Ankete rukovodilaca iz celog sveta pokazuju da su veštine odnosa veoma tražene, pa tako i potreba da se te veštine poboljšaju i primene u promenljivoj korporativnoj kulturi. Srećom, veštine odnosa su nešto što se može naučiti.

Naravno, neki ljudi će imati unutrašnju sposobnost da grade, razvijaju i održavaju veze. Međutim, uspešan rukovodilac – bez obzira koliko je pametan – ne može se više nadati da će znanje i iskustvo nadoknaditi mlake veze i veštine ljudi.

1. Budite samosvesni.

Prvi korak ka izgradnji efikasnijih odnosa započinje praktičnošću i procenom vlastitih sposobnosti. Povećajte svoju samosvest tako što ćete početi da obraćate pažnju na to kako komunicirate sa kolegama. Utvrdite svoje reakcije na njih i zabeležite kako vam fizički i verbalno reaguju.

Ne možete to učiniti ako ste u vašoj kancelariji zaplenjeni, zato budite prisutni. Uspostavite kontakt očima. Ako imate ljude koji se razilaze na drugim lokacijama, posetite; ne oslanjajte se samo na telefon i e-poštu da biste izgradili taj odnos. Ne čekajte da vam dođu. A ako ste ograničeni samo na komunikaciju na ekranu, uverite se da je vaša virtuelna komunikacija što efikasnija.

Ova prva procena će vam pomoći da shvatite svoj stav sa zaposlenima ili saradnicima. Kada postanete svesniji, počnite da preduzimate dosledne korake za uklanjanje slabih tačaka i jačanje veština koje već imate.

2. Povežite se sa drugima na svim nivoima.

Veze se ne odvijaju u vakuumu. Naučite da se povežete sa svim vrstama i nivoima ljudi u organizaciji. To pomaže dobrom, efikasnom menadžeru da proširi pogled na ljude koji rade u kompaniji. Uspešni rukovodioci uključuju druge i nemoguće je uključiti druge ljude ako ne postoji veza sa kojom treba započeti.

Odnosi potiču iz aktivnog slušanja i razmene informacija. To se dešava u dobrim i lošim vremenima. Samo slušanjem i dobijanjem direktnih informacija od članova tima, izvršni direktor može uključiti pogođene u bilo kakve odluke ili promene.

Slušajući, deleći i proširujući svoj korporativni pogled, rukovodioci mogu biti proaktivni u pronalaženju rešenja. Dobri odnosi se zasnivaju na pozitivnom rešavanju problema. Čak i teške odluke mogu se donijeti ukusnije ako se donesu na pozitivan način koji ne otuđuje druge. Najbolji menadžeri nauče da pronađu zajednički jezik i znaju da budu diplomate.

3. Budite realni u pogledu sukoba.

Konačno, najpraktičniji alat za izgradnju veština odnosa uključuje realnost. Prepoznajte da gotovo svaka odluka ili potez dolazi u sukobu sa okolnostima. Dobre veštine odnosa mogu svesti na najmanju moguću meru sukobe i nesuglasice.

I, jednostavno zato što se strane mogu sukobiti, to ne znači da efikasan lider ne može da prevaziđe izazov, smiri sukob i izgradi duh saradnje – zahvaljujući svojim sjajnim veštinama odnosa.