Novi problemi se javljaju sa zaposlenima koji su nekada bili izuzetni, a danas osećaju nezadovoljstvo u svom poslovnom okruženju. Šta može biti razlog toj pojavi?

Svima je poznata stara: u dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. I prijatelji. Ili bar ljudi koji sarađuju a imaju suštinski prijateljski stav prema onima sa kojima rade, bez obzira na okolnosti.

Često se dešava da u firmi gde su stvari fantastično funkcionisale, i svi bili “jedna velika porodica”, u kriznim vremenima dolazi do konflikata i frustracija.

Nekad su prosto vremena teška i moraju se donositi odluke koje neće svima odgovarati. Što je u redu kada se saopštavaju blagovremeno i sa poštovanjem.

Nekad vremena nisu krizna, već zaposleni veruje da je, sa dobrim razlozima ili bez njih, prevazišao trenutnu poziciju, platu ili šta god mu sleduje. Ovo je verovatno situacija u kojoj se problemi sa zaposlenima najjednostavnije razrešavaju. Ukoliko ima iole kvalitetnu komunikaciju sa svojim nadređenima, potrebno je da zaposleni izanalizira dosadašnje rezultate, obrati pažnju na poslovno okruženje i obrati se menadžmentu. Interesi se mogu i ne moraju poklopiti, ali uz uzajmno poštovanje nema prostora za ogorčenost. Ako ne postoji adekvatna komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca, onda je to dovoljan problem da se razmatra promena radnog mesta.

Nekad vremena nisu previše teška, a zaposleni vole da rade to što rade baš tu gde su. Ovu situaciju je često teško prepoznati jer se uglavnom tiče “manjih” problema koje nije tako lako na prvi pogled prepoznati i adresirati, posebno ako su menadžeri prezauzeti. Nažalost, ovo su situacije gde frustracija narasta polako ali sigurno, sve dok poslednja kap ne prelije čašu i ne bude kasno. Tada je važno i menadžeri treba da obrate pažnju da li rade nešto od ovih stvari koje čine da se zaposleni osećaju otpisano, razočarano ili nezainteresovano:

  • Šef se ponaša kao da ne postoji problem koji zaposleni adresira.
  • Šef se postavlja kao da adresirani problem uopšte nije važan.
  • Šef ponavlja da se situacija ne može promeniti, tj. da problem nije rešiv.
  • Šef se prosto ograđuje i završava priču time da to nije njegov problem.

Kako upravljati svojim šefom: Usmerite sopstvenu karijeru