Današnjim organizacijama su potrebni jaki, sposobni, perspektivni lideri koji mogu pružiti strateško usmeravanje i lično uticati na poslovanje. Strateško liderstvo nadahnjuje ljude da rade posao koji će dugoročno osigurati organizacioni uspeh. Poslovno okruženje se neprestano menja, a da bi išli u korak sa konkurencijom, ljudi moraju biti kadri da uspešno upravljaju strateškim promenama.

Svaka funkcija, odeljenje i osoba moraju osmisliti kako da se usklade i podrže opštu strategiju organizacije. Međutim, podjednako je važno da se svaki tim i pojedinac u organizaciji oseća nadahnuto da na poslu daje sve od sebe. Lideri najbolje služe drugima kada dizajniraju planove i okupljaju ljude da krenu u akciju.

Lideri moraju biti kadri da istovremeno daju poslovne rezultate i nadahnjuju ljude da deluju prema novim prilikama, bave se novim pitanjima i stvaraju nove ideje koje će imati pozitivan uticaj na sutrašnje poslovne rezultate. Budućnost je puna uzbudljivih prilika. Lideri mogu savladati strateške alate koji ih pripremaju za navigaciju u budućnosti i imaju lični uticaj na dugoročnu vrednost kompanije. Moći ćete da oblikujete budućnost i usmeravate druge pomoću alata i veština koje naučite.

Strateški lideri znaju kako da postignu dugoročni uspeh stvaranjem i iskorišćavanjem novih izvora konkurentske prednosti. Nauče da predviđaju promene, prilike i izazove kako bi mogli proaktivno oblikovati budućnost. Takođe osnažuju svoje timove da svojim klijentima isporučuju inovativna rešenja sa dodatnom vrednošću.

Poboljšanje kroz strateško liderstvo

U prošlosti su se lideri mogli oslanjati na strategije koje će doprineti preduzeću u postojećim procesima i poznatim proizvodima. Poboljšanje postojećeg stanja bilo je dovoljno da ostanemo konkurentni. Uspeli su da izvrše uticaj smanjenjem troškova, poboljšanjem efikasnosti, poboljšanjem kvaliteta i primenom najboljih praksi.

Danas to jednostavno nije dovoljno. Lideri moraju shvatiti da organizacija mora pronaći nove načine rada. Da bi lično uticali na posao, moraju da vode timove kako bi stvorili nove proizvode, nove usluge i nova proširenja osnovne delatnosti. Od njih se traži da razmišljaju na potpuno nove načine.

Lideri moraju biti u stanju da otkriju potpuno nova rešenja za postojeće probleme. To znači da se osećate lagodno prilikom inteligentnih eksperimenata i pametnog preuzimanja rizika. Suočavanje sa dvosmislenošću, složenošću i nestabilnošću na tržištima kupaca, novim propisima, novom tehnologijom i konkurentnim rešenjima je svakodnevna briga.

Otkriti kako najbolje služiti svojim korisnicima (danas i nadalje) znači biti kadar voditi timove na nepoznatu teritoriju. Strateško liderstvo treba da donese ubedljivu viziju, prioritete i plan za tim. Strategija na bilo kom nivou pokušava da odgovori na jedno osnovno pitanje: Kako da dodate vrednost, uvedete nove usluge i ne samo da prihvatite najbolje prakse, već zapravo izmislite naredne prakse koje će osigurati da ostanete relevantni u svom poslovnom okruženju.

Strategije inovacije u biznisu: vodič za lidere