Veći broj mojih tekstova bavi se (ne)mogućnošću da donosimo odluke. Takođe, veći deo mojih klijenata javlja se upravo zbog toga što im treba pomoć da donesu adekvatnu odluku. Ukoliko niste sigurni da li ste spremni za veliki zaokret u karijeri, ne napuštajte svoj trenutni posao.

Ipak, ako pogledamo koliko je štete naneto brzopletim odlukama, možemo pomisliti da je ponekad neodlučnost blagoslov.

Sasvim je u redu želeti da se posao napusti da bi ste:

I svi ovi i drugi razlozi stoje. Samo je važno odluku doneti tako da su svi delovi naše ličnosti, ako ne u saglasnosti, onda bar uvaženi. Zato je često od velike pomoći popričati sa svojim poslovnim savetnikom.

U međuvremenu, nije na odmet pozabaviti se sa ove 3 teme:

 • Da li ste vi uopšte taj koji treba da se osamostali? (za potencijalne samostalce)
 • Kada ni slučajno ne treba sada da razmatrate tu opciju?
 • Šta je pre više od 2000 godina Buda mislio o svemu tome?

Dakle…

Za koga je u redu da razmatra osamostaljenje?

Za onog koji:

 • Je u stanju da duže vreme radi preko 10 sati dnevno.
 • Za onog koji zaista više ne želi da radi za druge i dovoljno je odgovoran da bi bio sam svoj gazda.
 • Za onog koji je voljan nešto i da rizikuje da bi živeo po svome.

Za koga nikako nije:

 • Za onoga što nosi ružičaste naočari.
 • Za onoga koji nema biznis plan i koliku-toliku ušteđevinu ili ideju kako doći do sredstava.
 • Za onoga ko to radi isključivo radi veće zarade.

A šta je Budi bilo dovoljno? Da ume da:

 • Misli
 • Čeka i
 • Posti.

Da li ste u vezi sa nekom od ove 3 stvari nesigurni? Realno sagledavanje situacije, strpljivo biranje trenutka ili uzdržavanje od trenutnih želja i ispoljavanja netrpeljivosti su preduslov za donošenje odluke u pravom trenutku. Ako sa njima niste načisto, ne napuštajte još uvek svoj posao, a preporuka je da razgovarate sa svojim poslovnim savetnikom.

Vodič za ubrzano napredovanje: Mapirajte ambicije svoje karijere