Mnogi lideri tvrde kako žele da njihove organizacije budu inovativne. Možda će čak i reći da žele “veliku ideju” – inovaciju koja donosi preokrete. Ali, kako lideri podstiču inovacije koje žele da vide u kompaniji?

Reći da želite više inovacija i stvaranje kulture liderstva koja zaista neguje inovacije su dve potpuno različite stvari.

Odveć često, viđali smo lidere koji podsvesno sabotiraju inovacije ponašajući se na načine koji ubijaju nove ideje. Ova sabotaža nije namerna – ono zaista žele da podstaknu inovativne načine razmišljanja u svojim organizacijama – ali ne znaju kako da podrže i ohrabre inovacije, pa ne uspevaju da prepoznaju kako njihova kontraproduktivna ponašanja zapravo podrivaju njihove ciljeve. Postarajte se da vi i lideri vaše organizacije ne upadnu u ovu zamku.

Kako lideri podstiču inovacije? Izbegavanjem podsvesnog sabotiranja!

Želite da podstaknete kontinuirane inovacije i preuzimanje rizika? Onda izbegavajte najučestalija ponašanja koja uništavaju inovacije, obraćajući pažnju na sledećih 9 grešaka:

1. Obeshrabrivanje kreativnosti

Lideri često govore ljudima da “budu kreativniji“, ali onda brzo sruše nove ideje – a zatim ne mogu ovo dvoje da dovedu u vezu. Obično se zaglave u poslovnom načinu razmišljanja, gde nove inicijative zahtevaju dokaze i presedane.

Ukoliko niste sigurni da li ste i vi ovakvi, razmotrite kako reagujete na novu ideju. Svesno se preorijentišite na “inovativno razmišljanje” kada evaluirate nove ideje, imajući u vidu da one ne dolaze u paketu sa dokazima isklesanim u kamenu.

2. Požurivanje evaluacije

Još jedna česta greška koju lideri prave jeste da ne dodeljuju neophodne resurse ili sisteme za celishodno evaluiranje inovativnih ideja. Procenjivanje kreativnih ideja je teško i zahteva vreme, energiju i novac.

3. Nametanje pristupa “s vrha naniže”

Umesto “s vrha naniže“, podstaknite inovacije pristupom “odozdo naviše”. Kada viši rukovodioci nedvosmisleno podržavaju i ohrabruju inovacije, to pomaže da cela organizacija ugleda uspeh koji inovacija može doneti i ima efekat da još više ljudi želi da doprinese.

4. Nametanje strukture i hijerarhije

Inovativne kompanije znaju da su im potrebni kreativci koji boje i izvan zacrtanih linija, zajedno sa onima koji sprovode posao. Uspostavite zdravo partnerstvo između “kreativnih tipova” i realista koji završavaju posao.

5. Ograničavanje inovacija na sektor istraživanja i razvoja

Kada razmatraju kako mogu da podstiču inovacije u većoj meri, neki lideri se odlučuju da oforme “odeljenje za inovacije” ili dodele zaduženje inoviranja maloj grupi ljudi. Uzdržite se od ovog poteza, koji ne uspeva da proširi inovacije širom svih delova organizacije, a umesto toga stavlja teret upravljanja inovacijama na jednu grupu.

Kada to svedete na jedno odeljenje, između redova govorite da je samo jedna osoba, grupa ili odeljenje odgovorna za inoviranje, skidajući odgovornost sa svih ostalih u organizaciji. Ali, kada svi traže prilike koje mogu izgraditi ili zameniti trenutne paradigme, bolje ideje isplivavaju. I svako u organizaciji ima ulogu da odigra u inovacijama.

6. Kritikovanje na prvu loptu

Kako se nove ideje ohrabruju u radnom okruženju? Inovativne ideje moraju biti evaluirane u pogledu biznis potencijala, ali njihovo kritikovanje na prvu loptu obeshrabruje kreativnost. Najpre odajući priznanje inovativnim idejama, lideri šalju poruku da su nove ideje dobrodošle. Ovo takođe stvara okruženje psihološke sigurnosti, gde inovativne ideje mogu biti slobodno diskutovane.

7. Deriskiranje inovativnih ideja

Dok se ideje kreću kroz slojeve menadžmenta do C nivoa, izvorna ideja se često prečisti od bilo kakvih rizika. U tom procesu, prava prilika za inovaciju može biti izgubljena.

8. Odbijanje nejasnosti

Da je to stvar bez nepoznanica, ne bi bila inovativna. Lideri koji žele da podstiču inovacije moraju naučiti da tolerišu nejasnost i odbiju da upadnu u zamku izvodljivosti koja se javlja kada se menadžeri fokusiraju na ono što je izvodljivo, umesto na ono što bi moglo biti moguće. Kada proglasite ideju “izvodljivom”, to sugeriše da se može sprovesti u delo lako ili praktično, pa ipak – ako je to lako uraditi, ideja verovatno nije previše kreativna.

Ideja koja bi tek “mogla biti moguća” znači da verovatno podrazumeva puno napornog rada kako bi se sprovela u realnost, sa neizvesnim ishodom. Zato se pripazite da ne govorite kako želite inovacije, a onda tražite najizvodljiviju ideju kao vašu meru poželjnosti.

9. Ponašanje u stilu sveznalice

Lideri koji pružaju uzor skromnosti će pre dočekati da vide svoje zaposlene kako im dolaze kreativne ideje za rešavanje problema organizacije. Pre nego lideri koji se postavljaju kao da već imaju sve odgovore. Na mnogo načina, pokazivanje skromnosti je najvažniji put da ohrabrujete inovacije kod svih.

Podsticanje inovacija i preuzimanja rizika zahteva više nego puko izbegavanje ovih 9 ponašanja koja sabotiraju inovacije. Ali, ako je vaša organizacija pokušala da odneguje kulturu inovacija i podbacila je, razmotrite da li su ova nenamerna ponašanja mogla biti deo problema.

Da li ste vi, ili drugi u vašoj organizaciji, podsvesno sabotirali ili podrivali ono što zapravo želite? Napravite svestan napor da umesto toga ohrabrujete inovacije.

Šta je bolja metoda od Brejnstorminga za rešavanje problema?