Globalna pandemija je nametnula pritisak na radnu snagu na mnogo više načina nego ikada ranije. Ekonomska neizvesnost ostavlja kompanije u razmišljanju o smanjivanju obima poslovanja, zaposlene u konstantnom strahu od gubitka sigurnosti posla, a lidere u preispitivanju da li njihove tipične metode za upravljanje savremenim timovima i dalje funkcionišu. Ove nepredvidljive okolnosti nameću rukovodstvu da usvoji fleksibilno liderstvo.

Šta je fleksibilno liderstvo?

Fleksibilno liderstvo je sposobnost rukovodstva da se brzo prilagodi na dinamično profesionalno okruženje na osnovu potreba njihovih timova i potreba samog biznisa. Kada ste u ulozi lidera, to zahteva sposobnost da odstupite od svoj urođenog liderskog stila kako biste se uklopili u zahteve raznovrsne grupe članova tima.

Fleksibilni lideri su otvoreni za nove ideje, inkluzivni za perspektive različite od sopstvenih, nisu defanzivni i imaju zdrave međuljudske odnose sa svakim članom svog tima. Oni vredno rade kako bi razumeli članove svog tima i njihove specifične stilove učenja i komunikacije, što im pomaže da tim vode na najefektivniji mogući način.

Zašto usvojiti fleksibilno liderstvo?

Značaj usvajanja praksi fleksibilnog liderstva postaje sve više očiledan iz dana u dan. Inicijalne naredbe da svi ostanu u svojim domovima su primorale kompanije da dozvole svojim timovima da rade od kuće, ali kako se pandemija nastavila, fleksibilnost rada na daljinu je postala visok prioritet za zaposlene širom sveta. Zapravo, jedno istraživanje pokazuje kako bi gotovo 98% zaposlenih želelo da radi na daljinu, barem delimično, tokom ostatka svoje karijere.

Dodajte tome i činjenicu da se životi zaposlenih sada potpuno razlikuju od toga kakvi su bili ranije. Bilo da vode računa o bolesnim članovima porodice, sami se bore sa bolešću, školuju dete kod kuće iako rade, ili pak rade od kuće u situaciji koja nije idealna, fleksibilnost je ključna za radnu nedelju.

Rad na daljinu je čak otvorio zaposlenima priliku da se presele. Jedni žele da pređu bliže porodici, drugi hrle na pristupačnije destinacije, a neki se jednostavno sele u grad svojih snova budući da im je fleksibilnost rada na daljinu to omogućila. Nije tajna da je pandemija otkrila nasušnu potrebu za fleksibilnošću i podrškom liderstva. Dakle, šta lideri mogu da urade da usvoje ovaj mentalni sklop?

Kako postati fleksibilan lider?

Da bi predvodili efektivne timove visokog učinka, lideri treba da razviju svoju sposobnost da budu fleksibilni u svom liderskom stilu i pristupu. Evo nekoliko stvari koje možete uraditi kao lider ne bi li unapredili svoju fleksibilnost u današnjem poslovnom okruženju:

Razvijte lične odnose

Gajenje ličnih odnosa sa članovima vašeg tima će pružiti temelje neophodne za zdrav, uspešan profesionalni odnos. Pitajte članove vašeg tima kako im ide u i izvan posla. Olakšajte im da dele lične detalje o svojim životima i dozvolite sebi da učinite isto. Maksimalno iskoristite poslovno vreme vašeg tima planiranjem unapred i iščekivanjem prepreka pre nego što se ukažu; ovo pokazuje poštovanje za vreme vašeg tima i druge odgovornosti, te im pomaže da uspostave bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog. Ukazivanje članovima vašeg tima da vam je stalo do njih kao ljudi, ne samo kao zaposlenih, pomaže da izgradite poverenje, podstaknete njihovu motivaciju i povećate njihov opšti učinak.

Ponudite ličnu i profesionalnu podršku

Pomozite članovima svog tima da postave SMART ciljeve i sastanite se periodično sa njima kako biste osigurali da su ti ciljevi dostižni i podstiču profesionalni rast. Biti prisutan da se odgovori na bilo koja pitanja i usmeri zaposleni na svojoj karijernoj putanju se podrazumeva kada ste lider, ali dobro bi bilo ukoliko biste to odveli korak dalje. Neki zaposleni možda brinu o bolesnom rođaku, dok se drugi možda sele na drugi kraj zemlje kako bi radili za vašu kompaniju. Situacije poput ovih obiluju prilikama da pružite ruku pomoći; kontaktirajte svoj tim ljudskih resursa da se obavestite o pogodnostima plaćenog odsustva za pomoć porodici, ili pomozite zaposlenima koji se sele obaveštavajući se o podršci prilikom selidbi, ili pružanjem onlajn resursa, ili pak nekretnina u ponudi. U transformativnim ili neizvesnim prilikama, svaki gest od strane nadređenog može puno značiti da motiviše članove tima, pa čak i podrži njihovo opšte zdravlje.

Zatražite fidbek

Fidbek je presudan da biste bili fleksibilan lider, jer će vam pomoći da razumete kako vaš tim reaguje na vaše liderstvo, šta im odgovara, i kako napraviti preokret kada je to neophodno. Možda su vaše metode ne-uplitanja kada upravljate svojim timom prouzrokovale da neki članovi tima zaostaju, ili možda vaše svakodnevno raspitivanje koči tok posla. Ukoliko ne zatražite redovan fidbek od strane vašeg tima, nikada nećete znati kako da se prilagodite (ili da uopšte treba da se prilagodite). Zakažite rutinske ankete ili razgovore koji zaposlenima pružaju priliku da razmisle o tome šta za njih funkciniše, a šta ne, tako da možete postati bolji lider za njih i promeniti svoj pristup kada je to neophodno.

Podtičite otvorenu komunikaciju

Ohrabrivanje drugih da otvoreno komuniciraju i biti jasan i direktan u svojim očekivanjima od vašeg tima vam može biti od pomoći da izbegnete mnoge konflikte. Postarajte se da periodično podvučete ili prilagodite svoja očekivanja kako biste odrazili promene potreba vašeg tima i samog biznisa. Kako biste nagradili i motivisali zaposlene kada su ispunili, ili premašili, očekivanja, pružite priznanje i pojačanje. Pokazujući javno priznanje, nudeći podsticaje, ili čak nagrađujući timove besplatnim, neočekivanim ručkom ili poklonom može puno značiti u pravcu održavanja angažovanja i produktivnosti tokom rada od kuće. Pored toga, napravite odgovarajuću platformu za članove tima da izraze svoja mišljenja, upuste se u kostruktivan dijalog i rade u pravcu konsenzusa kada se pojave konflikti na radnom mestu.

Strateška agilnost: Kako lideri prepoznaju promene na tržištu