Od presudnog je značaja za kompanije da zaposle i razviju efikasnije menadžere i lidere sposobne da unaprede svoju organizaciju kako u povoljnim, tako i u izazovnim vremenima. To zahteva sagledavanje dalje od tradicionalnih strategija za razvoj menadžmenta i negovanje veština najvažnijih za uspeh.

Jedna od tih veština, možda neočekivano, je empatija – vitalna liderska sposobnost.

Empatično liderstvo znači imati sposobnost razumevanja potreba drugih i biti svestan njihovih osećanja i misli. Nažalost, dugo je to bila meka veština koja se zanemaruje kao pokazatelj učinka. Naše istraživanje je, međutim, pokazalo da današnji uspešni lideri moraju biti više „fokusirani na osobu“ i sposobni da dobro rade sa ljudima iz različitih timova, odeljenja, zemalja, kultura i porekla.

Kao što je navedeno u našoj beloj knjizi, otkrili smo da je empatija na radnom mestu pozitivno povezana sa učinkom na poslu.

Drugim rečima, menadžere koji praktikuju empatično vođstvo prema direktnim izveštajima njihovi šefovi smatraju boljim u svom poslu. Nalazi su bili dosledni u celom uzorku: one menadžere koje su podređeni ocenili kao empatične ocenio je i njihov šef.

Sposobnost da budemo saosećajni i da se povežemo sa drugima ključna je za naše živote, lično i profesionalno. Demonstriranje empatije na radnom mestu – ključni deo emocionalne inteligencije i efikasnosti liderstva – takođe poboljšava ljudske interakcije uopšte i može dovesti do efikasnije komunikacije i pozitivnih ishoda, kako na poslu tako i kod kuće.

Važnost i definisanje empatije u poslovnom okruženju

Empatija je sposobnost opažanja i povezivanja sa mislima, emocijama ili iskustvima drugih. Oni sa visokim nivoom empatije vešti su u razumevanju situacije iz ugla druge osobe i reagovanju sa saosećanjem.

Empatija u kontekstu radnog mesta jednostavno znači da vaši ljudi mogu uspostaviti prave, empatične veze jedni s drugima koje poboljšavaju odnose i performanse.

Važno je zapamtiti razliku između simpatije i empatije, jer se ovo dvoje često mešaju.

Simpatija se obično definiše osećanjem sažaljenja prema drugoj osobi, a da zapravo ne razumete kako je biti u njihovoj situaciji.

Empatija se, s druge strane, odnosi na sposobnost ili sposobnost da zamislite sebe u situaciji drugog, doživljavajući emocije, ideje ili mišljenja te osobe.

Empatija na radnom mestu često je produktivnija i podržava.

4 načina da pokažete više empatičnog liderstva

Pokazivanje empatičnog liderstva može imati mnogo oblika i oblika. Preporučujemo liderima da preduzmu sledeća 4 koraka kako bi pokazali veću empatiju na radnom mestu i sa svojim kolegama i direktnim izveštajima.

1. Pazite na znakove premora kod drugih

Izgaranje na poslu danas je pravi problem i dolazi u veći rizik u vrijeme intenzivnog stresa i pritiska. Mnogi ljudi su pod stresom, ulažu više radnog vremena nego ikad ranije i teško im je odvojiti posao i život od kuće.

Menadžeri koji su vešti u saosećajnom vođstvu mogu da prepoznaju znakove preopterećenosti kod drugih pre nego što sagorevanje postane problem koji za posledicu ima odvajanje ili fluktuaciju. To bi moglo značiti odvajanje nekoliko dodatnih minuta svake sedmice da biste se proverili sa članovima tima i procenili kako se nose sa trenutnim opterećenjem i pomažu im da se oporave od preopterećenosti.

2. Pokažite iskreno interesovanje za potrebe, nade i snove drugih ljudi

Deo vođenja sa empatijom uključuje rad na razumevanju jedinstvenih potreba i ciljeva svakog člana tima i kako najbolje uskladiti radne zadatke kako bi doprineli učinku i zadovoljstvu zaposlenih. Članovi tima koji vide da ih menadžer prepoznaje na ovaj način su angažovaniji i spremni su da učine još više.

3. Pokažite spremnost da pomognete zaposlenom u ličnim problemima

Granice između posla i privatnog života postaju sve zamagljenije. Saosećajni lideri razumeju da su članovi njihovog tima dinamični pojedinci koji se suočavaju sa ličnim problemima dok moraju da zadrže svoju profesionalnu odgovornost. Oni prepoznaju da je njihova uloga da vode i podržavaju članove tima kada im je to najpotrebnije.

Održavanje otvorenih linija komunikacije i podsticanje transparentnosti dobar je način da se podstakne psihološka sigurnost i pomogne članovima tima da se osećaju prijatno kada dele.

4. Pokažite saosećanje kada se drugi ljudi suoče sa ličnim gubitkom

Stvarne veze i prijateljstva na poslu su bitni, a empatično vođstvo je alat koji menadžeri mogu koristiti za uspostavljanje veza sa onima koje imaju privilegiju da vode. Svi smo prošli kroz lični gubitak, pa čak i ako se ne možemo povezati sa specifičnim gubitkom koji doživljava član tima, možemo delovati empatično i dati im do znanja da su podržani.

3 koraka tokom vođenja teških razgovora