Neki lideri su prirodno empatičniji od drugih i imaće prednost u odnosu na svoje pandane koji teško izražavaju empatiju. Većina lidera je negde u sredini, ponekad su, ili u nekoj meri, empatični. Srećom, postoje koraci kojima organizacije mogu podstaći empatiju u svojim redovima.

Po svojoj prirodi, to nije fiksna osobina. Empatično liderstvo se može naučiti. Ako im se da dovoljno vremena i podrške, lideri mogu razviti i poboljšati svoje veštine empatije kroz treniranje, obuku ili razvojne mogućnosti i inicijative.

Organizacije i rukovodioci ljudskih resursa mogu ohrabriti empatičnije radno okruženje i pomoći menadžerima da poboljšaju svoje veštine empatije na nekoliko jednostavnih načina.

5 načina kako organizacije mogu podstaći empatiju u radnom okruženju

1. Razgovarajte o empatiji na radnom mestu da biste signalizirali njenu vrednost

Neka lideri znaju da je empatija važna. Mnogi menadžeri smatraju da su veštine orijentisane na zadatke, poput praćenja i planiranja, važnije u kontroli učinka članova njihovog tima. Ali istraživanja pokazuju da su razumevanje, briga i razvoj drugih jednako važni, ako ne i važniji, posebno današnjoj radnoj snazi.

Objasnite da posvećivanje vremena i pažnje drugima podstiče empatiju, što zauzvrat poboljšava vaš učinak i poboljšava vašu uočenu efikasnost.

2. Savladajte veštinu slušanja

Da bi razumeli druge i osetili šta oni osećaju, menadžeri moraju biti dobri slušaoci, vešti u tehnikama aktivnog slušanja, koji drugima daju do znanja da su saslušani i izražavaju razumevanje za brige i probleme.

Kada menadžer dobro sluša, ljudi osećaju poštovanje, a presudno poverenje u tim može da naraste. Da bi pokazali najviši nivo empatije na radnom mestu, menadžeri bi trebalo da se usredsrede na slušanje kako bi čuli značenje iza onoga što drugi govore, obraćajući pažnju ne samo na reči koje se izgovaraju, već i na osećanja i vrednosti koje pokazuju, kroz neverbalne znakove kao što su ton, tempo govora, izrazi lica i gestovi.

3. Ohrabrite istinsko zauzimanje perspektive

Menadžeri treba da se dosledno postavljaju na mesto druge osobe. Za menadžere to uključuje uzimanje u obzir ličnih iskustava ili perspektiva njihovih zaposlenih. Takođe se može primeniti na rešavanje problema, upravljanje sukobima ili pokretanje inovacija. Veoma je korisno razumeti ulogu koju društveni identitet igra i za vas i za druge.

Empatija je pogotovo imperativ za efikasne inicijative organizacionog diverziteta.

4. Negujte saosećanje

Podržite menadžere koji brinu o tome kako se drugi osećaju i razmotrite efekte koje poslovne odluke imaju na zaposlene, klijente i zajednice. Idite dalje od standardne izjave o vrednostima određenog pitanja i ostavite vreme za saosećajno razmišljanje i odgovor. Upamtite, vašim zaposlenima je stalo do društvene odgovornosti; trebalo bi da isto važi i za vašu organizaciju.

5. Podržite globalne menadžere

Sposobnost da budu empatični lideri koji mogu da sarađuju preko granica posebno je važna za one koji rade u globalnim ili međukulturnim organizacijama. Za vođenje multikulturalnog tima potrebna je kulturna inteligencija i sposobnost razumijevanja ljudi koji imaju vrlo različite perspektive i iskustva.

Kao što pokazuju podaci, kada menadžeri usavrše svoje liderske sposobnosti empatije, poboljšavaju svoju efikasnost i povećavaju šanse za uspeh u poslu. Saosećajni lideri su prednost organizacija, delimično i zato što su u stanju da efikasno grade i održavaju odnose – ključni deo vodećih organizacija bilo gde u svetu.

Da li previše očekujemo od lidera?