Šta je vaš izazov za strateško liderstvo? Da li razumete kako postati strateški lider?

Da li ste odgovorni za vođenje razvoja proizvoda? Rast udela na tržištu? Pokretanje digitalne transformacije u okviru dela organizacije? Da li pomažete svojoj organizaciji da se suoči sa preokretom izazvanim globalnom pandemijom koronavirusa i njenim posledicama?

Da li se nadmećete sa drugim višim liderima i prioritetima, pitajući se kako unaprediti dugoročno zdravlje organizacije?

Mnogo se govori o važnosti strategije u današnjim organizacijama. Dobro osmišljena, dobro sprovedena opšta strategija koja povezuje poslovne prioritete sa strategijom liderstva je od suštinskog značaja za dugoročni uspeh organizacije. Čak i tako, menadžeri i rukovodioci se često bore da strategiju prevedu dalje od postavljanja pravca ili ciljeva, te ka tekućem procesu transformacije i održavanja organizacije.

Biti strateški lider se ističe na 3 načina

Uloga strateškog lidera zahteva različite veštine i perspektive od onih koje zahtevaju svakodnevne uloge operativnog liderstva.

Strateško liderstvo je širokog obima

Strateške odluke utiču na oblasti izvan vašeg sopstvenog funkcionalnog područja, poslovne jedinice ili čak organizacije. Efikasan strateški lider vidi organizaciju kao međuzavisnu i međusobno povezanu tako da se akcije i odluke u jednom delu organizacije preduzimaju imajući u vidu njihov uticaj na druge delove organizacije. Operativno vođstvo ne mora da seže ovako daleko.

Strateško liderstvo je fokusirano na budućnost

Strateški posao se odvija u dugim vremenskim periodima. Strateški lider radi sa dalekosežnim rasporedom, integrišući kratkoročne rezultate i dugoročni fokus. Ne zahteva svako rukovođenje dugoročan pregled da bi bilo efikasno. Veoma dobri operativni lideri efikasno upravljaju svakodnevnim funkcijama i vešti su u radu sa ljudima kako bi osigurali ispunjenje kratkoročnih ciljeva.

Strateško vođstvo je orijentisano na promene

Strateški lider je često pokretač organizacionih promena. Uticaj njihovog rada kaskadira ili se prenosi po celoj organizaciji. Efikasno operativno vođstvo ne dovodi nužno do značajnih organizacionih promena.

Na primer, postizanje ciljeva za tromesečje može zahtevati da vaš tim dobro radi zajedno – što je važan zadatak rukovođenja – ali to ne zahteva nužno promenu.

Viši lideri koji žele da postanu strateški lideri moraju da gledaju dalje od procesa postavljanja strategije na ono što dalje sledi postavljajući sebi ova pitanja:

  • Na šta treba da obratim pažnju?
  • Kako da implementiram?
  • Kako da orkestriram različite napore i taktike u stratešku celinu?
  • Kako da doprinesem liderstvu u organizaciji?

Kako postati strateški lider: novi pristup

Program govori o načinu razmišljanja koji je potreban da biste bili strateški lider. Objedinjuje solidno razmišljanje i najsavremenije prakse — a učesnici primenjuju znanje u svojim ličnim izazovima strateškog liderstva. U programu, viši lideri ispituju kako pristupaju liderstvu i kako treba da se promene da bi postali strateški lider.

Da biste postali strateški lider, morate usvojiti sledeća 3 ponašanja:

Strateško razmišljanje

Počnite sa razumevanjem složenog odnosa između vaše organizacije i njenog okruženja. Koristeći to znanje, možete donositi odluke koje olakšavaju trajni uspeh vaše organizacije.

Strateško delanje

Preduzmite odlučnu akciju u skladu sa strateškim pravcem vaše organizacije — uprkos dvosmislenosti, složenosti i haosu.

Strateški uticaj

Izgradite posvećenost strateškom pravcu organizacije pozivajući druge u strateški proces, uspostavljajući odnose unutar i van organizacije i koristeći organizacionu kulturu i sisteme uticaja.

Pitanja koja obično predstavljau izazov za više lidere — vođenje promena, oblikovanje kulture, iskorištavanje polariteta i prevazilaženje granica u cilju stvaranja organizacionih mreža.

Program uključuje samoprocenu, intenzivnu poslovnu simulaciju i vreme za vežbanje novih veština i rad kroz specifične izazove učesnika. Učesnici učestvuju u dubokim i relevantnim razgovorima sa svojim kolegama i fasilitatorima usredsređeni na njihov organizacioni kontekst, strateški izazov i nadogradnju na snažne alate i metode koji su se pojavili u programu.

Simulacija je zanimljiva, intenzivna i veoma praktična. U simulaciji, lideri vode organizaciju u malim timovima. Oni imaju priliku da odrede prioritete za organizaciju i vide rezultate svojih odluka. Oni dobijaju uvid u realnom vremenu o tome kako njihove odluke utiču na druge funkcije u organizaciji i kako se rezultati organizacije igraju na tržištu. U sledećem krugu mogu da isprobaju nove informacije ili drugačiji pristup.

U svakoj fazi, oni nauče novi element strateškog razmišljanja, a zatim rade na tome kako se on primenjuje na njihov lični strateški izazov.

Program takođe povezuje individualno i organizaciono rukovodstvo, što se dešava paralelno. Na individualnom nivou, iskustvo je fokusirano na vas, vaše kompetencije i rad na tom ličnom liderskom izazovu. Istovremeno, gradite svoj kapacitet da razmišljate, delujete i utičete kao liderski tim. Dok učesnici rade sa drugim ljudima u programu, oni se bave kolektivnim veštinama i organizacionom kulturom potrebnim za strateško vođenje i stvaranje organizacija sa visokim učinkom.

Kako biti strateški lider – postavljanje pravih pitanja za uspeh

Postavljanje pravih pitanja — i vraćanje na njih kako bi ponovo procenili odgovore i otkrili nove uvide — jedan je od načina na koji efikasni lideri usklađuju i sprovode strategiju.

Postavljajte brojna ključna pitanja, uključujući:

  • Koja su 2 ili 3 ključna pokretača u koje treba da uložimo naše resurse, vreme i energiju?
  • Da li imamo poslovne strategije koje su usklađene sa našim ključnim pokretačima?
  • Da li imamo organizacione sposobnosti koje nam omogućavaju da sprovodimo poslovne strategije?
  • Da li imamo dobre procese i dijalog za rešavanje konfliktnih prioriteta?
  • Da li obraćamo pažnju na kognitivne i emocionalne dimenzije vođenja promena?

Uobičajena je zabluda da se strateško liderstvo svodi na donošenje pravog izbora u pravo vreme. Pravljenje strategije je više proces otkrivanja nego pitanje izbora između skupa opcija u datom trenutku. Gorenavedena pitanja pomažu liderima da se uključe u taj proces otkrivanja i poboljšaju svoju sposobnost da razmišljaju, deluju i utiču na strateški način.

Biti strateški lider uključuje otkrivanje nekoliko ključnih stvari koje vaša organizacija treba da uradi dobro i koje može dobro da uradi kako bi se razlikovala od konkurenata. To zahteva disciplinu i posvećenost kontinuiranom učenju u celoj organizaciji.

Prepoznavanjem mogućnosti kako postati bolji strateški lider i pronalaženjem načina da ih primenite, možete igrati ključnu ulogu u podršci dugoročnom uspehu vaše organizacije.

Zašto je strategija važna za vaš biznis: Mapa uspeha poslovanja