na našu inicijativu.

Nakon tri godine postojanja i zajedničkog delovanja članica na polju ubrzavanja razvoja industrije, ostvarivanja partnerske saradnje i produktivnosti među kompanijama, organizacije raznovrsnih manifestacija i aktivnog pospešivanja privlačenja, zapošljavanja i razvoja talenata, SGA je objavila svoj, treći po redu, Godišnji izveštaj za 2020. koji prikazuje stanje poslovanja u Srbiji kada je reč o ovoj lukrativnoj i, sasvim izvesno, perspektivnoj industriji.

Najvažniji zaključci sprovedenog istraživanja i analize domaćeg tržišta nam govore da srpska industrija video igara ima godišnju stopu rasta od oko 20%, te u protekloj godini ostvaruje procenjenih 120 miliona evra prihoda, sa više od 2000 zaposlenih kadrova (gotovo 30% žena) u više od 120 kompanija.

Iako industrija video igara Srbije beleži izuzetno stabilan rast, članice Asocijacije navode kako više od 2/3 ovih kompanija ostvaruje između 75% i 100% prihoda izvan Srbije, dok preko 30% timova planira da aktivno potražuje investicije u budućnosti. Glavni izvori finansiranja na osnovu kojih je industrija zabeležila navedene prihode su direktna prodaja (61%) i izdavači (13%).

Izazovi sa kojima se članice suočavaju u najvećoj meri su nedostatak lokalne zakonske regulative, duplo oporezivanje prilikom poslovanja sa SAD, te nedostatak investicija (svega 13% kompanija je dobilo sredstva tokom 2019.). Članice vide prostor za saradnju sa državom u oblastima poreskih olakšica, boljih mogućnosti za obrazovanje, sufinansiranja, te međunarodne promocije.

Imajući u vidu očekivani dalji rast, ne iznenađuje da 66% kompanija planira dodatno zapošljavanje tokom 2021., a najavljuje se da već sada postoji potreba za 350 novih radnih mesta. Najveća prilika za razvoj talenata su izuzetno tražene kompetence umetnika i programera, a najzastupljeniji programski jezici C# (47%) i C++ (29%).

Za sve koji žele da se aktivno uključe u zajednicu, SGA je razvila DISCORD kanal gde su početnici i iskusni profesionalci u prilici da direktno razmenjuju ideje, savete, portfolia, demo igara, uzajamni fidbek, vesti i informacije.

Kako navodi Relja Babić, Programski Direktor SGA:

Jedna od uloga [SGA] u okviru ekosistema jeste da ojača i produbi skup talenata mladih, ili nešto iskusnijih, profesionalaca koji bi bili dostupni našim članicama, koje su deo lokalnog ekosistema razvoja igara u rapidnom rastu i potrebni su im novi talenti koji obećavaju.

U cilju razvoja i angažovanja talenata, SGA organizuje program Shift 2 Games za studente i mlade profesionalce iz različitih oblasti koji se na ovaj način mogu upoznati sa multidisciplinarnim načinom rada u industriji igara. Mentorski program pruža razvojnu podršku nešto iskusnijim profesionalcima, dok je Playing narratives međunarodni program koji privlači mlade kreativce i približava ih svetu razvoja igara.

Za sve koji se osećaju spremno da se pridruže nekom od timova srpske industrije video igara, platforma SGA Poslovi objavljuje slobodna radna mesta, gde sve više kompanija teži da privuče kvalitetne talente i u sve većoj meri otvara mogućnosti rada na daljinu, gde god se zainteresovani kandidati nalazili u Srbiji.

Društvena odgovornost i industrija video igara Srbije

Nakon dugo planirane i pripremane saradnje, Srpska asocijacija industrije video igara (SGA) i UNICEF u Srbiji potpisali su sporazum sa ciljem da se deca i mladi, koji koriste igre i igračke platforme, osnaže i da na odgovoran i bezbedan način ostvare koristi od digitalizacije i igara.

U narednom periodu, UNICEF i SGA će sprovesti niz aktivnosti koje će uključiti predstavnike industrije video igara, udruženja roditelja, decu i predstavnike sistema obrazovanja sa ciljem da zajedničkim radom doprinesu pozitivnim ishodima za decu i mlade, kao i u cilju unapređenja standarda u okviru domaće gejming industrije, u skladu sa najboljim praksama iz Evrope i sveta.

Video igre kao naučna društveno-humanistička disciplina

Interdisciplinarna oblast Studije igara je u većem delu Evrope priznata kao naučna društveno-humanistička disciplina, naročito u skandinavskim zemljama. SGA poziva istraživače na učešće u prvoj nacionalnoj konferenciji Studija video-igara (SVI) u organizaciji Akademije umetnosti i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Neki umetnici zarađuju uz NFT. Drugi brinu da je reč o zamci

Roblox nije gejming kompanija, već budućnost obrazovanja