Opisivanje efektivne komunikacije kao dvosmerne ulice je pasé. Komunikacija je mnogo komplikovanija, a lideri na svim nivoima treba da znaju daleko više od mehanike slanja i prijema informacija. Značaj komunikacije za lidere u velikoj meri određuje ne samo uspeh za napredovanje u karijeri, već i ostvarivanje rezultata kroz druge ljude.

Odakle proističe značaj komunikacije za lidere?

Suštinska je u svim situacijama. Dobra komunikacija je centralna liderska funkcija i ključna karakteristika dobrog lidera. Efektivna komunikacija i efektivno liderstvo su blisko isprepleteni. Kao lider, potrebno je da budete vešt komunikator u brojnim međuljudskim odnosima na nivou organizacije, u zajednicama i grupama, a ponekada i na globalnom nivou.

Porebno je da razmišljate jasno, izražavate ideje i delite informacije sa raznolikim publikama. Morate naučiti da izlazite na kraj sa rapidnim tokovima informacija unutar organizacije, među kupcima, partnerima i drugim stejkholderima i ljudima od uticaja.

3 činjenice koje potvrđuju značaj komunikacije za lidere

1. Autentičnost se računa – i to mnogo

Budite iskreni i otvoreni. Pronađite sopstveni glas; prestanite da koristite korporativne floskule ili da zvučite kao neko ko niste. Dozvolite da se to ko ste, odakle dolazite i ono što vrednujete istakne kroz vašu komunikaciju. Ljudi žele, poštuju i prate autentično liderstvo. Zato zaboravite na elokventnost – brinite o tome da budete realistični. Ne skrivajte ko ste. Ljudi nikada svojom voljom neće pratiti nekoga za koga osećaju da nije autentičan.

2. Vidljivost je oblik komunikacije

Ukoliko želite da komunicirate dobro, ne možete ne biti na videlu. Nemojte biti poznati samo kroz svoje dopise i zvanična saopštenja. Budite prisutni, vidljivi i dostupni. Izlaženje “među ljude” – konzistentno i predvidljivo – omogućava drugima da saznaju kakav ste lider. Ljudima je potrebno da vide i osete ko ste, kako bi se osećali povezano sa poslom koji želite da obave. Pronađite načine da interagujete sa svim svojim grupama stejkholdera, pogotovo ukoliko komunicirate tokom krize.

3. Slušanje je moćna veština

Dobri komunikatori su takođe i dobri slušaoci. Kada dobro slušate, stičete jasno razumevanje perspektive i znanja drugih. Slušanje podstiče poverenje, poštovanje i otvorenost. Aktivno slušanje je ključni deo koučinga drugih. Dozvolite ljudima da iznesu svoje brige. Postavljajte smislena pitanja koja otvaraju vrata onome što ljudi zaista misle i osećaju. I obratite pomnu pažnju na ono što je rečeno – i ono što je ostavljeno nedorečeno.

5 saveta liderima za efektivnije komuniciranje

1. Komunicirajte neumorno

Komunicirajte informacije, misli i ideje jasno – i često – preko različitih medija. Neka procesi budu otvoreni i transparentni, i pronađite načine da pomognete da se otvori put komunikacije za vaš tim ili organizaciju. Odbacite svaki delić rezervisanosti i arogancije i izdvojite vreme da razgovarate sa svojim ljudima.

2. Pojednostavite i budite direktni

Recite ono što mislite. Budite direktni. Ne skrivajte se iza kompleksnosti ili gomilanja tona informacija. Jednostavna komunikacija može biti pametna komunikacija. Ovo je još važnije kada komuniciramo u virtuelnom okruženju.

3. Slušajte i ohrabrujte komentare

Pauzirajte. Neka vam bude lagodno u tišini. Ohrabrite drugu osobu da ponudi ideje i rešenja pre nego što date svoja. 80% vremena slušajte, a 20% govorite. Pokazivanje interesovanja i poštovanja za vaše kolege će vam pomoći da ostvarite emocionalnu povezanost koja je toliko važna za efektivno liderstvo. Omogućite da članovi tima znaju da su cenjeni, pokažite empatiju i kreirajte psihološku sigurnost. To će onima koje predvodite pokazati da vam je stalo i do njih i do organizacije.

4. Ilustrujte putem priča

Kada ispričate dobru priču, udahnjujete život viziji ili cilju. Pričanje dobrih priča stvara poverenje, zaokuplja srca i umove i služi kao podsetnik na viziju. Pored toga, ljudima je lakše da ponove priču, ili da se pozovu na sliku ili citat, nego da govore o misiji, strateškom dokumentu ili projektnom planu. Ovo je ključno kada komunicirate viziju.

5. Potvrdite postupcima

Premda efektivni lideri usavršavaju veštinu i umetnost jezika, razgovetnog govora i prezentovanja logičnih i ubedljivih argumenata, vešti lideri takođe znaju da komunikacija podrazumeva više od reči. Ukoliko ljudi čuju jednu stvar od vas, a vide nešto sastvim drugo, vaš kredibilitet je opao. Potrebno je da vam ljudi veruju. Vaše ponašanje i postupci komuniciraju čitav svet informacija – stoga budite jasni u porukama koje šaljete kada ne izgovarate ništa.

Lideri komuniciraju akcijama i stavom, takođe

Na krajnje bazičnom nivou, komunikacija je prenošenje informacija između pošiljaoca i primaoca. Ali, shvatite da vaš stav i akcije daju dodatno značenje vašim izgovorenim i pisanim porukama. Vaše ponašanje ljudima daje više informacija o vašem stavu, mišljenju ili raspoloženju – bez obzira na reči koje izgovarate.

Komunikacija može razotkriti lidersku autentičnost, iskrenost i doslovno svaki drugi aspekt karaktera nekog lidera. Kada lider samo priča bez suštine, ljudi to proziru kroz zvaničnu poruku.

Dakle, šta komunikacioni stil govori o karakteru lidera?

Imajte na umu šta efektivni lideri rade kada komuniciraju:

Stoga, za bolju lidersku komunikaciju, ne razmišljajte samo o svojim rečima, već i o svom stavu i postupcima takođe. Značaj komunikacije za lidere će vašim ljudim značiti veliku razliku, kao i vašoj organizaciji.

Unapredite veštine strateškog razmišljanja: 5 individualnih taktika