Da biste ostvarili svoju strategiju, morate odlučiti o rezultatima koje želite postići i šta za vas znači pobeda. Takođe je neophodno identifikovati manevre ili radnje koje će biti potrebne za postizanje planiranih ishoda. U svojoj suštini, strateške inicijative su projekti ili akcije koje su pažljivo definisane i osmišljene za postizanje vaših ciljeva.

Strateški lideri moraju biti proaktivni i pripremiti strateške inicijative pre nego što budu primorani i pre nego što njihovi konkurenti, rivali ili protivnici preduzmu akciju. Oni takođe moraju stvoriti niz akcija i specifičnih ciljeva ili zadataka koji su mapirani u odnosu na sve pojedinačne strateške inicijative. Ove ciljeve treba potkrepiti posebnim merenjima uspeha ili ključnim pokazateljima učinka osmišljenim za praćenje napretka. Za sve strateške inicijative je potreban odgovarajući plan akcije koji definiše posebne zadatke i korake, kao i određeni datum završetka.

Postoji mnogo različitih vrsta strateških inicijativa, akcija ili poduhvata. U nastavku je nekoliko uobičajenih vrsta inicijativa koje preduzeća, odeljenja ili pojedinci mogu razmotriti:

Strateške inicijative za korigovanje i ukidanje

Strateška inicijativa „Koriguj i ukini“ je akcija osmišljena da reši osnovni problem ili izazov koji treba rešiti ili ukloniti pre nego što pređete na veće akcije koje su ambicioznije ili inovativnije. Inicijative koje su po prirodi kraće i koje je potrebno sprovesti odmah često spadaju u kategoriju „Koriguj i ukini“.

Strateške inicijative za izgradnju i kreiranje

Inicijative „izgradi i stvori“ su naprednije i revolucionarnije, osmišljene da naprave značajnu promenu u onome što radite ili u načinu na koji to radite. Na primer, možda ćete odlučiti da započnete veliko proširenje usluga koje nudite ili tržišta na kojima opslužujete. To bi takođe moglo uključivati povećanje kapaciteta ili geografski domet. Ove inicijative će verovatno biti značajne po obimu i/ili resursima.

Ofanzivne inicijative

Neke vrste strateških inicijativa su više „ofanzivne“ prirode: progresivne, proaktivne i inovativne. To bi moglo dovesti do rešenja koja prave preokrete, potpuno novih ponuda ili revolucionarnih ideja koje će proizvesti konkurentsku prednost za vaše preduzeće i veću vrednost za vaše klijente.

Defanzivne inicijative

Odbrambena strategija je opreznije prirode i osmišljena je da zadržite svoju poziciju na tržištu ili očuvate postojeće konkurentske prednosti, a ne za stvaranje novih.

Inicijative zasnovane na vremenu

Druge vrste strateških inicijativa su one koje se ostvaruju tokom dužeg vremenskog perioda. Obično su mnogo intenzivnije, kompleksnije ili transformacione prirode. Ove dugoročne promene zahtevaju znatno više resursa, talenta i budžeta za sprovođenje. Ovi izuzetno važni strateški ciljevi koji se moraju ostvariti mogli bi se nazvati „transformacionim“.

Primeri strateških inicijativa

Postoji širok spektar strateških inicijativa koje se mogu koristiti kao primeri za različite tipove organizacija, funkcije, tržišta i ljudi. Nekoliko primera strateških inicijativa možete pronaći u nastavku:

  • Podizanje svesti o brendu kampanjom na društvenim medijima
  • Nabavka ili spajanje sa kritičnim dobavljačem sirovina
  • Pokrenitanje strategije za smanjenje outsourcinga
  • Otvaranje više maloprodajnih objekata okrenutih kupcima
  • Ponuda više proizvoda i usluga na mreži
  • Preduzimanje aktivnih mera da postanete preferirani jeftini proizvođač
  • Implementacija automatizovanog proizvodnog sistema za smanjenje troškova rada ili povećanje kvaliteta
  • Početak intenzivnog razvoja liderskih talenata kako biste podržali planove proširenja
  • Iniciranje istraživačkih aktivnosti za stvaranje nove generacije proizvoda

Većina strateških inicijativa zahteva tim različitih pojedinaca sa pravom mešavinom talenta i odlučnosti da postignu uspeh i stvore otpornu organizaciju. Kao što je prethodno sugerisano, na neke strateške inicijative treba delovati odmah, dok se druge mogu unaprediti u dužem vremenskom roku koji bolje zadovoljava potrebe i resurse preduzeća. Na kraju, uspešno sprovođenje strateške inicijative bilo koje vrste dovešće do veće vrednosti i koristi za firmu, njene kupce, zaposlene i zajednicu.

Strategije inovacije u biznisu: vodič za lidere