Dobre komunikacijske veštine potrebne su svakog dana na radnom mestu – a ako vas odlikuje loša  komunikacija, rizikujete svoju reputaciju. U nastavku pogledajte sinonime za „reputacija“. Daće vam bolju predstavu koliki su zaista ti ulozi:

  • Ugled
  • Uvaženost
  • Položaj
  • Status
  • Čuvenje
  • Renome
  • Dobar glas
  • Prestiž
  • Ime

Loša komunikacija i njene posledice

Kada ste profesionalac, vaše ime i status su sve. Ako redovno komunicirate pogrešno sa nadređenima, saradnicima, zaposlenima ili klijentima, možete biti sigurni da će vas preteći loša reputacija – a dugoročno to može biti pogubno za vaše profesionalne odnose i karijeru. Pogledajmo izbliže pet posledica koje uzrokuje loša komunikacija:

1. Mogu vas pogrešno razumeti

Jedna od najočiglednijih posledica lošeg komuniciranja je da ćete često biti neshvaćeni – a kao profesionalac to jednostavno ne možete priuštiti.

Ako su izjave koje dajete pogrešno pročitane, pogrešno protumačene ili pogrešno shvaćene zbog vaših loših komunikacionih veština, glasine i tračevi mogu početi da kruže. Još gore, možda naiđete na predrasude, seksiste ili rasiste. Ljudi su postali priviknuti na tuđu nesenzibilnost, usled čega mogu nastati velike posledice. Da biste bili profesionalac, to zahteva uglađenost, ne samo prilikom održavanja formalnih prezentacija, već i tokom ležernijih i ličnijih interakcija.

2. Možete postati manje informisani

Ako vas odlikuje loša komunikacija, postaćete i manje informisani. Istražimo zašto.

Prvo, slabi komunikatori takođe imaju tendenciju da budu loši slušaoci. Da li vas je lako omesti? Prekidate li? Da li prebrzo zaključujete? Da li idete unapred bez stvarnog razumevanja problema? Ovo su obeležja neveštih slušalaca i ako drugi uoče ove atribute u vama, možete računati da će vas vremenom namerno izostavljati. Kolege će možda smatrati da vas je jednostavno lakše isključiti iz toka. Umesto da se bave vašim nedostatkom sluha (i, prema tome, nerazumevanjem), ljudi mogu odlučiti da nije vredno njihovog vremena da vas drže u toku sa rasporedom, kancelarijskom politikom, projektnim problemima ili obukom.

3. Možete razviti nesigurnost

Za uspešan rad sa drugim tipovima ličnosti i različitim iskustvom potrebna je otvorena, iskrena, izravna i kristalno jasna komunikacija. Ove osobine dobre komunikacije grade samopouzdanje, timski rad i lojalnost. One su imperativ kada se grade visoko efikasni timovi.

Nedostatak komunikacije je plodno tlo za sukobe i tenzije, a oboje dovodi do zaposlenih slabog morala i slabog poverenja u svog vođu i tim. Ovi zaposleni su smanjili produktivnost i učinak jer ne vide smisao truda ako njihov trud nije prepoznat i vrednovan. Na kraju, vaš tim će biti ugrožen i obrt zaposlenih će se povećati.

4. Možda nećete dobiti potrebnu podršku

Slabi komunikatori teško dobijaju podršku koja im je potrebna od drugih. Bez obzira da li treba da ostvarite pokazatelje poslovanje, tražite od drugih da vas podrže u nekom teškom problemu ili vam je potrebna pomoć za ublažavanje stresa vezanog za posao, važno je pridobiti podršku na poslu – ali kako će neko znati šta vam je od njega potrebno ako ne mogu da vas razumeju?

Još jedan nezgodan sporedni efekat loše komunikacije je taj što ljudi sa kojima radite možda neće želeti da vas podrže, čak i ako su svesni da vam je pomoć potrebna. Razmislite o tome. Zašto bi neko želeo da bude povezan sa osobom koja ima lošu profesionalnu reputaciju? To često znači da se vaše kolege neće družiti s vama, jer bi to moglo naštetiti njihovoj reputaciji. Pomoći vam je previše rizično.

5. Možete biti uskraćeni za projekte i unapređenja

Kada ste neshvaćeni i neinformisani, razvili ste nesigurnost i imate manjak podrške drugih, u odličnoj ste poziciji da budete prijavljeni za projekte i unapređenja.

Dobra komunikacija ima brojne prednosti. Kada dobro komunicirate, zaslužujete poštovanje svojih kolega. Drugi će naučiti da vam mogu verovati da ćete biti iskreni, reći šta mislite, slušati kad se razgovara i biti prikladni u svakoj situaciji. Ako ste pouzdani, drugi žele da rade sa vama. Ukratko, dobre veštine komunikacije vam pomažu da steknete svoje dobro ime i stignete do tamo kuda želite da idete u svojoj karijeri.

Vodič za ubrzano napredovanje: Mapirajte ambicije svoje karijere