Usmerena ka stalnom poboljšanju, metodologija za agilno upravljanje projektima može značajno povećati izglede za uspeh vašeg projekta. U nastavku je sve što treba da znate o agilnom upravljanju projektima, od sertifikacije preko obuke do softvera i još mnogo toga.

Šta je agilno upravljanje projektima?

Agilno je metodologija upravljanja projektima koja koristi kratke razvojne cikluse zvane „sprintovi“ da bi se fokusirala na kontinuirano poboljšanje u razvoju proizvoda ili usluge.

Iako metode inkrementalnog razvoja softvera sežu još od 1957. godine, o agilnosti je prvi put detaljno raspravljao 1970-ih godina Vilijam Rojs koji je objavio rad o razvoju velikih softverskih sistema. Kasnije 2001. godine, 17 programera softvera objavilo je Agilni manifest, „formalno proglašenje četiri ključne vrednosti i 12 principa koji će voditi iterativni pristup razvoju softvera usredsređenog na ljude“. Ovi programeri su se okupili da razgovaraju o lakim razvojnim metodama zasnovanim na njihovom kombinovanom iskustvu.

Principi za agilno upravljanje projektima

Postoji 12 ključnih principa koji i danas vode agilno upravljanje projektima.

 1. Zadovoljstvo kupaca je uvek najviši prioritet i postiže se brzom i kontinuiranom isporukom.
 2. Promene okruženja se prihvataju u bilo kojoj fazi procesa kako bi se kupcu obezbedila konkurentska prednost.
 3. Proizvod ili usluga se isporučuju sa većom frekvencijom.
 4. Zainteresovane strane i programeri blisko sarađuju na dnevnoj bazi.
 5. Svi stejkholderi i članovi tima ostaju motivisani za optimalne ishode projekta, dok se timovima obezbeđuju svi neophodni alati i podrška, i veruje im se da će ostvariti ciljeve projekta.
 6. Sastanci licem u lice smatraju se najefikasnijim i najefektivnijim formatom za uspeh projekta.
 7. Konačan radni proizvod je krajnja mera uspeha.
 8. Održivi razvoj se postiže kroz agilne procese pri čemu su razvojni timovi i zainteresovane strane u stanju da održavaju konstantan i neprekidan tempo.
 9. Agilnost se poboljšava kroz kontinuirani fokus na tehničku izvrsnost i pravilan dizajn.
 10. Jednostavnost je suštinski element.
 11. Samoorganizovani timovi će najverovatnije razviti najbolju arhitekturu i dizajn i ispuniti zahteve.
 12. Timovi koriste redovne intervale da poboljšaju efikasnost kroz fino podešavanje ponašanja.

Usvajanje agilne metodologije

Iako su prvobitno dizajnirane za softversku industriju, mnoge industrije sada koriste agilno prilikom razvoja proizvoda i usluga zbog veoma kolaborativne i efikasnije prirode metodologije. Sledeća tabela prikazuje stope usvajanja agilne metodologije u različitim vodećim industrijama, kao što je prikazano u istraživanju 11. Annual State of Agile koje je sproveo Version One.

Industrija Stopa usvajanja Agilnog
Softver 23 odsto
Finansijske usluge 14 odsto
Profesionalne usluge 12 odsto
Osiguranje 6 odsto
Zdravstvo 6 odsto
Vladin sektor 5 odsto
Telekomunikacije 4 odsto
Transport 4 odsto
Proizvodnja 4 odsto

Prednosti agilne metodologije

Agilna metodologija je prvobitno razvijena za softversku industriju da pojednostavi i poboljša proces razvoja u nastojanju da se brzo identifikuje i prilagodi problemima i nedostacima. Ona omogućava programerima i timovima da isporuče bolji proizvod, na brži način, kroz kratke, iterativne, interaktivne sesije/sprintove. U eri digitalne transformacije, sa mnogim kompanijama koje migriraju na digitalno okruženje, agilnost je savršeno pogodna za organizacije koje žele da transformišu način na koji upravljaju projektima i rade kao celina. Agilno može pomoći da se obezbedi usklađivanje procesa i metodologije u celoj kompaniji. Što se tiče poslovnih prednosti, i digitalno radno mesto i agilnost donose:

 • Povećanu fleksibilnost
 • Povećanu produktivnost
 • Povećanu transparentnost
 • Isporuku većeg kvaliteta
 • Smanjen rizik od promašenih ciljeva
 • Povećano angažovanje i zadovoljstvo zainteresovanih strana

Prednosti agilnosti za upravljanje projektima

U oblasti upravljanja projektima, agilno pruža projektnim timovima, sponzorima, vođama projekata i klijentima mnoge pogodnosti specifične za projekat, uključujući:

 • Brže uvođenje rešenja
 • Smanjen otpad kroz minimiziranje resursa
 • Povećana fleksibilnost i prilagodljivost promenama
 • Povećani uspeh kroz fokusiranije napore
 • Brže vreme obrade
 • Brže otkrivanje problema i nedostataka
 • Optimizovani razvojni procesi
 • Lagani okvir
 • Optimalna kontrola projekta
 • Povećan fokus na specifične potrebe kupaca
 • Povećana učestalost saradnje i povratnih informacija

Nedostaci agilnosti

Kao i kod bilo koje druge metodologije, agilna nije dobro prilagođena za svaki projekat i uvek se preporučuje dovoljna dužna pažnja da bi se identifikovala najbolja metodologija za svaku jedinstvenu situaciju. Agilno možda neće funkcionisati kako je predviđeno ako klijentu nisu jasni ciljevi, ako menadžer projekta ili tim nije iskusan ili ako ne funkcionišu dobro pod značajnim pritiskom. Tokom celog procesa razvoja, agilno favorizuje programere, projektne timove i ciljeve korisnika, ali ne nužno i iskustvo krajnjeg korisnika. Zbog svojih manje formalnih i fleksibilnijih procesa, agilno se možda neće uvek lako apsorbovati u većim tradicionalnijim organizacijama gde postoje značajne količine rigidnosti ili fleksibilnosti unutar procesa, politika ili timova. Takođe se može suočiti sa problemima koji se koriste sa klijentima koji na sličan način imaju krute procese ili operativne metode.

Kombinovanje agilnog sa drugim metodologijama

Postoji prilika za kombinovanje agilnog sa drugim metodologijama kao što je vodopad da bi se stvorilo hibridno rešenje. Kompanije ponekad koriste vodopad za rukovanje jednom ili više faza — kao što je planiranje — gde one ne zahtevaju brze ili ponavljajuće korake. Planiranje posebno zahteva sveobuhvatniji, metodičniji, često sporiji pristup definisanju, analizi i dokumentovanju aspekata projekta. Ovo čini vodopad boljim pristupom. Jednom kada projekat uđe u fazu razvoja, brze i ponavljajuće promene zahtevaju drugačiji pristup i tu se agilno pojavljuje kako bi pružilo najbolje rezultate u najkraćem vremenskom periodu.

Ovaj hibridni pristup pomaže u tome da agilnost postane još prilagodljivija u različitim industrijama ili da odgovara jedinstvenijoj prirodi projekta, proizvoda ili usluge. Opet, potrebna je dužna pažnja da bi se utvrdila prikladnost i kapacitet različitih dostupnih metoda i procesa.

Popularne metodologije za agilno upravljanje projektima

U okviru agilnog postoje izvesne često korišćene ili popularne metoda, od kojih su Skram, Kanban i Lin među najpopularnijima. Neke agilne metode uključuju:

 • Scrum
 • Kanban
 • Lean (LN)
 • Dynamic System Development Model, (DSDM)
 • Extreme Programming (XP)
 • Crystal
 • Adaptive software development (ASD)
 • Agile Unified Process (AUP)
 • Crystal Clear methods
 • Disciplined agile delivery
 • Feature-driven development (FDD)
 • Scrumban
 • RAD(Rapid Application Development)

Agilno upravljanje projektima i Scrum

Scrum je moćan okvir za implementaciju agilnih procesa u razvoju softvera i drugim projektima. Ovaj naširoko usvojeni okvir koristi kratke iteracije rada, koje se nazivaju sprintovi, i dnevne sastanke, nazvane scrums, da bi se pozabavili diskretnim delovima projekta uzastopno dok se projekat u celini ne završi. Postoje tri ključne uloge unutar Scrum-a: Scrum master, vlasnik proizvoda i članovi Scrum tima:

 • Vlasnik proizvoda kreira i daje prioritet zadacima proizvoda (rad koji treba obaviti).
 • Timovi biraju stavke iz skupa zadataka i određuju kako da završe posao.
 • Rad mora biti završen u roku od sprinta (obično dve do četiri nedelje).
 • Scrum master se svakog dana nakratko sastaje sa timovima kako bi dobio ažuriranja o napretku.
 • Pregledi sprinta se vrše na kraju svakog sprinta.
 • Proces počinje ponovo dok se ne završe sav posao ili skup zadataka.

Organizacione prepreke za usvajanje agilnosti

Organizacije koje žele da usvoje agilno za upravljanje projektima nailaze na bilo koju od brojnih uobičajenih prepreka, kao što su sledeće:

Struktura ili kultura kompanije koja ne podržava agilnost na adekvatan način

Iako projektni timovi mogu biti spremni za agilan razvoj, ostatak kompanije možda neće biti uključen. Sponzori, rukovodioci i funkcionalni lideri takođe moraju prihvatiti i podržavati agilnost da bi ona bila zaista efikasna.

Nejasno razumevanje uticaja na opšte poslovne ciljeve

Jednostavno izvođenje projekata korišćenjem agilne metodologije nije dovoljno da biste ostvarili željene prednosti. Projekti se i dalje mogu izvoditi na načine koji ne obezbeđuju celom poslovanju rezultate koji pomažu u postizanju održivog rasta. Strateško usklađivanje je i dalje kritično.

Ciklusi ubrzanog testiranja

Sprintovi mogu stvoriti rizik od ciklusa ubrzanog testiranja. U procesu pokušaja da prođu kroz sprintove što je brže moguće, timovi mogu postati više fokusirani na vremensku liniju i propustiti jednostavne aspekte ciklusa testiranja, što može imati potencijalno značajne posledice. Defekti mogu ostati neotkriveni ili se otkriju prekasno.

Ograničena agilna veština

Iako agilno brzo hvata korene, vrhunski agilni talenat može biti teško pronaći i privući. Ograničeni agilni talenat znači ograničenu korist za kompanije koje žele da izvrše projekte koristeći ovu metodologiju.

Ključne veštine za agilno upravljanje projektima

Postoji šest ključnih veština agilnog upravljanja projektima ili atributa koje svi menadžeri projekta treba da imaju:

 1. Sposobnost da se preseče nepotreban posao i fokusira se samo na suštinski posao
 2. Razumno rasuđivanje pod pritiskom i sposobnost da ostanete smireni pod stresom
 3. Snažna motivacija i veština treniranja za vođenje i podršku timovima tokom celog projekta
 4. Izuzetne organizacione sposobnosti da sve bude tačno i da se odrede prioriteti
 5. Sposobnost brzog razmišljanja i donošenja odluka kako se okolnosti brzo menjaju
 6. Visok nivo prilagodljivosti u cilju prihvatanja promena i smanjenja nepotrebne konfuzije i rizika

Sertifikacija i obuka za agilno upravljanje projektima

Kako agilna metodologija raste, raste i potražnja za profesionalcima sa agilnim znanjem i iskustvom. Evo sedam sertifikata fokusiranih na agilnost koji će vam pružiti referentnu vrednost za vaše znanje:

 • PMI-ACP
 • APMG International
 • Strategyex Certificate (Associate or Master’s) in agile
 • International Consortium for Agile (ICAgile)
 • Agile Certification Institute
 • Scaled Agile Academy
 • Scrum Alliance

Softver za agilno upravljanje projektima

Kompanije koje koriste agilno će verovatno koristiti softver namenjen agilnom razvoju kako bi iskoristile sve prednosti ove metodologije. Evo samo nekih od dostupnih agilnih rešenja:

 • Atlassian Jira + Agile: Ovo je agilan alat za upravljanje projektima koji podržava Scrum, Kanban i mešovite metodologije. Ovaj softver za upravljanje projektima dolazi sa sveobuhvatnim skupom alata koji pomažu Scrum timovima da s lakoćom izvode sesije.
 • Agilean: Agilean automatizuje upravljanje tokovima posla za male i srednje IT kompanije koje odgovaraju različitim vertikalama. Prilagodljiv je i ima 50 ugrađenih šablona.
 • SprintGround: Ovo je alatka za upravljanje projektima kreirana za programere da organizuju posao i pomognu im da prate napredak.
 • VersionOne: Ovo rešenje za upravljanje projektima je napravljeno da podrži Scaled Agile Framevork na svim nivoima.

Alati, šabloni i resursi za agilno upravljanje projektima

Takođe postoji mnogo šablona dostupnih od kompanija poput Majkrosofta koje menadžeri projekata mogu da koriste umesto da izmišljaju rupu na saksiji. Evo samo nekoliko primera iz nekolicine drugih dostupnih od Majkrosofta:

Prodavci softvera za agilno upravljanje projektima takođe obično imaju ugrađene agilne šablone u svom softveru.

Budućnost agilnog

Kako je konkurencija u stalnom porastu, a vreme izlaska na tržište se takođe smanjuje, agilno nudi brojne prednosti i ograničene nedostatke. Kako sve više kompanija prelazi na digitalno okruženje koje u velikoj meri zavisi od brzine, fleksibilnosti i povećane produktivnosti, agilne ili hibridne metodologije će postati sve potrebnije. Njegova primena u više industrija i usklađivanje sa prednostima koje nudi digitalni model radnog okruženja, ukazuju na to da će stope usvajanja agilnog nastaviti da rastu u industrijama širom sveta.

Zašto vaš tim probija rokove i kako to da rešite