U tradicionalnom smislu, menadžment se odnosi na planiranje, organizovanje, zapošljavanje (regrutovanje, zadržavanje i razvoj talenata), usmeravanje i merenje posla koji se odvija u organizaciji. Strateški menadžment je slične prirode. To su osnovne upravljačke odgovornosti i zadaci povezani sa izgradnjom, komuniciranjem i izvršavanjem strategije. Koncepti strateškog upravljanja obuhvataju dobro upravljanje aktivnostima i zadacima povezane sa planom za pobedu.

Uz uspostavljene efikasne prakse strateškog upravljanja, organizacija, funkcija ili tim su bolje pozicionirani da viziju, misiju i strategiju pretvore u bolje rezultate i dugoročni uspeh za zainteresovane strane (vlasnike, kupce, zaposlene itd.)

Kao i tradicionalno upravljanje, strategija zahteva stalno planiranje o tome kako stvoriti i iskoristiti konkurentsku prednost, organizovati potrebne resurse, usmeravati trud talenata organizacije efektivno i efikasno, primenjivati i sprovoditi prioritete i inicijative, te ocenjivati performanse i rezultate. Strateški menadžment je dinamičan i kontinuiran proces koji omogućava organizacijama da oblikuju budućnost koristeći prednosti, ublažavajući rizike i predviđajući promene i izazove koji se pojavljuju.

Zašto je strateški menadžment važan

Dugoročni održivi uspeh i konkurentnost organizacije zavise od sposobnosti lidera i članova tima da naprave i sprovedu strategiju. Uloga strateškog upravljanja je od kritične važnosti za organizaciju jer postavlja strukturu koja je potrebna da:

  • Identifikujete i pratite prilike, probleme, smetnje i promene koje bi mogle uticati na organizaciju.
  • Formirate stratešku viziju, misiju i pravac.
  • Pretvorite viziju i misiju u merljive ciljeve, prioritete i planove.
  • Uskladite funkcije, odeljenja i timove oko zajedničkog pravca i svrhe.
  • Efikasno rasporedite resurse.
  • Omogućite talentima iz organizacije da proaktivno doprinose strategiji.
  • Pratite i merite napredak prema strateškim ciljevima.
  • Napravite prilagođavanja i odgovorite na interne ili spoljne prilike ili promene.

Koje su četiri faze strateškog menadžmenta?

Postoje četiri ključne faze strateškog upravljanja:

Svest: Prikupljanje informacija o silama koje oblikuju okruženje u kome organizacija funkcioniše.

Prevod: Pretvaranje informacija i podataka prikupljenih u prvoj fazi u uvide o potencijalnim mogućnostima, izazovima i promenama.

Formulacija: Definisanje aktivnih mera, strateških prioriteta, inicijativa i planova koji će dovesti do uspeha.

Izvršenje: Sprovođenje plana, usklađivanje drugih, merenje napretka i neophodna prilagođavanja.

U četvrtoj fazi strateškog upravljanja „operacionalizujete“ strategiju, pa prakse i discipline upravljanja postaju posebno važne u pokretanju strategije do njenog završetka. Odgovornosti strateškog upravljanja uključuju nabavku resursa, podelu zadataka, osiguranje odgovornosti, praćenje napretka i merenje rezultata. Svi lideri moraju biti fleksibilni i sposobni da se usredsrede na postizanje kratkoročnih rezultata dok upravljaju budućnošću kroz sve četiri faze.

Strateško liderstvo: reagovati, prilagoditi i osmisliti posao iznova