Svrha odeljka koji sadrži dizajn i razvojni plan proizvoda u okviru biznis plana jeste da pruži investitorima opis dizajna proizvoda, da nacrt njegovog razvoja u kontekstu proizvodnje, marketinga i same kompanije, te kreira razvojni budžet koji će kompaniji omogućiti da ostvari svoje ciljeve.

Dizajn i razvojni plan proizvoda

U opštem smislu, postoje tri oblasti koje ćete pokriti u odeljku razvojnog plana:

 • Razvoj proizvoda
 • Razvoj tržišta
 • Organizacioni razvoj

Svaki od ovih elemenata treba da bude ispitan od fundiranja plana do tačke u kojoj biznis počinje da dolazi do kontinuiranih prihoda. Iako će se ovi elementi razlikovati po prirodi svog sadržaja, svaki će biti zasnovan na strukturi i ciljevima.

Prvi korak u razvojnom procesu je postavljanje ciljeva za opšti razvojni plan. Na osnovu vaše analize tržišta i konkurencije, većina ciljeva razvoja proizvoda, tržišta i organizacije će biti već očigledna. Svaki cilj koji definišete treba da ima određene karakteristike. Vaše ciljeve treba da bude moguće kvantifikovati, kako bi se postavili rokovi, usmereni tako da se odnose na uspeh biznisa, posledični tako da imaju uticaj na kompaniju i izvodljivi tako da nisu izvan dometa ostvarivanja.

Ciljevi za razvoj proizvoda

Ciljevi za razvoj proizvoda bi trebalo da budu usredsređeni na tehničke, kao i marketinške, aspekte proizvoda, tako da imate fokusiran nacrt na osnovu koga tim za razvoj može da radi. Na primer, cilj za razvoj proizvoda u pivari bi mogao biti “Napraviti recept za premijum lager pivo” ili “Kreirati pakovanje za premijum lager pivo”.

U smislu marketinškog razvoja, cilj bi mogao biti “Napraviti štampane marketinške materijale”. Organizacioni ciljevi bi bili usredsređeni na pribavljanje ekspertize kako bi se ostvarili vaši razvojni ciljevi za proizvod i marketing. Ova ekspertiza obično treba da bude prisutna u oblasti ključnih aduta koji vam pružaju kompetitivnu prednost. Bez neophodne ekspertize, šanse da proizvod uspešno iznesete na tržište se umanjuju.

Procedure

Kada imate ciljeve i ekspertizu, potrebno je da oformite skup proceduralnih zadataka ili radnih zaduženja za svaku oblast razvojnog plana. Procedure treba napraviti za razvoj proizvoda, razvoj tržišta i organizacioni razvoj. U nekim slučajevima, proizvod i organizacija mogu biti kombinovani ukoliko je lista procedura dovoljno kratka.

Procedure bi trebalo da obuhvataju kako će resursi biti raspoređeni, ko je zadužen za ostvarivanje svakog cilja ponaosob i kako će sve to biti u interakciji. Na primer, da biste proizveli recept za lager pivo, bilo bi potrebno da uradite sledeće:

 • Prikupiti sastojke
 • Odrediti optimalni proces vrenja
 • Podesiti temperaturu
 • Evaluirati koji sastojci daju najbolji ukus
 • Odrediti količinu kvasca i period fermentacije
 • Odrediti period stajanja
 • Gazirati pivo
 • Odlučiti da li će pivo bit pasterizovano ili ne

Razvoj procedura vam daje spisak radnih zaduženja koja treba obaviti, ali jedna stvar koju ne daje jesu elementi razvoja koji kooridiniraju radne zadatke unutar opšteg razvojnog plana. Da biste ovo uradili, najpre treba da prilagodite radna zaduženja napravljena u odeljku procedura, tako da su pojedinačni elementi posla sadržani u razvojnom planu.

Sledeća faza uključuje postavljanje rokova za isporučivanje komponenti, kao i dovršenog proizvoda u svrhe testiranja. Ovo su preliminarna tri koraka koja treba da prođete pre nego što proizvod bude spreman za konačnu dostavu:

 1. Preliminarna revizija proizvoda. Sve karakteristike i specifikacije proizvoda su proverene.
 2. Kritična revizija proizvoda. Svi ključni elementi proizvoda su provereni i postavljeni u odnosu na raspored razvoja, kako bismo se postarali da sve ide po planu.
 3. Finalna revizija proizvoda. Svi elementi proizvoda su provereni u odnosu na ciljeve, kako bi se osigurao integritet prototipa.

Rapored i troškovi

Ovo je jedan od najvažnijih elementa u razvojnom planu. Raspoređivanje obuhvata sve ključne elemente posla, kao i faze kroz koje proizvod mora proći pre dostave kupcu. Takođe bi trebalo da bude povezano sa razvojnim budžetom, tako da je moguće pratiti troškove. Ali, osnovna svrha jeste da uspostavi vremenske okvire za dovršavanje svih radnih zaduženja i dovede ih u vezu sa fazama kroz koje proizvod mora proći. Kada pravite raspored, postavite kolonu za svaki proceduralni zadatak, koliko on traje, datum početka i datum završetka. Ukoliko želite da postavite broj uz svaki zadatak, uključite kolonu u rasporedu za broj zadatka.

Razvojni budžet

Ovo nas uvodi u diskusiju o razvojnom budžetu. Kada formirate svoj razvojni budžet, treba da uzmete u obzir sve troškove koji su neophodni da bi se proizvod dizajnirao i preveo iz prototipa u proizvodnju.

Troškovi koji takođe treba da budu uključeni u razvojni budžet obuhvataju:

 • Materijal. Svi sirovi materijali koji se koriste za razvoj proizvoda.
 • Direktan rad. Svi troškovi rada povezani sa razvojem proizvoda.
 • Poslovanje. Svi troškovi poslovanja koji su neophodni da bi se biznis vodio tokom razvojne faze poput poreza, zakupnine, telefona, režija, kancelarijskog materijala, itd.
 • Plate. Plate rukovodećeg i administrativnog osoblja, zajedno sa ostalim zaposlenim funkcijama.
 • Marketing i prodaja. Plate osoblja u marketingu koje je potrebno da razvije promotivne materijale i planira marketinšku kampanju koja treba da počne pre dostavljanja proizvoda.
 • Profesionalne usluge. Troškovi koji se odnose na kunsultacije spoljnih stručnjaka kao što su računovođe, pravnici i poslovni konsultanti.
 • Razno. Troškovi koji se odnose na razvoj proizvoda.
 • Kapitalni troškovi. Da biste odredili kapitalne potrebe za razvojni budžet, najpre treba da ustanovite koja vrsta opreme će vam biti potrebna, da li ćete nabaviti opremu ili ćete koristiti spoljne dobavljače, i najzad, ukoliko se odlučite za nabavku opreme, da li ćete je iznajmiti ili kupiti.

Osoblje

Kao što smo već naveli, kompanija treba da raspolaže odgovarajućom ekspertizom u ključnim oblastima, kako bi uspela; ipak, neće svaka kompanija pokrenuti biznis sa ekspertizom koja je potrbna u svakoj ključnoj oblasti. Iz tog razloga, potrebno je regrutovati odgovarajuće osoblje, integrisati ih u razvojni proces i upravljati tako da svi formiraju tim koji je fokusiran na postizanje razvojnih ciljva.

Pre nego što počnete sa regrutacijom, potrebno je da odredite koje oblasti razvojnog procesa će zahtevati dodatno osoblje. To se može izvesti pregledanjem ciljeva vašeg razvojnog plana kako biste ustanovili ključne oblasti kojima je potrebno posvetiti pažnju. Nakon što steknete ideju o pozicijama koje treba popuniti, potrebno je da napravite opis i specifikaciju posla.

Kada ste zaposlili odgovarajuće osoblje, potrebno je da ih integrišete u razvojni proces tako što im dodelite zadatke iz radnih zaduženja koja ste definisali. Najzad, čitav tim treba da zna koja je pojedinačna uloga unutar kompanije i kako se međusobno odnose sa svakom pozicijom unutar razvojnog tima. Da biste ovo uradili, potrebno je da napravite organizacionu šemu za vaš tim razvoja.

Procenjivanje rizika

Konačno, rizici koji se odnose na dizajn i razvojni plan proizvoda treba da budu procenjeni, a zatim napravljen plan kako bi se adresirao svaki od njih. Rizici tokom razvojne faze će se obično fokusirati na tehnički razvoj proizvoda, marketing, neophodno osoblje i finansijske probleme. Identifikovanjem i adresiranjem svakog percipiranog rizika tokom razvojnog perioda, otklonićete neke vaše najveće brige koje se tiču projekta, kao i one koje zanimaju vaše investitore.

Postavite novi biznis uspešno: Zaboravite dizajnersko mišljenje