Često smo slepi za sopstvene jake strane. Ukoliko znate koji razlozi leže u osnovi, mogli biste saznati više o sebi, promeniti mnogo toga i naučiti kako prepoznati sopstvene snage.

1. Ne vidimo sebe onako kako nas vide drugi ljudi

Drugi ljudi vide vaša dostignuća, dok vi vidite potpuni pregled iza kulisa vašeg ponašanja i emocija. Na primer, vi vidite stvari koje ste započeli, ali niste dovršili, ali opšta javnost čak ni ne zna za to. Stoga, drugi ljudi bi mogli da vas vide kao produktivnu mašinu, dok vi sebe vidite kao nekoga kome nedostaje samodiscipline.

Savet kako prepoznati sopstvene snage:

  • Ukoliko postoji nešto što vi vidite kao slabost, dok drugi ljudi to vide kao jednu od vaših jakih strana, smatrajte da istina leži negde u sredini.

2. Naše jake strane su često stvari koje su nam lake

Evo još jedne posledice činjenice da smo skloni da situacije vidimo sa sopstvene tačke gledišta: Ukoliko vam je nešto lako, skloni ste da smatrate kako bi to svakome bilo lako i zato to nije naročito važna ili unikatna snaga. Na primer, kolega je nedavno komentarisao koliko je hrabro koristiti lične primere u nekom izlaganju. Ako volite da pomognete ljudima da se osećaju manje usamljeno u svojim poteškoćama, lični primeri su obično najlakši način i pomažu vam da se lakše izrazite. Kada postoji nešto što radite po svojoj prirodi, može se dogoditi da ni ne primetite da je to snaga, sve dok vam neko na to ne ukaže. Jednostavno možda niste u stanju da zamislite da bi to moglo izgledati drugačije.

Saveti kako prepoznati sopstvene snage:

  • Kada uočite jaku stranu kod nekog drugog, ukažite im na to. Možda je osoba nije svesna, a mogla bi vam uzvratiti ističući vašu snagu za koju ste slepi.
  • Zapitajte se šta je to što radite, a smatrate kao “lenjost”. Ispunite prazna mesta: “Kada sam lenj/a povodom ____, ja radim ____.” Na primer, “Kada treba nešto da završim brzo i bez mnogo truda, ja _____.” Ono što smatramo lenjim prečicama su često pokazatelji šta nam lako ide i koja je snaga iza toga.

3. Naše snage su često stvari koje smatramo teškima

Ovde je psihologija prepuna paradoksa i očiglednih kontradiktornosti. Na površini, poenta koju ističemo ovde je suprotna onoj koju smo prethodno naveli, ali zapravo i nije tako. Ukoliko smatramo da je nešto izuzetno teško, podjednako nam je teško da sebi odamo priznanje i smatramo to kao snagu. Naš implicitni unutrašnji proces ide ovako: “Ukoliko nešto uvek doživljavam kao plivanje uz vodu (hronično teško), kako to onda može biti lična snaga?” Mi rezonujemo: “Sigurno ljudi kojima je ovo jaka strana doživljavaju to kao lako”.

Savet kako prepoznati sopstvene snage:

Zapitajte se: “Šta ja radim što doprinosi mom uspehu, iako je to konzistentno teško za mene?” Razmotrite da li svoje ponašanje možete da podvedete pod snage. Neke kategorije o kojima možete razmisliti obuhvataju: načine na koje gradite društvenu povezanost, prevazilazite tehnološke izazove, donosite krupne odluke, održavate ravnotežu u svom životu, ili komunicirate o stvarima kojima ste nezadovoljni umesto da ostanete nemi.

4. O snagama razmišljamo u previše uskom smislu

Šta vam pada na pamet kada razmišljate o konceptu snaga? Na primer, biti hrabar, disciplinovan, vispren, ili harizmatičan. Ukoliko ste frustrirani što vi nemate više nekog pojedinačnog kvaliteta, to će vam lako pasti na pamet kao snaga koja vam nedostaje.

Razmislite o konceptu snaga u mnogo širem smislu. Na primer, jako važna snaga je imati na raspolaganju strategije koje koristite da prevaziđete prokrastinaciju. Kako navodite sebe da obavljate stvari koje biste radije izbegli ili odložili?

Još jedna važna kategorija snaga se odnosi na procese razmišljanja. Ukoliko često uhvatite sebe kako brinete ili stalno mislite o istoj stvari, kako izlazite na kraj sa time, a da ne dozvolite da vas podriva?

Savet kako prepoznati sopstvene snage:

Razmotrite ponašanja i pristupe razmišljanja koji vam dobro idu i pomažu vam da prevaziđete momente u kojima se zaglavite. Da li biste njih mogli smatrati snagama? Razmišljajte i izvan okvira crta ličnosti kada kontemplirate o sopstvenim snagama.

5. Naše najekstremnije odlike su obično ujedno snage i slabosti

Prema izlaganju u knjizi The Healthy Mind Toolkit, naše snage i naše slabosti su često dve strane jednog istog novčića. Na primer, biti jako uporan može jasno predstavljati snagu. Ipak, to takođe može biti i slabost: recimo, ukoliko ste tvrdoglavi ili se zapetljavate u detalje umesto da održavate svoj fokus na velikoj slici.

Budući da naše ekstremne odlike teže da budu i snage i slabosti, možemo osećati da u neku ruku nije autentično smatrati to za sopstvene snage.

Savet kako prepoznati sopstvene snage:

Probajte da razaznate celu sliku kako vam izvesni kvaliteti ujedno idu u prilog i podrivaju vas. Savršeno je normalno podvesti nešto pod snagu,  pod uslovom da shvatite na koje načine vas ona ponekada sapliće.

6. Često se upuštamo u društvena poređenja

Jedan od razloga zašto je teško prihvatiti da imate jaku stranu jeste to što uvek postoje mnogi ljudi koji su od vas bolji u toj stvari. Na primer, ljudi bi mogli reći: “Sjajno ti ide sa tehnologijom”, pa premda intelektom možete ovo smatrati kao istinito, kada drugi to kažu, vaš um momentalno skače na spisak ljudi za koje znate da su još veštiji u toj oblasti nego vi.

Savet kako prepoznati sopstvene snage:

Kada dobijete kompliment, ne skačite u razmišljanje da je to validna snaga samo ukoliko ste bolji od svake svakcijate osobe!

Nadamo se da će vam ovaj tekst pomoći da imate širi pogled na vaše snage, te da ćete bolje prihvatiti i biti otvoreniji za to šta drugi vide kao vaše snage.

Kritičko mišljenje u šest nivoa: Kako efektivno razmišljati