Istraživanje sa skoro 10.000 zaposlenih u 272 organizacije otkrilo je da šokantnih 81% ljudi u ulozi lidera ili menadžera redovno izbegava odvažne razgovore sa direktno nadređenima. Ipak, većina lidera smatra da je potreba za sposobnošću razmene fidbeka sa drugima presudna za njihov uspeh. Ista studija takođe je otkrila da 89% zaposlenih redovno izbegava te razgovore sa šefom. Kako možete olakšati nezgodne razgovore sa nadređenima?

Zašto je nama kao bistrim, artikulisanim i brižnim ljudima toliko teško iskreno razgovarati o izazovnim pitanjima? Preko 40 godina istraživanja ljudskog ponašanja otkriva da postoje neke predvidljive zamke u koje upadamo kada sa drugima raspravljamo o izazovnim temama ili problemima. Kada nam nedostaje sposobnost snalaženja u ovim izazovima, obično izbegavamo razgovore.

Kako olakšati nezgodne razgovore?

Cilj hrabrog razgovora je da ljudi budu racionalni dok istražuju temu razgovora i pronalaze rešenje. Lakše je uključiti se u diskusiju kada imate direktnu ili rutinsku temu za obrađivanje. Međutim, kada imate kontroverzno, osetljivo ili teško pitanje koje zahteva hrabar razgovor, morate zaista dobro da uradite tri stvari.

1. Zadržite pribranost

Održavajte prisebnost i budite svesni svog neverbalnog govora tela. Ako stojite prekrštenih ruku, delovaćete kao da ste spremni za bitku, zatvoreni ste i u njoj ćete „pobediti“. Ovim pristupom rizikujete da se druga osoba isključi pre nego što počnete. S druge strane, ako sedite, koristite smiren ton glasa i izgledate opušteno umesto pod stresom ili besom, veće su vam šanse da se istinski uključite u dvosmerni razgovor i postignete željeni ishod.

2. Ne umanjujte problem

Podelite svoje informacije ili gledište sažeto i asertivno. Budite sigurni i potvrdni sa svojim izjavama. Na primer: „Milane, zabrinut sam zbog tačnosti vaših izveštaja. Ove nedelje sam primetio još tri greške. “ Ovo je jednostavno, sažeto zapažanje. Preuzimate odgovornost nad svojim problemima, umesto da ih iznosite na pasivan ili nepromišljen način koji bi mogao minimizirati problem. Smanjivanje problema može dovesti do toga da se oni ignorišu ili povećavaju, umesto da omogući da se rešenja razvijaju i primenjuju.

3. Pokažite radoznalost i zainteresovanost

Budite otvoreni i znatiželjni da naučite više. Izbegavajte davanje izjava koje zvuče kao da ste apsolutni i fiksirani u svom gledištu. Umesto toga, raspitajte se i pozovite drugu osobu da odmeri i podeli svoju perspektivu ili raspravi o vašim nalazima. Na primer, možete reći nešto poput: „Ovo su greške koje sam identifikovao. Možete li da mi pomognete da razumem zašto se to događa? “ Kada pokažete znatiželju i interesovanje za njihovo tumačenje situacije, smanjujete verovatnoću pojave defanzivnosti.

Kada ljudi delaju uz potpuno otkrivanje i razumevanje, interakcije svih vrsta – uključujući konfrontaciju – mnogo su konstruktivnije i postaju temelj za organizacije sa visokim performansama.

Vaš uticaj na poslu: Procenite svoju formalnu i neformalnu moć