Danas veštačka inteligencija sve više postaje sastavni deo naših života. Postoje mašine i programi koji mogu sami da obavljaju jednostavne ili složene zadatke sa visokom stopom efikasnosti. Kako čovečanstvo sve više napreduje sa veštačkom inteligencijom, u toku je stalna debata da li će se veštačka inteligencija okrenuti protiv nas u budućnosti ili će nam ona koristiti, odnosno koje su pogodnosti i rizici AI.

Džon Makarti je izmislio termin veštačka inteligencija još 1950. On je rekao:

Svaki aspekt učenja ili bilo koja druga karakteristika inteligencije može se u principu tako precizno opisati da se može napraviti mašina koja to simulira. Biće učinjeni pokušaji da se pronađe kako da se mašine nateraju da koriste jezik, formiraju apstrakcije i koncepte, rešavaju vrste problema koje su sada rezervisane za ljude i kako se usavršavaju.

Hajde da razgovaramo koje su pogodnosti i rizici AI, odnosno veštačke inteligencije.

Pogodnosti veštačke inteligencije:

Smanjenje ljudske greške

Pravljenje grešaka je ljudska priroda kojom se odlikujemo od početka čovečanstva. Grešimo svaki čas i svaki dan; ponekad su ove greške male i bezopasne, dok ponekad mogu dovesti do katastrofe. Jedan od značajnijih ciljeva razvoja veštačke inteligencije je sprečavanje takvih grešaka. Ako su dobro programirani, računari ne prave greške kao ljudi. Veštačka inteligencija zahteva unos tačnih informacija kroz skup algoritama kako bi mašina mogla da donosi buduće odluke. Smanjuje procenat greške i povećava tačnost i preciznost.

Bolja efikasnost

Razvili smo određene mašine sa veštačkom inteligencijom koje mogu da obavljaju specifične zadatke koji se ponavljaju uz visoku efikasnost. Sa 0% ljudskih grešaka, ove mašine mogu da urade svoj zadatak sa 100% tačnošću i rade 24×7, za razliku od ljudi. Uklanja potrebu za dve grupe ljudi koji rade u dnevnim i noćnim smenama koji se mogu zaposliti za obavljanje drugih kritičnih zadataka.

Smanjenje troškova obuke i rada

Veštačka inteligencija koristi algoritme mašinskog učenja kao što su duboko učenje i neuronske mreže za učenje novih informacija poput ljudi. To eliminiše potrebu za unosom novih kodova svaki put kada želimo da nauče nešto novo. Svet veštačke inteligencije doživljava brz razvoj i uskoro ćemo imati nove mašine koje pokreće veštačka inteligencija sa optimizovanim sposobnostima mašinskog učenja. To znači da će učiti mnogo brže i samim tim će troškovi obuke robota biti mnogo niži u poređenju sa obukom ljudi. U međuvremenu, mašine su već smanjile troškove poslovanja u nekoliko industrija.

Poboljšani procesi

Već postoji nekoliko industrija poput automobilske industrije koje su primenile mašine sa veštačkom inteligencijom. Ove mašine nam omogućavaju da prikupimo velike količine podataka za njihov rad. Ovi podaci nam pomažu da dobijemo dublji uvid u procese i omogućavaju nam da ih još bolje optimizujemo.

Rizici veštačke inteligencije:

Neodrživost

Mašine sa veštačkom inteligencijom koriste računare koji sadrže nekoliko procesora i kompjuterskih čipova. Ovi procesori i kompjuterski čipovi su napravljeni od retkih zemnih metala kao što je selen. Povrh toga, baterije sadrže litijum, još jedan redak element, kao glavni sastojak. Više mašina sa veštačkom inteligencijom znači više zahteva za računarskim čipovima, procesorima i baterijama, što znači veću potražnju za retkim zemnim metalima, a to znači i više rudarenja. To na kraju dovodi do neodrživih industrijskih i rudarskih praksi koje štete životnoj sredini.

Manje mogućnosti zapošljavanja

Sada je ovo stara briga. Kada mašine zamene ljude, to smanjuje troškove i povećava efikasnost. Ali to takođe znači i manje radnih mesta za ljude što na kraju dovodi do nezaposlenosti i drugih ekonomskih problema.

Zloupotreba koja dovodi do pretnji

Zloupotreba veštačke inteligencije jedna je od briga u porastu sa brzim usvajanjem veštačke inteligencije. Sa vojskom koja razvija autonomna vozila i oružje, to stvara novu pretnju da takvo oružje padne u pogrešne ruke.

Diskriminacija podataka

Mašine sa veštačkom inteligencijom mogu lako da prikupljaju, obrađuju i skladište velike korisničke podatke. Ove mašine takođe mogu pristupiti ličnim podacima osobe bez njihove dozvole. Jednom kada su informacije u oblaku, svako može pristupiti ovim informacijama legalno ili ilegalno. Ovo stvara pretnju u vezi sa podacima protiv koje mnoge vladine kancelarije i privatne bezbednosne organizacije kao što je iDenfy već pokušavaju da se bore.

Buduća pretnja čovečanstvu

Dok veštačka inteligencija već čini čuda na sadašnjim nivoima, istraživači i inženjeri rade dan i noć da ih nadograde. Takve nadogradnje već su učinile stručnjake i obične građane opreznim u pogledu veštačke inteligencije. Stiven Hoking je uvek bio protiv napretka veštačke inteligencije i Ilon Mask je javno preneo svoje neslaganje oko primene veštačke inteligencije u budućnosti.

Najveća zabrinutost je da stalnim nadogradnjom i razvojem AI može postati razuman i okrenuti se protiv ljudi.

Zaključak: pogodnosti i rizici AI

Kao novčić, veštačka inteligencija ima dve strane. Svaki izum nastao iz nužde može koristiti i štetiti korisniku. Sve se svodi na to koliko dobro možemo da uravnotežimo svoje interese i pretnje za bolje sutra. Ali ne može se sakriti da je veštačka inteligencija moćan alat koji sadrži mogućnost da osvetli naš svet kao šibica.

Moralna prava veštačke inteligencije: Treba li VI da ima prava?