Šta je danas izazov vodećim organizacijama? I da li se najveći izazovi lidera razlikuju širom sveta?

Istraživači su sproveli studiju o ovome, prelazeći direktno na izvor kako bi odgovorili na ova pitanja o izazovima najvišeg rukovodstva, prikupljajući podatke od 763 lidera srednjeg i izvršnog nivoa u organizacijama iz Kine/Hong Konga, Egipta, Indije, Singapura, Sjedinjenih Država Kraljevstvu, Španiji i Sjedinjenim Državama.

Utvrđeno je da se lideri širom sveta dosledno suočavaju sa istih prvih 6 izazova – čak i ako na različite načine opisuju svoje izazove liderstva i specifičan kontekst.

Možda je iznenađujuće pronaći toliko doslednosti u ovim izazovima, obzirom na to da su lideri došli iz svih krajeva sveta, kao i iz različitih industrija i organizacija. Ipak, čini se da je ovih 6 liderskih izazova inherentno liderima u ulozi srednjeg ili višeg menadžera, bez obzira na kontekst.

Stoga bi ovih 6 najvećih izazova trebalo da budu ključna područja za razvoj menadžmenta, svuda u svetu i u svim organizacijama.

Koji su najveći izazovi lidera u svetu?

1. Postizanje efikasnosti:

Izazov razvoja relevantnih veština – kao što su upravljanje vremenom, određivanje prioriteta, strateško razmišljanje, donošenje odluka i ubrzanje radnog učinka – kako bi bili efikasniji na poslu.

2. Inspirisanje drugih:

Izazov inspisiranja ili motivisanja drugih kako bi osigurali da ljudi budu zadovoljni svojim poslom i da rade pametnije.

3. Razvoj zaposlenih:

Izazov razvoja drugih, uključujući mentorstvo i koučing.

4. Vođenje tima:

Izazov izgradnje tima, razvoja tima i upravljanja timom. Specifični izazovi u rukovođenju uključuju kako uliti ponos, kako pružiti podršku, kako voditi veliki tim i šta učiniti kada preuzmete novi tim.

5. Predvođenje promena:

Izazov upravljanja, mobilizacije, razumevanja i vođenja promena. Vođenje promena obuhvata znanje o ublažavanju posledica, prevazilaženju otpora promenama i suočavanje sa reakcijama zaposlenih na promene.

6. Upravljanje zainteresovanim stranama (stejkholderima):

Izazov upravljanja odnosima, politikom i imidžom. Ovi najveći izazovi lidera uključuju zadobijanje menadžerske podrške, upravljanje i prihvatanje od strane drugih odeljenja, grupa ili pojedinaca.

Znanje da su ovi najveći izazovi lidera u rukovođenju uobičajena iskustva za menadžere srednjeg i višeg nivoa pomaže, kako vođama, tako i onima koji su zaduženi za njihov razvoj.

Pojedinci mogu imati koristi od saznanja da njihova iskustva nisu izolovana i mogu se osećati sigurnije da se obraćaju drugima za pomoć u suočavanju sa ovim izazovima.

Najveći izazovi lidera širom sveta zahtevaju adekvatan odgovor

Evo 4 konkretne stvari koje lideri širom sveta mogu učiniti kako bi pomogli u rešavanju ovih zajedničkih izazova:

1. Postavite ciljeve

Budite proaktivni u postavljanju ciljeva, kao i u postavljanju vremenskih rokova neophodnih da biste sebe i svoje timove držali na pravom putu. Smetnje sa kojima se suočavate mogu vam olakšati da izgubite iz vida dugoročne, pa čak i kratkoročne ciljeve. Možete se lako uvući u rešavanje hitnih pitanja koja se neočekivano pojave, umesto da ostanete usredsređeni na postizanje ishoda koji su vašoj organizaciji najvažniji.

Iako nijedan lider ne može u potpunosti izbeći iznenađenja, postavljanje ciljeva pruža mapu na koju se možete uvek iznova vraćati kako biste se ponovo usredsredili na svoje glavne prioritete dok se nosite sa drugim izazovima liderstva.

Jedan od uobičajenih pristupa je SMART metoda. Kada postavljate cilj, uverite se da je:

  • Specifičan. Zapišite detaljan opis šta bi uključivalo postizanje cilja.
  • Merljiv. Postavite ciljeve koje možete kvantifikovati da biste procenili napredak.
  • Dostižan. Aspirativni ciljevi su u redu, ali takođe morate biti sigurni da je postizanje cilja moguće.
  • Realističan. Budite sigurni da razumete šta će vam svakao trebati – u smislu vremena, resursa i talenata – da to postignete.
  • Vremenski ograničen. Napravite rokove za postizanje prekretnica na putu do cilja, kao i za postizanje samog cilja. Samo budite sigurni da ste postavili ostvarive ciljeve.

2. Delegirajte više

Bićete produktivniji u rešavanju izazova liderstva i osnažićete svoje kolege da preuzmu više odgovornosti ako delegirate. Efektivno delegiranje zahteva više od pukog skidanja zadatka sa vašeg stola – ono uključuje ponavljajući ciklus od 4 ključna koraka:

  • Razumevanje vaših preferencija. Efektivni delegati daju prioritet svom radnom opterećenju i odlučuju koje zadatke zadržati, a koje dati nekom drugom. Oni takođe razumeju koliko povratnih informacija žele kao osoba koju su delegirali radi na zadatku.
  • Poznavanje svojih ljudi. Da biste efikasno delegirali, morate dodeliti zadatke ljudima sa potrebnim znanjem i veštinama. To znači da morate razumeti svoje ljude. Koristite delegiranje da pomognete direktno podređenima, omogućavajući im da uče dok preuzimaju nove zadatke.
  • Jasno odredite svrhu zadatka. Svrha zadatka daje mu smisao. Usklađivanjem ove svrhe sa timskim ili individualnim uverenjima i ciljevima, delegiranje može postati prilika za lični rast.
  • Procenjivanje i nagrađivanje. Trebali biste raditi sa svojim direktno podređenima kako biste razvili načine da im pomognete, a vi odlučite da li je zadatak pravilno obavljen i nagradite ih na odgovarajući način.

Izgradićete više poverenja u svom timu ako delegirate više.

3. Povećajte svoju jedinstvenu vrednost

Uvek će se više stvari takmičiti za vašu pažnju nego što imate vremena i energije da obavite. Odredite prioritete najvažnijim zadacima koje samo vi možete da obavite i delegirajte sve ostalo.

Lideri prevazilaze liderske izazove i stvaraju vrednost za svoje organizacije fokusirajući se na jedinstvene doprinose koje samo oni mogu dati. Razumevanje koje su te jedinstvene vrednosti za vas i delegiranje svega ostalog (ili što je moguće više) omogućava vam da maksimizirate vrednost koju stvarate za organizaciju. Ovo je deo povećanja vaše samosvesti i razumevanja vašeg ličnog brenda liderstva.

4. Razjasnite ulogu

Shvatite koje su osnovne odgovornosti vaše uloge, a koje sekundarne odgovornosti, ili čak posao koji pripada nekom drugom.

To neće sprečiti ljude da traže od vas da preuzmete dodatne zadatke i projekte. Svakako postoje slučajevi u kojima bi preuzimanje neuobičajenih obaveza moglo biti potrebno zbog neobičnih okolnosti ili bi moglo biti važno za vaš profesionalni razvoj. Ali najefikasniji menadžeri shvataju da će se o njima u velikoj meri suditi na osnovu toga koliko su efikasni u svojim osnovnim odgovornostima i kako mogu da prevaziđu izazove u rukovođenju.

To takođe znači da će biti trenutaka kada ćete morati da kažete ne. To može biti neprijatno. Vežbanje odbijanja i pronalaženje načina da to učinite uz taktičnost i profesionalnost su jako važni. Odbijanje posla koji nije deo vaše uloge pomaže vam da se koncentrišete, a efikasno prenošenje poruka je ključna veština za lidere.

Zapravo, najveći izazovi lidera širom sveta i mnogi od ovih predloga kako odgovoriti na njih jesu deo razvoja osnovnih liderskih veština koje su vam potrebne u svakoj ulozi, u svakoj fazi vaše karijere.

Lideri koji se ponekad osećaju preopterećeni svojim poslom mogu uzeti u obzir činjenicu da nisu sami. Fokusirajući se na ova 4 ključna ponašanja, možete pobediti ta osećanja i pružiti veću vrednost vašoj organizaciji dok prihvatate najhitnije izazove liderstva.

Za one koji rade na obuci i razvoju, poznavanje 6 najvećih izazova sa kojima se lideri suočavaju širom sveta može biti katalizator za stvaranje razvojnih inicijativa koje zaista pomažu liderima.

Razvojne inicijative su efikasnije kada se usklade sa stvarnim izazovima sa kojima se učesnici suočavaju. Dakle, predlažemo da većina razvojnih sadržaja bude ista, bez obzira na to gde se obuka odvija ili ko prolazi obuku.

Takođe prepoznajemo da ono što je prihvaćeno u jednoj kulturi može biti neprihvatljivo ili tabu u drugoj, a neka ponašanja mogu biti norma u jednoj zemlji, ali drugačija u drugoj. Dakle, važno je biti svestan kulturnih nijansi i po potrebi vršiti prilagođavanja.

Ali, obzirom da lideri širom sveta imaju iste osnovne izazove, oni koji osmišljavaju obuku mogu prikladnije uskladiti razvojne inicijative kako bi pomogli menadžerima u rešavanju problema u ovih 6 zajedničkih oblasti: razvoj menadžerske efikasnosti, nadahnuće drugih, razvoj zaposlenih, vođenje tima, vođenje promena i upravljanje unutrašnjim akterima i politikom.

Autentično liderstvo: Šta je to i zašto je značajno?