Strategije inovacije predstavljaju prilagođeni plan kome ćete konstantno težiti u okviru vaše organizacije. Vaša strategija inovacije je kapija u budućnost i trebalo bi da opiše operacije i aktivnosti koje će lideri sprovesti kako bi pomogli da organizacija ostane na pročelju konkurencije, a takođe rizike i izloženost koja bi mogla ugroziti vaš biznis.

Strategija inovacije za firmu mora biti formulisana tako da uklopi unikatni miks sposobnosti, jakih strana i ciljeva koji će kreirati održivu budućnost za organizaciju. Uopšteno, strategije inovacije bi trebalo da detaljno opišu glavne ciljeve svih vaših inovacija, projekata i aktivnosti koje ćete sprovesti kako biste uspešno primenili strategiju inovacije i ostvarili željene ishode kojima težite.

Strategija inovacije će imati pozitivan efekat na vaše rezulatate poslovanja ukoliko je lideri i pojedinci koji doprinose usvoje i aktivno podržavaju. Upravo zato bi strategija inovacije trebalo da bude laka za razumevanje za svakoga – od rukovodilaca, pa do nedavno zaposlenih. Trebalo bi da kreira zajednički jezik i sadrži opšte ciljeve koji se koriste, razumeju i ugrađuju širom organizacije. Sve strategije inovacije treba da uključuju neki stepen ingenioznosti i imaginacije koj aće omogućiti vašoj organizaciji da bude različita i ističe se u odnosu na rivale.

Pametni rukovodioci podstiču ljude da stalno traže nove ideje, usluge, proizvode i procese koji bi mogli imati smisla “sada, kasnije ili mnogo kasnije” kako bi osigrali da organizacija ostane relevantna i konkurentna. Mudri rukovodioci razumeju da sat otkucava i da dugoročni održivi uspeh zavisi od vaše sposobnossi da upravljate preokretima i iskoristite prilike rapidnim prilagođavanjem i inoviranjem.

Zašto je značajna strategija inovacije?

U opštem smislu, dobra strategija inovacije može puno značiti pomažući vam da osigurate da vaša organizacija ostvaruje dugoročno održiv uspeh. Dobra strategija inovacije je važna budući da:

 1. Omogućava vašoj organizaciji da pruži vrednost koja je kupcima potrebna.
 2. Pomaže kreiranje kompetitivne prednosti nad vašim rivalima.
 3. Osigurava da vaši kupci traže aša inovativna rešenja za svoje nove probleme i izazove.
 4. Daje vam prednost “na potezu među prvima” i gradi vaš brend na tržištu.
 5. Pomaže da zadržite svoju sposobnost da dobijete superiorni povrat ka investitorima i stejkholderima.
 6. Drži ljude u vašoj organizaciji fokusiranima na kreiranje novih načina da se optimizuje korišćenje resursa, tehnologije i kapitala.
 7. Poboljšava sposobnost vaše firme da privučete i zadržite najbolje talente.
 8. Pomaže vašoj organizaciji da dođe do trenutka nade i obećanja za sve stejkholdere.

Istorijski gledano, imali smo prilike da vidimo moć strategija inovacije i originalnog razmišljanja u kompanijama. Henri Ford je to uradio sa proizvodnom linijom. Apple i Samsung nastavljaju da pomeraju granice inovacije sa digitalnim uređajima. Danas, Ilon Mask i njegove Tesla i SpaceX linije biznisa galopiraju ispred rivala saobraćajne industrije. Ovo je tek nekoliko visoko profilnih primera strategije inovacije. Poenta je da svaka organizacija mora imati strategiju za ostvarivanje rezultata danas, ali takođe mora imati robusnu komponentu inovacija kako bi oblikovala budućnost.

Sposobnost da konzistentno inovirate može biti presudna za nastavak postojanja kompanije. Čuveni 3M je ohrabrivao svje zaposlene da provode 15% svog vremena na bilo šta što žele, a ovo je dovelo do pronalaska samolepljivih blokčića, što je jedan od najprodavanijih proizvoda kompanije 3M. Danas, Google insistira da svi zaposleni provode 20% svog vremena radeći na novim idejama i konceptima.

U skorije vreme, vidimo pojavljivanje organizacija koje su lideri u inovacijama – poput R.B.O., Virgin i Spotify. Premda su ove organizacije na samom pročelju najvećih transformacija, svakom biznisu je potrebna infizija inovacija i kreativnosti u nekoj meri, kako bi bio relevantan u budućnosti i održao konkurentnost.

Kako biste osigurali da vaša organizacija nastavlja neprestano da inovira – ne samo slučajno ili kada se javi potreba – potrebna vam je strategija koja opisuje kako će se promene dogoditi. Takva strategija treba da pomogne svima u organizaciji da se usredsrede na jasne ciljeve i plan za rešavanje vaših izazova i iskorišćavanje prilika.

Dobra strategija inovacije takođe može:

 • Pomoći zaposlenima da daju prioritet aktivnostima kada moraju da izaberu na šta će se fokusirati.
 • Omogućiti vam da unapred donosite pametne odluke o vrstama inovacionih aktivnosti koje ćete koristiti.
 • Pružiti jednostavne metrike za praćenje inovacija.
 • Učiniti inovacije delom organizacione kulture.
 • Smanjiti silose i objedinite različita odeljenja organizacije oko zajedničkih ciljeva, smanjujući na taj način skupe sukobe i osiguravajući mudru raspodelu i korišćenje oskudnih resursa.

Koje su vrste strategije inovacije?

Dok gradite svoju inovacionu strategiju, to vam može pomoći da razumete različite kategorije koje mogu opisati vašu strategiju. U osnovi postoje četiri vrste inovacionih strategija koje možete birati u zavisnosti od vašeg apetita za promenama, vašeg budžeta i vaše kreativnosti. Ove različite vrste inovacionih strategija obuhvataju:

Proaktivna strategija inovacija

Kompanije koje koriste ovu vrstu inovacione strategije fokusiraju se na to da budu prvi na potezu kada je u pitanju proboj u proizvodima, procesima i osnovnim kompetencijama. Oni traže i posuđuju ideje iz različitih industrija, profesija i proizvoda. Neumorno istražuju nove načine za stvaranje vrednosti koja im omogućava da budu prvi na potezu i preokrenu tržište. Lideri inovacija su otvoreniji za rizik i spremni su da ulažu velike uloge u istraživanjima ili mogu pokušati da kupe inovativna preduzeća ili osnuju zajednička preduzeća. Oni traže krupne prilike koje menjaju naše iskustvo i kako razmišljamo o njihovim proizvodima i uslugama. Kompanije koje modeliraju ovu strategiju su Apple, Tesla, Disney, Uber, Alphabet, Peloton i mnoge druge.

Aktivna strategija inovacija

Ova vrsta inovacione strategije traži način da vašu firmu održi ispred konkurencije stalnim unapređivanjem trenutne prakse i tehnologija. Ovi biznisi nastoje da brzo usvoje nove tehnologije i krenu na nova tržišta kada ih drugi testiraju. Oni su „brzi sledbenici“ i uče kako da usvoje najbolje prakse i brzo se promene. Možda prate korak u mnogim oblastima, ali preuzimaju manje rizike od proaktivnijih kompanija. Oni obično interno angažuju primenjene istraživačke inicijative kad im prilike dođu u fokus. Primeri kompanija su Jet Blue, Caboni, Microsoft i mnoge druge organizacije koje neprestano poboljšavaju svoju ponudu i metode rada.

Reaktivna strategija inovacija

Ove kompanije slede ideje i akcije drugih kompanija kada se dokaže da rade i fokusiraju se uglavnom na bolje obavljanje svojih operativnih aktivnosti. Ove organizacije obično ne prave mnogo inovacija same i imaju tendenciju da više izbegavaju rizike. Mogle bi replikovati inovativan proizvod, model usluge ili operativnu praksu koju su druge organizacije razvile kao pioniri.

Pasivna strategija inovacija

U ovoj strategiji, organizacija će inovirati samo ako je na to podstaknu kupci, rivali ili regulatori. Ove kompanije mogu biti velika monopolistička ili tradicionalna preduzeća koja prolaze kroz malo preokreta koji ugrožavaju njihov položaj na tržištu. Ove organizacije mogu porasti ili pasti na ograničenom specijalizovanom tržištu.

Šta su elementi strategije inovacije?

Ništa neće trajati večno. Zbog toga će sve što nudite i metode ili procesi koje koristite za proizvodnju vaših proizvoda i usluga morati da budu izmišljeni iznova ili zamenjeni u određenom trenutku. Dakle, kada ste spremni da sledite inovacionu strategiju, pokušajte da uključite sledeće elemente na svakom nivou svog preduzeća.

 1. Odredite tačno zašto želite da inovirate i šta želite da postignete. Da li želite postupno da poboljšate svoj poslovni model ili da kreirate potpuno novi? Da li želite da diverzifikujete ili se fokusirate na usku, specijalizovaniju ponudu? Da li želite da se proširite globalno ili da se koncentrišete na region? Da li želite da stvorite kulturu visokih performansi ili tradicionalniju kulturu?
 2. Izaberite određeni tržišni segment kupaca kojima možete dobro služiti. Definišite njihove tačne potrebe ili probleme koje pokušavaju da reše. Procenite osnovne kompetencije, mogućnosti i sredstva vaše organizacije koja se mogu primeniti sa vašom vizijom inovacija. Pronađite snage i nedostatke u kapacitetu vaše organizacije da razvije nova rešenja. Takođe, analizirajte svoje konkurente, kako oni već zadovoljavaju potrebe kupaca i kako propadaju … ili još bolje, otkrijte mogućnosti „plavog okeana“ tamo gde postoje otvorena tržišta i mogućnosti.
 3. Objasnite svoju jedinstvenu ponudu vrednosti i vrste vrednosti koje možete pružiti svojim kupcima i klijentima. Koristite inovacionu strategiju za stvaranje novih proizvoda, usluga ili modela koje bi konkurenti teško mogli da oponašaju.
 4. Razvijajte organizacione sposobnosti i kapacitete koji će biti potrebni za inoviranje i nadmetanje. Možda ih već imate ili ih možda treba poboljšati. To može uključivati ponašanje, kulturu, znanje, istraživački kapacitet, veštine i vrednosti.
 5. Utvrdite sisteme i procese koji će biti potrebni vašoj organizaciji za postizanje nivoa inovacija koji želite. To može uključivati načine merenja vaše inovacije, razvoja talenata, uspostavljanje istraživačkih i razvojnih inicijativa, formulisanje novih planova prodaje i marketinga i još mnogo toga.
 6. Najzad, dok sprovodite svoju inovacionu strategiju, biće vam potreban fleksibilan akcioni plan sa mogućnostima merenja napretka i brzih prilagođavanja dok se na putu susrećete sa izazovima.

Kako lideri mogu razviti strategije inovacije?

Da bi naveo detalje o gore navedenima komponentama strategije inovacija, vaš tim će morati da izvrši temeljnu unutrašnju organizacionu reviziju i neka spoljna istraživanja. Na primer, vaš rukovodeći tim će morati da izabere jasne, realne ciljeve za organizaciju pre nego što budete mogli da formulišete jasnu strategiju inovacija koja će podržati te specifične ciljeve i željene rezultate.

Lideri takođe moraju odabrati određeni skup kupaca na koje će se usredsrediti i kojima će se baviti. To zahteva svest i privilegovani uvid u zahteve kupaca, osećanja i željenu vrednost pre nego što konkurenti otkriju njihove potrebe.

Zatim, tim mora da odluči i razvije jedinstveni način na koji će zadovoljiti nove potrebe kupaca. Ovo će vam pomoći da definišete smer u kome vaša organizacija mora da se kreće i nove aktivnosti koje članovi tima moraju da nauče da obavljaju. Robusna strateška sesija može otkriti da li je nova ponuda vrednosti prikladna, da li je članovi tima razumeju i može li je podržati i uspešno primeniti.

Najzad, lideri moraju imati realistično razumevanje resursa i sposobnosti koje organizacija već ima u svom arsenalu, kao i praznine i mogućnosti za poboljšanje. Tada poslovni lideri moraju da uvedu aktivne mere, dodatno obuče ljude, koriste nove tehnologije i preinače postojeće operativne prakse kako bi stekli kapacitet potreban za aktivno postizanje inovacionih ciljeva. To uključuje postavljanje sistema i pokazatelja koje će svi saradnici koristiti kako bi dugoročno održali inovacije.

Kako lideri mogu implementirati strategiju inovacije?

Mapiranje sveobuhvatne strategije inovacija je prvi korak. Tada lideri treba da je dosledno prate i pomažu svom osoblju da je koristi. Od vitalnog je značaja da su glavni ciljevi organizacije dobro definisani i da ih vođe mogu objasniti timovima širom preduzeća. Takođe treba da pomognu članovima da pronađu načine da svakodnevno rade na aktivnostima koje doprinose strategiji inovacija u realnom vremenu.

Lideri takođe treba da se pobrinu da strategija inovacija njihove kompanije jasno podržava ključne KPI i specifične ciljeve. Kako se biraju godišnji ciljevi, svaki tim bi trebalo da tačno razume kako će se povezati sa inovacionim težnjama organizacije.

Konačno, metrike i sistemi za merenje inovacionog napretka moraju biti ugrađeni u organizaciju i redovno se koristiti. Lideri moraju znati da li postižu svoje ciljeve ili treba da se poboljšaju.

6 principa strategije: ključni temelj dugoročnog uspeha