Većina uloga i odgovornosti na C nivou su prilično različite i dobro definisane: CFO finansijski rukovodioci su odgovorni za sve finansijske operacije; COO nadgledaju dnevne operacije; i CEO izvršni rukovodioci upravljaju celom kompanijom, na primer. Međutim, sa CIO direktorima informacionih tehnologija i CTO tehničkim direktorima, uloge i odgovornosti se ponekad mogu zamagliti.

Činjenica da se tehnologija i način na koji je organizacije koriste tako brzo menja ne pomaže ukupnoj situaciji. Ipak, mnoge kompanije imaju i CIO direktora informacione tehnologije i CTO tehničkog direktora, i važno je da te dve pozicije rade u harmoniji kako bi se maksimizirale prednosti tehnologije.

Definisanje glavnih tehnoloških uloga

Svakodnevne odgovornosti CIO-a i CTO-a mogu se preklapati u zavisnosti od organizacije i njene strukture. Ali u većini slučajeva, CIO direktor informacionih tehnologija nadgleda internu IT tehnologiju i njenu stratešku vrednost za poslovanje, dok CTO ostaje na vrhu novih tehnologija i stvara politike i procedure koje unapređuju tehnologiju radi poboljšanja proizvoda i usluga isporučenih kupcima.

„Ulogu CIO -a smatram većom slikom, posebno usklađivanjem IT i poslovnih strategija“, kaže Džejms Rinaldi, glavni IT savetnik u NASA centru za istraživanje i razvoj Laboratorije za mlazni pogon. „Direktor informacionih tehnologija ima ukupnu odgovornost za automatizaciju, modernizaciju procesa i arhitekturu podataka. Uloga tehničkog direktora je najefikasnija u proceni novih tehnologija i njihovom usvajanju u kompaniji. CTO takođe procenjuje trendove i upoređuje ih sa onim što drugi rade.”

Tehnički direktor je obično fokusiran na „stvaranje sjajnih iskustava i ponuda za klijente i partnere u organizaciji“, kaže Višal Gupta, koji je i CIO i CTO – kao i viši potpredsednik povezane tehnologije – u proizvođaču štampača i proizvoda za obradu slike Leksmark.

“Da bi to učinili, moraju efikasno sarađivati sa prodajnim timovima kako bi im omogućili pristup strateškim kupcima i partnerima, a zatim sarađivati sa tim kupcima i partnerima na stvaranju novih inovacija za budućnost”, kaže Gupta. „Tipičan dan [za CTO rukovodioca] fokusiran je na saradnju sa četiri ključna aktera: marketingom i prodajom, kupcima i partnerima, tehnološkim timovima i spoljnim ekosistemom.“

Pored ovih zainteresovanih strana, CTO rukovodioci moraju pomoći svojim organizacijama u izgradnji „mape puta inovacija za transformaciju njihove organizacije, pa će takođe morati da sarađuju sa rukovodiocima u različitim poslovima, kao i sa njihovim odborom i da formiraju strateška partnerstva sa drugim tehničkim stručnjacima u industriji i ključnim dobavljačima“, kaže Gupta.

CIO Direktori informacionih tehnologija, s druge strane, „fokusirani su na ono što se danas dešava i omogućavaju iskustvo i automatizaciju svojim zaposlenima“, kaže Gupta. „Obe uloge zahtijevaju duboko razumevanje tehnologije i načina na koji se ona može koristiti za stvaranje poželjnih rezultata za njihove organizacije, a obe su odgovorne za iskustvo svojih radnika. Takođe se mogu preklapati u tome što će im oboma biti potreban tehnološki talenat i sposobnosti poput dizajnerskog razmišljanja za stvaranje sjajnih iskustava.”

„CIO direktor informacionih tehnologija je obično okrenut prema sebi kada je u pitanju posao, dok se CTO tehnički direktor više bavi tehnologijom, arhitekturom, inženjeringom i proizvodima“, kaže Eš Atavale, viši izvršni direktor grupe za izvršnu praksu pretraživanja u formi Robert Half. „CIO direktor informacione tehnologije će postaviti viziju i sarađivaće sa CTO-om kako bi ostvario tu viziju. Preklapanje se odnosi na strategiju i pejzaž proizvoda, kao i na isporuke klijenatima.”

U mnogim organizacijama, kada direktori informacionih tehnologija osete potrebu da imaju tehničku stručnost u timu, tada će tražiti CTO-a, kaže Atavale.

U organizacijama koje imaju i CIO i CTO, CTO obično ima više tehničkog znanja i stručnosti, prema američkom Zavodu za statistiku rada (US BLS). Kada kompanija nema CIO rukovodioca, CTO je taj koji određuje ukupnu tehnološku strategiju, navodi BLS.

„U određenom smislu, CIO je veoma vezan za vođenje operacija“, kaže Ozgur Aksakal, predsednik Global CTO Foruma, nezavisne, globalne organizacije za tehnološke stručnjake. „Najbliža osoba CIO -u u organizaciji bio bi COO. Njihov cilj je efikasno upravljanje kompanijom.”

S druge strane, „uloga CTO-a je mnogo više u stvaranju prihoda za organizaciju“, kaže Aksakal. „Ono što očekujete od CTO-a je da razvije konkurentske prednosti koje će vas razlikovati na tržištu. Ne vidite CTO kao mesto troškova. To je profitni centar. CTO radi na razvoju proizvoda, marketingu, inženjeringu i prodaji kako bi razvio kompaniju.”

CTO tehnički direktori mogu napredovati u tržišnim segmentima kao što su finansijska tehnologija (FinTeh), tehnologija osiguranja (InsurTech), pravna tehnologija (LegalTech) i drugi, gdje je fokus uglavnom na razvoju alata za poboljšanje poslovanja u ovim sektorima.

„Sva ova polja, poput FinTeh-a, odnose se na stvaranje inovacija i proizvoda pomoću tehnologije skaliranja“, kaže Aksakal. „Pogledajte najuticajnije kompanije u bilo kojoj industriji. Sve ih pokreće tehnologija. A kad pomislite na osobu odgovornu za tu tehnologiju, pomislite na tehničkog direktora.”

Povećana sinergija između CIO i CTO uloga

CIO i CTO pozicije postaju sve promenljivije nego ikada do sada, kaže Kreg Stivenson, generalni direktor Severnoameričke prakse tehnoloških službenika u organizacionoj konsultantskoj firmi Korn Feri.

„Vidimo scenarije gde kompanije izražavaju transformacione promene kroz promenu titula“, kaže Stivenson. „U nekim slučajevima CTO može ostati fokusiran na infrastrukturu, u drugim možemo videti i da je CTO strateški lider tehnološke funkcije. Da složenost i konfuzija bude veća, sada vidimo titulu glavnog rukovodioca za digitalne informacije ili glavnog rukovodioca za digitalnu tehnologiju.”

Odnos CIO i CTO postao je mnogo sinergističniji u poslednjih nekoliko godina, kaže Gupta. „Kao rezultat toga, poput moje trenutne uloge u Leksmarku, češće se viđaju CITO funkcije – ljudi koji imaju obe uloge“, kaže on. U nastojanju da stvori novi nivo transparentnosti informacija u celoj kompaniji, Leksmark je otkrio da je korisno spojiti svoje grupe za istraživanje i razvoj IT-a i softvera pod jednim liderom, zbog čega je spojio uloge, kaže on.

„Želeli smo da stvorimo skup zajedničkih sposobnosti, poput dizajnerskog razmišljanja i nauke o podacima, kao i klaud platforme koje bi mogle da iskoriste obe funkcije da ubrzaju rezultate“, kaže Gupta.

Digitalna transformacija takođe pomaže u približavanju ovih uloga, kaže Gupta, jer kompanije često ne mogu da uvedu nova rešenja koristeći tehnologije kao što su internet predmeti (IoT), oblak tehnologija i veštačka inteligencija (AI), a da ih interno ne iskoriste da shvate kako funkcionišu i koristi i izazovi koje oni donose.

„Poput CTO-a, CIO rukovodioci sada moraju stalno gledati šta sledi kako bi njihove organizacije bile otporne i zaštićene od budućnosti u odnosu na sve izazove koje sutrašnjica može doneti“, kaže Gupta.

CIO-CTO saradnja

Stručnjaci se slažu da ima smisla da cio direktori informacionih tehnologija i CTO tehnički direktori rade zajedno kad god je to moguće kako bi maksimizirali prednosti tehnologije za organizaciju.

Ovi rukovodioci „mogu najbolje raditi zajedno razumevajući svoje razlike i balansirajući njihove snage“, kaže Vendi Fajfer, direktorka informacionih tehnologija u softverskoj kompaniji Nutanix.

Tehnički direktori su tehnički inženjeri – oni koriste tehnologiju za stvaranje proizvoda i mogućnosti, kaže Fajfer. „Oni su graditelji, a njihovi timovi najbolje funkcionišu kada su članovi tima produktivni i neograničeni. Direktori informacionih tehnologija su operativni inženjeri – koriste tehnologiju za pružanje poslovnih usluga i omogućavaju produktivnost zaposlenih. Oni su operativci i njihovi timovi najbolje funkcionišu kada su članovi tima efikasni i efektivni. Direktori informacionih tehnologija i tehnički direktori mogu se povezati i sarađivati oko zajedničkog cilja produktivnosti zaposlenih, a svaki od njih donosi jedinstvene snage za zajedničku korporativnu misiju omogućavanja poslovanja putem sjajnih proizvoda i sjajnih sistema.”

Organizacije mogu preduzeti nekoliko koraka da neguju čvrst odnos između svojih informacionih direktora i tehničkih direktora. Jedan je da linije komunikacije ostanu otvorene. „Da bi bili uspešni, direktori informacionih tehnologija, tehnički direktori i njihovi timovi moraju se redovno sastajati kako bi izgradili poverenje i dublje razumeli šta druga strana želi da postigne“, kaže Gupta. “Otvorena, transparentna komunikacija ili zajednički forumi će pomoći obema organizacijama da razviju više empatije i međusobne saradnje.”

Rinaldi, koji kaže da je odnos između ove dve uloge evoluirao do uzajamnog poverenja, gde CIO može računati na CTO-a da uskladi tehnološke mogućnosti sa planovima CIO-a, smatra da bi ovi rukovodioci trebalo često da upoređuju merila i pregledaju trendove kako bi videli šta je najefikasnije za kompaniju.

„Napori u IT inovacijama su pojačani ako CTO ima odlične komunikacijske sposobnosti“, kaže Rinaldi. „Često CTO može praviti prototipe i raditi sa poslovnim jedinicama kako bi otkrio nove pristupe poslovanju. Ovo pomaže celokupnoj IT organizaciji da ostane relevantna.”

Još jedna dobra praksa je razmena znanja kad god je to moguće. „Ako vaša organizacija ima određeni izazov, poput povećanja određenog projekta, verovatno će to učiniti i vaši [interni] klijenti“, kaže Gupta. „Kombinovanjem vašeg znanja i zajedničkim radom na rešavanju problema veća je verovatnoća da će oba tima imati koristi. U Leksmarku smo objedinili naše puteve učenja tehnologije za obe ove grupe u oblastima poput oblaka i veštačke inteligencije.

Da bi izbegli sukobe na terenu, IT i CTO timovi bi trebalo da pronađu zajednički jezik.

„Prirodno je da će svaki deo organizacije imati drugačiji način rešavanja izazova, obzirom na njihove uloge“, kaže Gupta. “Ali postoje načini da se pomogne obema stranama da se dogovore.”

Na primer, Leksmark je radio na razbijanju silosa podataka i učinio podatke dostupnim svima u organizaciji stvaranjem zajedničkog jezera podataka. „Kao rezultat toga, dopustićemo da podaci obaveštavaju naše odluke, što je pomoglo da se minimizira sukob i izgradi međusobno poverenje u pristup“, kaže Gupta. „Još jedno zajedničko područje moglo bi biti zapošljavanje i razvoj tehnoloških talenata. Nedavno smo u našoj IT grupi iskoristili odnose za zapošljavanje sa fakulteta koji je izgradio naš tehnološki tim.”

Rinaldi kaže da bi oba rukovodioca trebalo da imaju za cilj da uklone tačke neslaganja dobrim upravljanjem IT odlukama i tehnološkim ulaganjima. „Direktori informacionih tehnologija i tehnički direktor ne bi trebalo da budu u takmičarskom odnosu i mogu imati koristi jedni od drugih kroz partnerstvo“, kaže on.

IT karijera: 10 veština koje treba da usavršite u 2021.