U današnje vreme, tok posla se pomera sa specijalizovanih vertilkala u međuprostore između vertikala, kako kompanije sve više i preciznije reaguju na potrebe kupaca. Ovaj trend je važan u organizacijama sa kros-funkcionalnim timovima ili matričnom strukturom. Čak i male organizacije su sve više orijentisane na projektni rad. Posao se sve više obavlja izvan organizacije, u saradnji sa dobavljačima, distributerima i kupcima. Kompanije kraudsorsuju ideje i posao. Angažuju frilensere i treća pravna lica. Ponekada sarađuju i sa konkurentima. Vaš uticaj na poslu vam omogućava da obavljate svoje zadatke u okviru tako kompleksne organizacije.

Stvar je u tome da vas vaša formalna titula, direktni podređeni i formalno dodeljen autoritet neće uvek odvesti daleko kada radite širom svoje organizacije i sa spoljnim stejkholderima.

Procenite koliki je vaš uticaj na poslu

Da li imate neformalnu moć da generišete vrednost i dovršite zadatke? Evo kako možete napraviti procenu svoje moći:

Korak 1: Navedite svojih 10 najprominentnijih kontakata koji vam omogućavaju da završavate posao. Ovi kontakti mogu biti bilo interni, ili eksterni u vašoj organizaciji.

Korak 2: Svakom kontaktu dodelite ocenu od 1 do 10 koja označava koliko zavisite od njih. Ukoliko kontakt pruža puno vrednosti i teško ga je zameniti, dodelite višu ocenu. Razmišljajte široko o vrednosti koju vam vaši kontakti pružaju. Obuhvatite savete o karijeri, emocionalnu podršku, podršku pri svakodnevnim aktivnostima, informacije i pristup resursima ili stejkholderima.

Korak 3: Uradite isto to obrnutim putem. Dodelite sebi ocenu iz perspektive drugih. Procenite koliko vrednosti vi pružate vašim kontaktima i koliko bi teško bilo zameniti vas. Budite iskreni.

Zatim, potražite znake za uzbunu. To bi moglo da indicira da vam nedostaje neformalne moći i da ste zamenljivi.

Da li svi vaši kontakti rade u istom timu, na istoj funkciji, vrsti proizvoda ili u istoj poslovnoj zgradi? To bi moglo da indicira ograničenu sposobnost da generišete vrednost i preko osnovnih zahteva vašeg opisa posla.

Da li vam vaši kontakti pružaju više vrednosti nego vi njima zauzvrat? Takve odnose je teško održati na duge staze. Asimetrije u međuzavisnosti ukazuju da drugi drže više moći u tom odnosu.

Da li su vaše ocene o zavisnosti niske po svim stavkama? To bi moglo ukazivati na predominantnost transakcionih odnosa, onih koje često karakteriše usluga za uslugu. Nasuprot tome, odnosi visoke međuzavisnosti mogu biti bogati vrednostima i dinamiku odnosa nije tako jednostavno izračunati.

Da li je sva vrednost koju pružate ili dobijate koncentrisana na nekoliko kontakata? Mogli biste biti pod rizikom ukoliko izgubite ove kontakte ili se vaši odnosi promene.

Sada kada ste sproveli procenu svoje neformalne moći, uradite sve što je u vašoj moći da unapredite svoj status.

Na prvom mestu, najbolji način da ispravite nepovoljne ocene u proceni moći jeste da uspostavite odnose pružanjem vrednosti vašim kontaktima. Zapitajte se: koju vrednost im možete pružiti? Jedan način je da razvijete i kontinuirano unapređujete skup veština koji vodi do toga da ljudi vrednuju vaš doprinos. Zatim proaktivno koristite svoje veštine da pomognete drugima, daleko iznad zahteva vaše formalne uloge. Ne želite da budete stručnjak za koga niko ne zna.

Drugo, neka vam vaš posao pomogne. Upravljajte svojim opisom posla tako da možete da doprineste  tokovima posla višestrukih funkcija unutar vaše organizacije, kao i kupcima, spoljnim partnerima ili regulativi. Volontirajte u kros-funkcionalnim inicijativama. Posmatrajte bočno kretanje u hijerarhijskoj strukturi kao potez naviše. Pozicioniranjem sebe na preseku tokova posla, pozicionirate se da upoznate, učite od, te pružate vrednost raznolikim grupama u vašoj organizaciji.

Treće, upoznajte bolje svoje stejkholdere i saradnike kao osobe. Mogli biste se iznenaditi kako nešto što je vama prilično lako da uradite njima predstavlja veliku vrednost. Ponekada se blokiramo jer verujemo da moramo pružiti izuzetno značajan doprinos ili obavljati masivne usluge za druge. Ukoliko ih dobro poznajete, to vam može omogućiti brojne alternative. I nemojte se ograničavati na profesionalni domen.

Izvan posla, pristupite društvenim, kao i profesionalnim udruženjima. Zajedničke aktivnosti imaju potcenjen uticaj na proširivanje naših mreža kontakata izvan ograničene grupe neposrednih kontakata.

Vaš uticaj na poslu ne treba da bude određen isključivo vašom sposobnošću da obavljate formalnu organizacionu ulogu. Ukoliko je tako, verovatno ste u nevolji – pre ili kasnije, jeftiniji, mlađi i pametniji konkurent će se pridružiti kompaniji. Stvaranjem vrednosti za raznolike stejkholdere i postajući nezamenljivi, otvarate prilike za sebe unutar organizacije.

Kako upravljati svojim šefom: Usmerite sopstvenu karijeru