Podaci o ciljnim grupama postaju važniji nego ikada za sve kompanije koje žele da kreiraju održive marketinške strategije.

Big data su bili ključni u evoluciji marketinga. Sve više kompanija pronalazi načine za kreiranje marketinških strategija zasnovanih na podacima, prilagođenih potrebama pojedinačnih kupaca i segmenata kupaca.

Svake godine kompanije koriste različite taktike kako bi prikupile podatke o svojoj ciljnoj publici, bilo da se radi o anketama, intervjuima ili fokus grupama. One prikupljaju demografiju kupaca i psihografiju, a ti se podaci zatim koriste za dobrobit poslovanja i potrošača. Ali kako tačno kompanije koriste te podatke? Brojni su razlozi, ali evo nekoliko najčešćih.

Podaci o klijentima pomažu u segmentiranju ciljnih grupa

Većina kompanija će imati određenu ciljnu publiku koja čini veći deo prodaje od ostatka njihove baze potrošača. Obzirom na to, oni nisu jedini kupci koje preduzeće ima. Nije dobra poslovna praksa sve prilagoditi jednoj demografskoj grupi, ali je jednako loša praksa promovisati sve svima. Ako kompanija pokušava da udovolji svima, neće zadovoljiti nikoga. Prikupljanje podataka od onih koji već koriste njihov proizvod omogućiće preduzećima da podele svoju publiku u određene grupe. Ova segmentacija tržišta obično je podeljena na demografske, psihografske, bihevioralne i geografske podatke, ali se može malo razlikovati u zavisnosti od kompanije. Ova metoda grupisanja razdvaja bazu potrošača kako bi ciljala najviše grupe različitih potrošača.

Podaci o ciljnim grupama nalažu promene proizvoda i usluga

S vremena na vreme proizvod koji kupite će se vremenom menjati. Bez obzira da li je ova promena velika ili mala, najverovatnije je rezultat podataka o potrošačima. Kada kompanije mogu da koriste podatke o klijentima da vide šta njihovi kupci misle o određenoj usluzi ili proizvodu, to im daje ideju o tome kako kupci gledaju na njihov brend u celini. Kada dovoljno ljudi uloži slične pritužbe u vezi sa proizvodom ili uslugom, to daje do znanja kompaniji da je proizvod potrebno prilagoditi. Ove povratne informacije mogu pomoći u poboljšanju proizvoda i usluga, što zauzvrat čini kupca srećnim i unapređuje kompaniju.

Pravi podaci omogućavaju preduzećima da planiraju

Dobijanje podataka o ciljnim grupama omogućava kompanijama da zacrtaju svoje buduće planove na više načina. Omogućava kompanijama da predvide kako će potrošiti svoja sredstva ili gde će usmeriti svoje finansije. Ovo bi moglo pomoći preduzećima da uštede novac izbegavanjem udlaganja sredstava u ćorsokake. Drugi način je pregled geografskih lokacija i utvrđivanje da li ćete otvoriti nove poslovne lokacije ili možda čak i premestiti postojeću. Sve u svemu, preduzećima se u osnovi daje mapa puta koju mogu izabrati da slede ili promene na bilo koji način koji će koristiti budućnosti kompanije.

Podaci o klijentima su bitni za savremeni marketing

Postoji mnogo više načina na koje kompanije koriste svoje podatke o potrošačima za izmenu i poboljšanje proizvoda ili usluga, ali ove su među najpraktičnijim metodama. One pomažu kompanijama da svojim kupcima obezbede najbolje moguće proizvode i povećavaju šanse za dosezanje šire publike. Od vitalnog je značaja za kompanije da ulažu u podatke o klijentima ako žele da stvore održivu marketinšku strategiju.

Lojalnost brendu je prevaziđena: Izgradite bliskost sa brendom