Ah, ta magična reč — kultura. Sve više raste svest koliko je značajno oblikovanje organizacione kulture i uloga koju lideri i menadžeri imaju u njenom stvaranju.

Zašto se recepti za uspešno inoviranje u jednoj kompaniji ne presliikavaju na druge? Kako neka organizacija može uspeti da se iznova osmisli, ali neka druga ne može? Šta objašnjava veću privlačnost rada u određenoj organizaciji u odnosu na ostale?

Razlika je kultura, a oblikovanje organizacione kulture je oblast kojoj organizacije posvećuju sve više pažnje.

U osnovi, kultura je stvar značenja koje ljudi pridaju svetu i svojim kompanijama.

Jedan od primera organizacione kulture ide otprilike ovako: Jednom davno, postojala je kompanija u kojoj je srednji nivo menadžmenta radio na trećem spratu, a viši rukovodioci su radili na četvrtom spratu. Tepih je bio lepši na četvrtom spratu, a stolice i kancelarije su bile veće takođe… stekli ste sliku.

Jednoga dana, menadžeri srednjeg nivoa su morali da se sastanu na četvrtom spratu budući da je njihova prostorija za sastanke bila zauzeta. Noćna smena je zamenila luksuzne stolice u prostorijama višeg menadžmenta stolicama sa trećeg sprata. Niko im nije rekao da to urade, ali kultura je nalagala da sedite na “odgovarajućoj” stolici.

Organizaciona kultura je skup navika i uverenja kakve bi stvari “trebalo” da budu. Svaki put kada čujete reči: “Ovde ste tako radi”, to je kultura.

5 načina za oblikovanje organizacione kulture

Premda lideri ne mogu u potpunosti kontrolisati entitet kao što je kultura, mogu uraditi šta je do njih da je oblikuju. Na opštem nivou, evo kako lideri mogu dati svoj doprinos za oblikovanje organizacione kulture. To počinje od jednostavnog pojačavanja ponašanja i kulturnih elemenata koje želite da viđate u većoj meri:

1. Osetite kulturu

Prošetajte se naokolo sa mentalnim video snimanjem i posmatrajte trenutnu kulturu. Postoje procene koje vam mogu prikazati stanje kulture; vidite da li možete naučiti da identifikujete kulturu vaše organizacije. Radite ovo redovno, ne samo jednom godišnje na strateškoj radionici.

2. Doprinesite konverzaciji o kulturi

Uradite šta je do vas da doprineste konverzaciji o tome šta je kompanijska kultura, i šta bi trebalo da bude. Postavite pitanje: Koji elementi naše trenutne kulture su nam od pomoći, a koji elementi nas zapravo podrivaju? (Radite na istraživanju povezanosti između vaše kulture, liderstva i poslovne strategije).

3. Modelujte kulturu u sopstvenom ponašanju i postupcima

Počnite pokazivanjem željene kulture na krupne i sitne načine. Ono što kažete je važno, ali ono što radite je važnije.

4. Oslabite elemente kulture koji podrivaju rast

Efektivan način da umanjite neželjene elemente kulture jeste da ih ignorišete i ne udostojite ih pažnje. Ukoliko taj trik ne uspe, ne uzdržavajte se da istaknete problematčna ponašanja ili im se aktivno i otvoreno suprotstavljate.

5. Ojačajte elemente kulture koji podstiču rast

Nasuprot prethodnom, odajte priznanje i proslavljajte željene kulturne elemente. U najmanju ruku, dajte pozitivan fidbek i pohvalu, ili još bolje, pružite svoju podršku u pogledu uticaja, kontakata ili resursa. Ojačajte ono što promoviše rast.

Kreiranje jedinstvene kulture u globalnoj organizaciji

Oblikovanje organizacione kulture u kompcaniji koja se sastoji od geografski razuđenih ljudi koji rade zajedno u virtuelnim timovima je još jedan izazov. Naročito je važno fokusirati se na intencionalno stvaranje organizacione kulture koje je jedinstvena kada pokušavate da oblikujete kulturu rada na daljinu.

To je stara izreka “Misli globalno, deluj lokalno”. Ili, drugim rečima, izgraditi i oblikovati jedinstvenu kulturu u globalnoj organizaciji, imajte jednu globalnu svrhu i identite, ali omogućite geografske razlike. Globalni zaposleni moraju deliti korporativne vrednosti ukoliko će se sa njima usaglasiti i raditi na tome da ih se drže.

To može značiti definisanje zajedničke svrhe, ambicije i skupa vrednosti. Na primer, uvođenje jedinstvenog globalnog slogana za čitav biznis, te razvijanje novih smernica za lidere, ključnih kompetencija i vrednosti.

Ukoliko su organizacione vrednosti usklađene sa ličnim vrednostima zaposlenih, a kultura je usklađena sa poslovnom strategijom, onda je verovatnije da će vaša organizacija ostvariti uspeh.

Otpor ka promenama: Prevaziđite ovaj uvek prisutan fenomen