Većina rukovodilaca ljudskih resursa se slaže da su im potrebni lideri koji strateški razmišljaju, prave preokrete nad biznis modelima stare škole i stvaraju kulture koje usvajaju promene. Ali, kakva je strategija razvoja liderstva, koliko su spremni da investiraju u efektivno liderstvo i u koje vrste obuka i razvoja?

Jasno je da rukovodioci ljudskih resursa veruju u investiranje u razvoj efektivnog liderstva kako bi izgradili snažan dotok lidera presudan za tekući i budući uspeh njihovih organizacija.

Efektivna strategija razvoja liderstva u 5 karakteristika

1. Pristup mešovite obuke

Vreme je da kažete zbogom modelu po kome jedan pristup odgovara svima.

Za uspešan razvoj liderstva je presudno da osmislite mešovite inicijative koje odražavaju individualnu kulturu i poslovne potrebe vaše organizacije.

Mešovito se definiše u širokim crtama, a rukovodioci o tome razmišljaju iz 2 perspektive:

  • Mešoviti modaliteti, kao što je obuka licem u lice uz onlajn trening o liderstvu omogućava liderima veću fleksibilnost i izbor kako će učiti
  • Spajanje formalnih programa sa neformalnim alternativama, uključujući vebinare, radionice, alate na zahtev, što sve čini da učenje bude lakše za usvajanje.

Kako bi pomogle liderima da se snalaze u ovim proširenim izborima za razvoj na promišljen i sistematičan način, organizacije pružaju smernice koje sposobnosti će biti potrebne u svakom trenutku karijerne putanje.

2. Široka i dosledna podrška

Često se strategije liderstva najavljuju uz veliku pompu, ali brzo nestaju i postaju „stvar trenutka“.

Ne postoji doslednost, nema stalne podrške i nema praćenja iz meseca u mesec, ili iz godine u godinu, što može iscrpiti ljude, poslati pogrešnu poruku i potkopati uspešan razvoj liderstva.

Ali vremena se menjaju. Viši lideri sve češće vide efikasno liderstvo kao tačku diferencijacije koja im pomaže da ožive svoju korporativnu strategiju i pozicioniraju svoju organizaciju da prebrodi nepredvidive poremećaje na tržištu i u ekonomiji.

Kao rezultat toga, rukovodioci ljudskih resursa fokusirani su na izgradnju odozgo prema dole, organizacione podrške za učenje na svim nivoima – čineći to sastavnim delom posla svakog lidera. I oni počinju na vrhu, angažujući više rukovodioce u modeliranju efikasnog ponašanja lidera i motivišući i inspirišući lidere da razvoj postave kao prioritet.

Jedna kompanija je čak navela da angažuje članove odbora i više rukovodioce kao „instruktore“ razvoja liderstva, tražeći od njih da podele svoja lična iskustva i uvide tokom godišnjeg događaja.

3. Fokus na realnost radnog okruženja

Lideri kažu da najefikasnije inicijative za razvoj liderstva povezuju učenje sa izazovima i prilikama na poslu.

Kao rezultat toga, najuspešnije inicijative za razvoj liderstva oživljavaju teoriju liderstva.

Izvršni kadrovi žele da budu sigurni da lideri znaju kako njihov rad podržava sveobuhvatni uspeh organizacije. Kao rezultat toga, učenje postaje relevantnije, a lideri imaju siguran način da uvežbaju nove veštine koje mogu uvesti u radno okruženje.

Stručnjaci kažu da ove vrste iskustvenih tehnika podučavanja čine učenje „lepšim“ i verovatno će proizvesti trajne promene. One mogu promeniti način razmišljanja lidera i način na koji gledaju na svet oko sebe – otvarajući im nove mogućnosti i efikasnije načine predvođenja. To je posebno tačno ako se razvoj povezan sa radnim okruženjem vremenom pojačava obukom, mentorstvom i umrežavanjem.

4. Interakcija i angažovanje

Današnji timovi za ljudske resurse guraju razvoj daleko od statičnih predavanja.

Oživljavaju učenje interaktivnim igrama, sesijama pitanja i odgovora, video zapisima i drugim tehnikama koje zainteresuju i angažuju polaznike . Kao rezultat toga, veća je verovatnoća da će važne ideje probiti gomilu informacija i zaokupiti pažnju svakog lidera, što će dovesti do efikasnog razvoja liderstva i trajne promene.

Osim toga, učenje postaje aktivno, a ne pasivno. Kao što nam je rekao jedan viši lider ljudskih resursa, „Bez obzira da li je to preko ekrana ili licem u lice, neće biti efikasno ako ne možete da zastanete i postavite pitanja. Interakcija je veoma važna.”

5. Upotreba alata i testova procene

Učenje kako se predvodi je intenzivno lično iskustvo.

Ankete su pokazale da timovi za ljudske resurse koriste alate i testove procene liderstva kako bi pružili personalizovani kontekst za razvojnu putanju svakog lidera.

Kako bi modelirala ovu najbolju praksu, odeljenja za ljudske resurse identifikuju liderske veštine i kompetencije koje su njihovim organizacijama potrebne za trenutni i budući uspeh. I strateški koriste podatke o proceni fidbeka “360 stepeni” kako bi pomogli svakom lideru da postane svesniji sebe.

Ova perspektiva zasnovana na proceni predstavlja srž za efikasan razvoj liderstva. Lideri imaju jasno razumevanje šta je potrebno njihovoj organizaciji, kakav je njihov učinak u poređenju sa njihovim pandanima i koja poboljšanja moraju da sprovedu kako bi podržali uspeh svoje organizacije. Zatim mogu da naprave personalizovanu razvojnu mapu za svoju lidersku putanju.

Da li vaša organizacija investira kada je u pitanju strategija razvoja liderstva?

Kako se povećavaju ulaganja vaše organizacije u razvoj liderstva u poređenju sa kolegama? Ulažete li u svoje talente onoliko koliko konkurenti ulažu u svoje?

Ovih 5 karakteristika koje sadrži uspešna strategija razvoja liderstva odražavaju mali deo bogatih informacija prikupljenih u izveštaju Referentno vrednovanje stanja potrošnje na razvoj liderstva: danas i sutra.

Pored deljenja trendova i strategija potrošnje za efikasnije inicijative razvoja liderstva, izveštaj takođe:

  • Istražuje ko obično raspolaže budžetom za razvoj liderstva;
  • Ispituje koliko organizacije troše – na osnovu prihoda, veličine radne snage i nivoa lidera;
  • Kvantifikuje koliko organizacije obično posvećuju razvoju svojih talenata visokog potencijala;
  • Upoređuje potrošnju na razvojne inicijative iz internog izvora sa onima iz spoljnih izvora;
  • Prati stope usvajanja digitalnih metoda treninga u odnosu na obuku licem u lice;
  • Daje pregled najčešćih izazova sa kojima se organizacije suočavaju u pružanju usluga razvoja liderstva; i
  • Pruža preporuke za HR lidere koji žele izgraditi uspešnu strategiju razvoja liderstva za budućnost.

Bolja kompanijska kultura: Kako unaprediti iskustvo zaposlenih