Koncepti moći i liderstva međusobno su povezani. Iako pojedinac može imati moć a da nije lider, ne može biti lider bez moći, te je stoga uloga moći u liderstvu od presudnog značaja.

Uloga moći u liderstvu: Trendovi

Istraživačka studija govori o tome kako bolje razumeti kako lideri koriste moć i kako pojedinci i organizacije mogu poboljšati svoje liderstvo efikasnom upotrebom moći. Anketirani su učesnici koji su pohađali programe razvoja višeg izvršnog rukovodstva, a podaci koji su otkriveni ukazuju na neke tenzije oko liderstva i raspodele moći.

Zapravo, skoro 60% ispitanika je izjavilo da veruje da njihove organizacije rade na osnaživanju svojih ljudi na svim nivoima, a 53% ispitanika se složilo da njihova organizacija nagrađuje lidere za osnaživanje ljudi.

Više od polovine je izjavilo da je moć koncentrisana među nekoliko odabranih pojedinaca u njihovoj organizaciji; 28% učesnika u anketi složilo se da vrhunski lidere u svojim organizacijama zloupotrebljavaju moć; a samo 29% veruje da njihove organizacije uče svoje vođe kako da efikasno iskoriste svoju punu moć.

Ovi organizacioni trendovi u odnosu na moć i liderstvo sugerišu da, iako moć obično ne zloupotrebljavaju vrhunski lideri, ona je obično koncentrisana na nekoliko odabranih pojedinaca. Međutim, laskave organizacione strukture i samostalni radni timovi postaju sve uobičajeniji, što može povećati nivo osnaživanja koje zaposleni doživljavaju u narednim godinama.

Organizacije takođe nagrađuju lidere koji osnažuju ljude koje vode, čime se podstiče opšte osnaživanje zaposlenih; međutim, manje organizacija u potpunosti koristi mogućnosti da nauče lidere kako da efikasno koriste svoju moć za opšte dobro organizacije. Ovo ostavlja definiciju odgovarajuće i efikasne upotrebe moći u velikoj meri na individualnim liderima.

Izvori moći liderstva

Kada većina ljudi razmišlja o moći, odmah pomisli na kontrolu koju lideri na visokom nivou vrše sa svojih pozicija na vrhu organizacione hijerarhije. Ali moć se proteže daleko izvan formalnog autoriteta koji dolazi iz titule (ili iz kancelarije na uglu sa pogledom). Lideri na svim nivoima imaju pristup moći, ali ta moć često ostaje neprepoznata ili nedovoljno iskorištena.

Prethodno istraživanje je identifikovalo 7 osnova moći koje lideri mogu iskoristiti:

  1. Moć položaja je formalni autoritet koji proizlazi iz titule ili položaja osobe u grupi ili organizaciji.
  2. Moć harizme je uticaj koji stvara stil ili ličnost lidera.
  3. Moć odnosa je uticaj koji lideri stiču putem svojih formalnih i neformalnih mreža unutar i izvan svojih organizacija.
  4. Moć informacija je kontrola koja se generiše upotrebom dokaza pripremljenih za argument.
  5. Moć stručnosti je uticaj koji dolazi od razvoja i prenošenja specijalizovanog znanja (ili percepcije znanja).
  6. Moć kažnjavanja je sposobnost da se sankcionišu pojedinci zbog nepoštovanja standarda ili očekivanja.
  7. Moć nagrađivanja drugih je sposobnost prepoznavanja ili nagrađivanja pojedinaca za pridržavanje standarda ili očekivanja.

Uloga moći u liderstvu: Kako efikasno iskoristiti oboje

Sve u svemu, nalazi istraživanja sugerišu da lideri mogu biti efikasniji kada naglase moć odnosa i moć informacija, a takođe i razviju svoje druge dostupne osnove moći.

Evo nekoliko strategija za efikasno korišćenje moći u liderstvu:

1. Neka odnosi budu prioritet.

Vaša sposobnost korišćenja moći odnosa biće ugrožena ako se ne povezujete sa pravim ljudima. Stoga, identifikujte ljude sa kojima trebate uspostaviti ili razviti odnos i uložite vreme i energiju u svoje postojeće odnose. Pokušajte da bolje razumete druge i priznajte potrebe drugih da izgrade društveni kapital potreban za uticaj na druge sada i u budućnosti.

Popravite narušene odnose i sliku koju drugi o vama mogu imati. Potražite načine za ponovno uspostavljanje poverenja sa drugima kroz interakciju licem u lice i deljenje iskrenig fidbeka. Budite svesni kako vas drugi doživljavaju i tražite načine da utičete na njihovu percepciju tražeći fidbek od drugih kojima verujete.

2. Nemojte preterivati sa svojim ličnim planom.

Iako moć odnosa može biti efikasan metod za promociju vašeg vlastitog programa, ona takođe rizikuje da vas drugi vide kao sebične, a ne kao „timske igrače“. Važno je da lideri budu svesni ovih negativnih percepcija kako bi efikasno iskoristili moć odnosa. Uverite se da se sprovođenje sopstvenog plana ne doživljava kao zloupotreba moći.

3. Proširite svoju komunikacionu mrežu.

Razmislite o ljudima sa kojima najviše komunicirate. Pružaju li vam pristup jedinstvenim informacijama ili suvišnim informacijama? Proširite svoju mrežu da pronađete ljude koji mogu biti neiskorišćeni izvori informacija.

4. Budite velikodušni sa informacijama.

Ako ste centralni čvor ili kanal informacija, zapamtite da zadržavanje informacija za sebe može imati negativne posledice. Delite informacije naširoko i sa integritetom. Ne želite da vas doživljavaju kao nekoga ko gomila informacije radi svoje lične koristi. Naravno, ne želite da napravite suprotnu grešku i otkrijete poverljive ili lične podatke.

5. Iskoristite svoj položaj na najbolji način.

Istraživanja i iskustvo ukazuju na to da autoritet ne prati automatski formalnu vodeću ulogu. Svi možemo pomisliti na pandane koji, uprkos sličnostima u mandatu i nivou, mogu imati više ili manje moći od nas. Drugim rečima, položaj ne znači uvek moć. Možda ćete želeti da pronađete neke suptilne načine da saopštite svoj zvanični autoritet, kao što je uključivanje vaše titule u potpis e-pošte, komunikacija na sastancima na kojima obično ćutite ili modifikovanje stila oblačenja tako da ličite na ljude na nivou iznad vas. Ovo je takođe dobar primer efikasne samopromocije na poslu.

6. Razvijte svoj brend harizme.

Kako biste se osećali da ste u publici u kojoj je vaš obično skromni direktor „pozajmio“ stil energičnog motivacionog govornika? U najboljem slučaju mogli biste se zabaviti; u najgorem slučaju, generalnog direktora ćete videti kao patetičan pokušaj kopiranja.

Bez obzira na vaš nivo harizme, ključ je da napravite male promene u imidžu lidera, a da pritom zadržite svoju autentičnost. Zadržite karakteristike zbog kojih ste ono što jeste, ali pokušajte da identifikujete 2 ili 3 ponašanja koja bi mogla povećati vašu sposobnost povezivanja sa drugima (poput više kontakta očima, češćeg osmeha). Vežbajte ta nova ponašanja i po potrebi zatražite pomoć kouča ili mentora.

7. Budite stručnjak.

Možda je najzanimljivija stvar u vezi sa moći to što je to generalno u očima posmatrača. Ne možete samo de facto imati moć ako nema ljudi koji su voljni da vas vide kao da imate moć. Isto važi i za moć stručnjaka – ona ​​dolazi iz stvarne stručnosti (kao što je viša diploma ili relevantno iskustvo) ili percepcije stručnosti. Nemojte se stideti da svoje akreditive stavite na svoje vizitkarte, u potpis e-pošte, na društvenim medijima ili pričate o svom iskustvu i stručnosti.

8. Korisitte svoju moć da nagradite druge.

Mnogi lideri pogrešno pretpostavljaju da korišćenje nagradne moći znači samo dati ljudima više novca. Iako ova opcija zvuči privlačno, nije uvek moguća. Razmislite o prepoznavanju i podsticanju članova vašeg tima na druge načine.

Pitajte članove svog tima šta bi im se svidelo. Neki članovi tima mogu smatrati da je grupni piknik ili izlet izuzetno koristan; drugima će ovo biti dosadno ili zamorno. Slobodno vreme ili fleksibilno radno vreme mogu biti dobro rešenje za neke zaposlene; drugi možda neće ni primetiti. Bez obzira na njihov podsticaj, nemojte pogrešiti sa pretpostavkom da jedna nagrada odgovara svima.

9. Nagradite rečima.

Često dajte pozitivan fidbek. Iskustvo sa liderima u različitim industrijama govori da je tokom tipičnog radnog odnosa potrebna razmera 4:1 (4 pozitivna za svaki negativan) da bi primalac fidbeka verovao da je povratna informacija bila poštena. To ne znači da članu tima morate dati 4 pozitivne povratne informacije svaki put kada imate negativnu poruku koju želite poslati. To sugeriše da mnogi od nas imaju dosta da unaprede u smislu odavanja priznjanja onome što naši ljudi rade ispravno.

U isto vreme, kada članovi tima ne ispune očekivanja, komunicirajte i primenite svoje standarde, ali svakako pritom pružite podršku. Takođe, budite izričiti o posledicama na ponašanja ili rezultate koji ne ispunjavaju očekivanja – i dosledno ih pratite.

10. Podučavajte druge.

Iskoristiti svoju punu moć ne znači zadržavati je za sebe. Ako želite da osnažite ljude koje vodite, morate ih naučiti i kako da koriste moć koju imaju na raspolaganju. Razmislite o ljudima koje vodite. Šta oni na vrhu liste efikasno rade? Šta bi oni na dnu liste mogli bolje da rade? Koristite 7 osnova moći kao način da procenite, komunicirate i podučite kada je u pitanju uloga moći u liderstvu u vašoj organizaciji.

Najveći izazovi lidera u vodećim organizacijama širom sveta