Uz prirodne stresore koji prožimaju našu ekonomiju i društvo, ne može se poreći preovladavanje nestabilnosti na radnom mestu. Promena je neizbežna. Dobri lideri to razumeju i uz fleksibilnost i prilagodljivost mogu efikasno savladati prevrtljive okolnosti. Što je još važnije, dovoljno su otporni da izdrže neočekivane i izazovne situacije koje ove promene mogu doneti.

4 razloga zašto dobri lideri moraju biti fleksibilni i prilagodljivi

Koje su razlike između fleksibilnosti i prilagodljivosti?

Pre nego što razgovaramo o tome zašto su fleksibilnost i prilagodljivost ključni za uspeh, neophodno je definisati pojmove.

Fleksibilnost i prilagodljivost se često koriste naizmenično, ali postoje neke ključne razlike među njima. Dok je prilagodljivost sposobnost prilagođavanja vaše situacije novom okruženju, fleksibilnost je spremnost za to. Što ste više spremni da se promenite ili napravite kompromis, to ste fleksibilniji.

Na primer, ako vaša organizacija vrši strukturne promene koje izazivaju promenu radnog vremena, biti kadar raditi u smeni od 15 do 23 časova (umesto u smeni od 9 do 17 časova), dok istovremeno preuzimate nove timove, klijente i zahteve – to odražava vašu prilagodljivost. Koliko ste spremni da prihvatite ovaj novi raspored ilustruje vašu fleksibilnost.

Zašto dobri lideri moraju imati fleksibilnost i prilagodljivost?

Postoje četiri razloga zašto dobri lideri moraju biti fleksibilni i prilagodljivi:

1. Učiti iz izazova

Uz fleksibilnost i prilagodljivost, lideri vide vrednost u izazovima umesto da beže od suočavanja. Umesto toga, oni se direktno suočavaju sa izazovima jer razumeju da se mnogo toga može naučiti iz grešaka i prepreka.

Studije pokazuju da lidere koji se ne mogu dobro prilagoditi njihovi šefovi i kolege opisuju na sledeće načine:

  • Izbegavanje rizika
  • Defanzivan stav
  • Nije otvoren za nove i raznolike ideje
  • Zatvoren za fidbek

Kako fleksibilnost i prilagodljivost podstiču nove načine razmišljanja, lideri koji ih poseduju raspolažu emocionalnim znanjem potrebnim da:

  • Učite na greškama i postupate s njima uravnoteženo.
  • Budete otvoreni i dobro reagujte na fidbek.
  • Ostanete pribrani pod pritiskom.

2. Kreirati i prilagođavati planove

Dobro liderstvo ne podrazumeva samo mogućnost uspostavljanja dobro organizovanih, strateških planova. Takođe se radi o kreiranju dovoljno agilnih planova, tako da kada se nađete u nezavidnim okolnostima, znate kako da adekvatno upravljate situacijom. Sposobnost da se to postigne podiže vašu vrednost i vrednost vašeg tima.

Kada lideri razumeju različita razmišljanja i otvoreni su za izlazak iz svoje zone komfora, lako se mogu promeniti kako se stvari menjaju oko njih. Lideri koji brzo deluju imaju dva puta veće šanse da dođu do promene nego oni koji nisu prilagodljivi i fleksibilni.

3. Biti bolje opremljen različitim stilovima rukovođenja

Danijel Goleman, stručnjak za emocionalnu inteligenciju, objašnjava da ne postoji jedna vrsta stila liderstva koja vlada nad drugima. Umesto toga, stil koji ćete koristiti zavisi od situacije i pojedinaca koji su u to uključeni. Lideri moraju biti sposobni i voljni da prilagode svoj stil kako bi se uskladili sa jedinstvenim potrebama svake nove situacije.

Navodimo šest stilova liderstva o kojima govori Goleman:

Nametljivi stil: Ovo je pristup „radi šta govorim“ koji je koristan u situacijama visokog stresa koje zahtevaju brzi preokret.

Autoritativni stil: Vođe objašnjavaju opšti cilj članovima tima i poveravaju im da ga postignu koristeći sopstvene metode. Ovo može biti korisno kada vaš tim testira novu strategiju.

Stil pridruživanja: Ovaj pristup stavlja članove tima na prvo mesto, fokusirajući se na uspostavljanje harmonije i morala tima. Vođe mogu odlučiti da ovo koriste kako bi pomogli članovima tima da razumeju i primene empatiju u svakodnevnim odnosima.

Demokratski stil: Članovi tima imaju jednak glas u donošenju odluka i razmišljanju. Vođe mogu izabrati da uključe ovaj stil ako žele da započnu saradnju.

Stil ubrzavanja: Lideri postavljaju velika očekivanja, koja i sami predstavljaju. Ovo se može koristiti sa samomotivisanim članovima tima.

Stil koučinga: Ovo se često koristi za lični razvoj, pre nego za zadatke vezane za posao. Stil koučinga može biti koristan za članove tima koji žele da prevaziđu svoje slabosti.

4. Stvarati uspešne timove

Mogućnost učenja na greškama, strateško prilagođavanje planova i uključivanje različitih stilova liderstva pomaže liderima da izgrade jače timove. Kada se fleksibilnost i prilagodljivost vežbaju na nivou liderstva, oni se prenose na članove tima.

Bilo da se radi o suočavanju s krizama ili poštovanju rokova, sva pitanja zahtevaju određeni stepen promene – a što su članovi tima otvoreniji i voljniji za ove prelaze, oni mogu postati jači.

Kao što je rekao Albert Ajnštajn,

Mera inteligencije je sposobnost promene.

Kako lideri mogu poboljšati svoju fleksibilnost i prilagodljivost?

Postoje dva ključna načina na koje lideri mogu poboljšati svoju fleksibilnost i prilagodljivost:

Prilagodite svoj liderski pristup

Biti fleksibilan lider znači raditi na kontinuumu. Ne postoji jedan način za vođenje; najbolji način da vodite druge zavisi od različitih faktora:

  • Članovi tima koje vodite
  • Veštine, sposobnosti i volja članova tima koje obučavate
  • Promenljive situacije (npr. Projektni zadatak i zahtevi)

Ovi faktori će odrediti vrstu stava koji morate usvojiti da biste uspešno proveli sebe i svoj tim kroz promene.

Neke okolnosti (poput projekta koji mora biti završen u kratkom vremenskom roku) mogu nalagati direktivniji pristup (poput Golemanovog stila nametanja), koji se uglavnom nalazi u zoni kontrolisanja. Druge situacije (poput nadgledanja radionice o timskom radu sa novim zaposlenima) mogu zahtevati kolaborativniji ili osnažujući pristup. To bi se izjednačilo sa Golemanovim demokratskim ili koučing stilom.

Lideri bi trebali izdvojiti vreme da zastanu i razmisle o gore navedenim faktorima pre nego što odgovore članovima svog tima. Od vitalnog je značaja za lidere da svakoj situaciji pristupe sa pravom namerom i stavom kako bi postigli prave rezultate. Sposobnost uspešnog snalaženja u različitim situacijama može ohrabriti lidere da iskoriste i steknu zaokružen skup stilova liderstva.

Radite sa mentorom

Kultura poslovanja se stalno menja i uvek će postojati pojedinci koji su spremni da podele svoja liderska iskustva. Potražite ove stručnjake i njihovu perspektivu o važnim lekcijama koje su naučili, ili o određenom stilu rukovođenja koji bi mogao biti relevantan za vašu situaciju. Mentor vam može pomoći da pronađete praktične načine za biranje pravog stila liderstva u pravo vreme.

Strategije inovacije u biznisu: vodič za lidere