Jačanje morala zaposlenih i oslobađanje motivacije ne moraju nužno nuditi skupe podsticaje ili sprovođenje velikih programa. Postoje isplativi, ali opipljivi načini da se organizacije i vođe timova istaknu u ove dve oblasti. Šta možete uraditi kako bi vaš rezultat bila veća motivacija i moral zaposlenih?

Kao vođa tima, igrate centralnu ulogu u pomaganju članovima tima i organizaciji da dostignu svoj puni potencijal. Pogledajmo pobliže neke praktične strategije i zašto je to važan deo vaših odgovornosti.

Šta su motivacija i moral zaposlenih?

Motivacija i moral i su povezani, ali je korisno zapamtiti kako se svaki razlikuje.

Moral

Moral predstavlja kako se ljudi osećaju na poslu. Obuhvata stavove koje imaju o svom poslu i nivo zadovoljstva koje osećaju. Moral igra ključnu ulogu u izgradnji angažovanja članova tima i razvijanju pozitivnog osećaja zajedništva u vašem timu. Tim sa visokim moralom čine članovi tima koji se osećaju uključenim, cenjenim i podržanim.

Motivacija

Visok moral među članovima tima podstiče motivaciju. Motivacija je stepen volje i posvećenosti koje zaposleni svakodnevno unosi u svoju ulogu. Ova energija je od vitalnog značaja za održavanje potencijala članova vašeg tima i postizanje individualnih i strateških ciljeva. Iako menadžer ne može motivisati zaposlenog, on ili ona igra ključnu ulogu u otvaranju motivacije članova tima.

Značaj morala

Pozitivan moral je važan jer stvara jaku organizacionu kulturu u kojoj se članovi tima osećaju motivisano, srećno i ispunjeno.

Sve u svemu, visok moral može dovesti do:

 • Prijateljski odnosi: Kada se zaposleni osećaju cenjenim i srećnim u svojim ulogama, veća je verovatnoća da će negovati harmonične odnose sa drugima. Ljudi će efikasnije komunicirati, osećaće se sigurnije u međusobnoj saradnji, prevazići nedaće i pokazati pozitivne stavove.
 • Veće angažovanje: Kada je moral visok, članovi tima se osećaju bolje opremljeni za vrhunsko obavljanje posla, prevazilaženje izazova i ispunjavanje svojih individualnih i timskih odgovornosti.
 • Veća produktivnost: Moral je povezan sa produktivnošću. Kada članovi tima osete visok stepen podrške i ponude im se mogućnosti za rast, imaju dublji osećaj odgovornosti i rade svoj posao efikasnije.
 • Motivacija: Kada je moral visok, zaposleni se osećaju motivisanim da ostvare svoj puni potencijal i utiču na organizaciju.
 • Zadržavanje: Sve veći broj zaposlenih smatra pozitivan organizacijski moral i jake vrednosti kompanije kao prioritete u organizacijama u kojima odlučuju raditi.

Ko je odgovoran za moral zaposlenih?

Kao vođa tima, igrate ključnu ulogu u moralu zaposlenih. Moral je „aspekt koji utiče na odnos prema poslu“. Nažalost, neki menadžeri su uhvaćeni u svakodnevne zahteve i zanemaruju svoju odgovornost da angažuju zaposlene i izgrade jaku kulturu.

Menadžeri imaju odgovornost da pomognu članovima tima da se osete:

 • Delom zajedničke svrhe
 • Cenjeno i uključeno
 • Delomo poštene organizacije sa jasnom misijom i vrednostima

Budući da menadžeri pomažu članovima tima da razumeju kako se uklapaju i zašto su važni, oni mogu da odneguju radnu snagu koja ima istinski interes da doprinese uspehu tima i organizacije.

Šta uzrokuje nizak moral?

Konflikt je neizbežan na radnom mestu, ali ako se ne reši, može dovesti do niskog morala. Iako je sukob jedan od najčešćih doprinosa niskom moralu, postoje i drugi pokretački faktori koji mogu uzrokovati nizak moral:

 • Loša komunikacija: Ako zaposleni ne razumeju šta se od njih očekuje ili imaju potrebne informacije da bi se osećali povezani, ovaj nedostatak jasnoće i komunikacije može stvoriti nepoverenje i nizak moral. Nedostatak povratnih informacija može dodatno umanjiti moral.
 • Osjećaj nebitnosti: Članovi tima koji se ne osećaju cenjenim ili ne razumeju kako se njihove uloge uklapaju u organizaciju se mogu osećati nevažnim ili kao da ne mogu ostvariti svoj puni potencijal.
 • Nedostatak mogućnosti za rast: Ako se članovima tima ne pruži prilika za rast, učenje i napredovanje u organizaciji i karijeri, verovatno će se osećati neispunjenim i nemotivisanim.
 • Ravnoteža između posla i života: Raditi prekovremeno na zahtevnim poslovima može izazvati premor i nezadovoljstvo poslom. Većina zaposlenih daje prioritet i ceni ravnotežu između posla i života.

Ponudite smislen posao

Često se ne radi samo o ulozi koju neko dobija, već o vrsti posla kojim se bavi. Pronalaženje osećaja svrhe na poslu igra važnu ulogu u podsticanju emocionalne i mentalne stimulacije i zadovoljstva članova tima. Svrha je ono što pomaže zaposlenima da se zalažu i ostanu stimulisani za optimizaciju svojih performansi.

Istraživanja pokazuju:

 • Više od 9 od 10 zaposlenih spremno je smanjiti svoju zaradu u zamenu za svrsishodniji posao.
 • Kada se zaposlenima pruži smislen posao, to može dodati i više od 9.000 USD produktivnosti po radniku svake godine.
 • Budući da ljudi imaju različite perspektive, brige i prioritete u karijeri, za lidera je od presudne važnosti da odvoji vreme da shvati šta je svakom članu tima potrebno da svoj uspeh dovede do maksimuma. Razmislite o pokretanju ovih razgovora dok se sastajete sa članovima tima u situacijama jedan na jedan. Dajte im do znanja da vam je njihov uspeh važan i sarađujte na tome šta se može, a šta ne može učiniti kako bi se pružile najsmislenije mogućnosti za rad i rast.

Objedinite sve zajedno

Motivacija i moral zaposlenih su ključne komponente zdravog, produktivnog radnog okruženja. Vrednost koju stvara snažno radno okruženje vredi svih resursa koji su potrebni za jačanje morala i oslobađanje motivacije.

Korišćenje ovih saveta koji ne iziskuju troškove će ostaviti utisak. Ne zanemarite priliku da danas investirate u članove svog tima i radno okruženje.

Izazovi za nove menadžere: 12 stvari koje morate savladati