Danas je sve teže istaći se. Ostvariti konkurentsku prednost. Ono što nas uvek na neki način ističe ili izdvaja jeste skup veština. Tako su bar govorili na staronordijskom – od njihove reči skilja (razdvajati) danas imamo englesku “skill”- veština. Najboljeg kandidata ističu dve veštine u unikatnoj kombinaciji.

Veština je ono što nas odvaja. Ono što baš mi možemo.

Danas je teže istaći se jer koliko god potrebe za kvalitetnim kadrovima opstaju, i nove se rađaju, sve je više i onih koji te potrebe zadovoljavaju.

Kandidata ističu dve veštine

A ipak znamo neke ljude koji su baš izuzetno traženi u svojoj profesiji. I ako obratite pažnju, videćete da su oni ili:

  1. Ubedljivo u vrhu u onome (konkretnom) što rade.
  2. Veoma dobri u 2, ili čak 3 ključne stvari.

Ali stvarno veoma dobri. Recimo među prvih 20-25%.

Znači li to da najbolje više nije dovoljno dobro? Moguće.

Iskustvo je pokazalo da su organizacije voljnije dobro da plate one čije se poslovne sposobnosti poklapaju sa interesima i ciljevima firme. Posebno kad se više takvih sposobnosti i veština nađe u istoj osobi. Različiti skupovi veština, posebno retke kombinacije, su ono što čini da se neko istakne. Traži. Dobro plati. I postavlja uslove. Poslodavci koji daju dobre uslove veruju da imaju pravo da traže sve u jednom.

Neke od tih “ljudskih kombinacija” mogu biti baš lepo plaćene. Recimo, kada neko ko je dobar sa finansijama dosta zna o automatizaciji procesa u proizvodnji. Ili kada dobar trgovac-pregovarač ima detaljna geopolitička znanja i informacije o teritoriji koju firma targetira. Čak i kad je to MBA iz spoljne trgovine i znanje kineskog jezika. Magistra poljoprivrede sa odličnim pregovaračkim sposobnostima za direktora marketinga i prodaje.

Sasvim je u redu da uz osnovnu struku recimo znate osnove web administriranja, ili imate dobre konverzacijske veštine u nemačkom. Nešto što se da naučiti na nivou kursa, tako da vam nije potrebno školovanje od nule.

Međutim, u većini slučajeva, dovoljno je da ste za nešto kvalifikovani, i da imate izuzetno dobro razvijenu bar jednu “sekundarnu”, univerzalnu “veštinu”: empatičko slušanje, predviđanje i planiranje, analitički um, integratorske ili pokretačke sposobnosti lidera tima. 1 “hard” & 1 “soft” skill.

I šta onda?

  • Dobro izanalizirajte u čemu ste stvarno dobri.
  • Upoznajte se sa potrebama tržišta.
  • Procenite koje veštine vredi razvijati da se što bolje uklope sa postojećim, kako bi bili najistaknutiji kandidat za mesta koja želite.
  • Nađite načina da ih usvojite.
  • Primenite “paket” u praksi.
  • Jasno iskomunicirajte šta je to što umete kod sledeće prilike za posao.

Da li je moguće naučiti društvene veštine?