Za većinu zaposlenih, efektivna virtuelna komunikacija sa kolegama kroz ekran računara nije prirodna stvar. Kako uspostavljate kontakt očima? Kako izbegavate prekidanje, pogotovo ako ste na konferencijskom pozivu sa više ljudi? Šta radite ako se ekran “zamrzne” usred rečenice?

Iako nam virtuelna komunikacija nije podjednako ugodna kao kada sedimo za konferencijskim stolom, ovaj oblik komunikacije neće nestati u budućnosti. Zapravo, usred pandemije, rad na daljinu je postao pravilo, ne izuzetak, što zaista čini neophodnom potrebu da se bude izuzetan u virtuelnoj komunikaciji.

Kako se sve više našeg sveta seli onlajn – uključujući i prilike za razvoj liderstva – postaje sve jasnije da će čak i nakon pandemije, jasna i upečatljiva efektivna virtuelna komunikacija biti presudna za uspeh pojedinaca i organizacija.

Lideri svih nivoa su pozvani da danas predvode bez kontinuiranog fizičkog prisustva, što podrazumeva da lideri treba da usavrše svoje veštine virtuelne komunikacije, liderskog brenda i liderstva na daljinu.

Zašto je važna vaša virtuelna persona?

Percepcija vašeg digitalnog identiteta i efektivne liderske komunikacije od strane veše publike je jako važna. Ona odražava vaše prioritete i vrednosti, te oblikuje vaš lični liderski brend, što vam može pomoći da izgradite međuljudske odnose, ostvarite svoje ciljeve i održite partnerstva. Sve je ovo naročito važno kada radite na daljinu, geografski odvojeni od svojih kolega, i vodite virtuelne timove i sastanke.

U virtuelnom svetu, ukoliko izgubite svoju publiku, završili ste.

Kako unaprediti virtuelnu komunikaciju u cilju podsticanja angažovanja publike

Baš kao što lideri mogu raditi na tome da unaprede svoju komunikaciju u opštem smislu, postoji veliki broj jednostavnih poboljšanja koja možete sprovesti već sada, a koja će imati izuzetan uticaj na efektivnost vaše virtuelne komunikacije.

Možete podići kvalitet vaše virtuelne komunikacije i podstaći više angažovanja među vašom virtuelnom publikom fokusiranjem na 3 ključna faktora vaše virtuelne persone, sledećim redosledom:

 • Neposrednost;
 • Prijemčivost; i
 • Pribranost.

Kada to uspešno primenite, rezultat je efektivnija virtuelna komunikacija i pojačani osećaj povezanosti između publike i prezentera.

Većina saveta koji slede polaze od stava da ste kadri da stojite i krećete se slobodno u okviru omanjeg prostora pred kamerom vašeg računara. Treba da se postarate da vaš računar ima funkcionalnu kameru, mikrofon i zvučnike kako biste bili sigurni da vaša publika može da vas vidi i čuje, i da vi možete da vidite i čujete njih.

1. Najpre, uspostavite neposrednost

Neposrednost se odnosi na prisustvo, privlačnost i toplinu koje vaša publika percipira kada se upuštate u virtuelnu komunikaciju. Drugim rečima, kakav uticaj imate na vašu publiku? Sledeće aktivnosti će poboljšati vašu neposrednost demonstiranjem intenzivnog uključivanja u konverzaciju:

 • Pokažite entuzijazam za temu koju predstavljate. Ako se dosađujete, vaša publika će to osetiti.
 • Varirajte boju glasa, ton i brzinu vašeg govora.
 • Budite “animirani” dok prezentujete i interagujete sa publikom.
 • Izražavajte se i svojim rukama, koristeći gestove da pojačate svoje reči.
 • Budite svesni i koristite izraze lica da ojačate vašu poentu.
 • Pojačajte upotrebu glagola u sadašnjem vremenu i inkluzivnih zamenica poput “mi” i “naše”.
 • Gledajte direktno u kameru tokom nekoliko vezanih sekundi kada govorite.
 • Nagnite se u pravcu kamere kako biste umanjili osećaj “udaljenosti” između vas i publike.

2. Pojačajte prijemčivost

Prijemčivost se odnosi na uzajamni osećaj interesovanja, otvorenosti i poverenja. Izrazite spremnost da saslušate svoje kolege, kao i otvorenost za njihove ideje i predloge, putem sledećih aktivnosti:

 • Osmehujte se kada ste u interakciji sa članom publike.
 • Gledajte direktno u kameru kada slušate i odgovarate članu publike kako biste ostavili utisak da ste “ispred” osobe.
 • Kada ocenite kao prigodno, ne ustežite se da se nasmejete zajedno sa ostalima, budući da to signalizira prijemčivost.
 • Koristite klimanje glavom da konstatujete misli i osećanja drugih.
 • Budite iskreni.
 • Postarajte se da slušate aktivno i potvrđujete iskustva, probleme i priče drugih.

3. Izgradite pribranost

Ako se osećate smireno i opušteno kada se upuštate u virtuelnu komunikaciju, vaša publika će osetiti vašu pribranost. Suprotno tome, kada upadljivo obraćate pažnju na sebe, svoj izgled, ili sopstvene misli, vaša publika će primetiti vašu rastrzanost i osetiti nedostatak samopouzdanja u vaš autoritet. Sledeća ponašanja vašoj publici pokazuju da se osećate opušteno, sampouzdano i pribrano:

 • Budite svesni govora svog tela. Izbegavajte da vaše držanje bude rigidno, često se menja ili deluje napeto.
 • Uzdržite se od “nervoznih” aktivnosti kao što je igranje kosom ili vrpoljenje.
 • Neka vaš govor bude maksimalno tečan, eliminisanjem ponavljanja i uočljivih pauza (um, ovaj, aaa…)
 • Govoite u mikrofon, ali ne preterano glasno, odredite nivo tako da vaša glasnost ne skreće pažnju sa vaše poruke.
 • Budite prigodno “animirani” prilagođavanjem vašeg ponašanja tako da pojačate svoju poruku i sadržaj.

Efektivna virtuelna komunikacija je bolja uz unapređeno prisustvo na sceni

Postoji nekoliko paralela između scenskih umetnosti i virtuelne komunikacije. Naime, što više vežbate, to ćete postati bolji, samopouzdaniji i opušteniji. Nekoliko koučeva to izražava na sledeći način:

Amateri vežbaju dok ne nauče kako treba. Profesionalci vežbaju sve dok više ne mogu da pogreše.

Budući da većini ljudi nedostaje značajno iskustvo u komuniciranju “licem u lice” na virtuelnim platformama, možete unaprediti svoje “scensko prisustvo” tako što snimite nekoliko sesija virtuelnog vežbanja i evaluirate ih koristeći gore navedene savete.

Ne pokušavajte previše odjednom kada nastojite da unapredite svoje virtuelne komunikacije. Odaberite stvari koje najviše primećujete i krenite od njih.

Pre nego što izađu na scenu, izvođači će često iskoristiti momenat da zatvore svoje oči i vizuelizuju iskustvo koje će izazvati emociju koju žele da projektuju. Ovaj trik podjednako funkcioniše za prezentere u virtuelnom okruženju.

Na primer, kada nastojite da zračite toplinom ili entuzijazmom, pre nego što otpočnete svoju sesiju, na trenutak se prisetite teme, događaja ili vremena kada ste zaista imali jak osećaj topline ka drugima, ili ste imali jako osećanje entuzijazma za nešto što govorite ili radite.

Dok vizuelizujete iskustvo, obratite pažnju na sva različita osećanja i senzacije kojih možete da se prisetite, uključujući prizore, zvukove i mirise. Ove uspomene vam pomažu da ukorenite svoju virtuelnu personu u realnom iskustvu i dodate autentičnost vašem prisustvu na virtuelnoj sceni.

Strategija zasnovana na snagama za veću verovatnoću uspeha