Prednosti koje donosi računarstvo u oblaku, kao što su niži troškovi, skalabilnost i fleksibilnost, su brojne. Ali dok su mala i srednja preduzeća sa entuzijazmom prihvatila oblak, velike kompanije nisu bile voljne da ulažu u ovu tehnologiju. Vreme je za promene: oblak ima prednosti za kompaniju, a takođe i većeg obima, CIO će smatrati ključnim kao način da obezbede budućnost svojih organizacija.

CIO rukovodioci se sve više zagrevaju za oblak. Istraživanje analitičke firme Research u maju ove godine pokazalo je da 92% CIO-a i IT profesionalaca misli da je oblak dobar za poslovanje. Isto istraživanje je takođe pokazalo da je samo 31% kompanija koje opisuju svoju infrastrukturu kao uglavnom zasnovanu na oblaku, što ukazuje na odbijanje većine organizacija da preduzmu pozitivne korake ka usvajanju oblaka. Čini se da ako je kompanija veća, veći je i otpor.

Međutim, ovaj pogled je pogrešan. Računarstvo u oblaku nudi mnogo prednosti kompaniji. Tehnologija pruža veću fleksibilnost, niže troškove, veću skalabilnost, jednostavnu upotrebu i, ako se uradi ispravno, povećanu bezbednost i oporavak od katastrofe. Ovo se podjednako odnosi i na mala i na velika preduzeća – ali nema sumnje da je prelazak na oblak težak.

Ali prelazak na oblak je neizbežan. Domaći infrastrukturni objekti su decenijama služili organizaciji, ali joj nisu pogodni, kada druge poslovne jedinice očekuju da će usluge biti isporučene brzo i bez problema.

Sa tradicionalnim infrastrukturnim objektima, može potrajati mesecima. U međuvremenu, prvobitna poslovna prilika je došla i nestala, bez efekta. Sa oblakom, mogućnosti se mogu brzo iskoristiti.

Iz ovih razloga mnoge poslovne jedinice u organizacijama prihvataju oblak putem plaćanja kreditnim karticama, bez obzira na to da li CIO prihvata oblak ili ne. Šef odeljenja neće čekati mesecima da birokratija implementira nove sisteme kada drugi provajderi u oblaku nude jednostavno i brzo puštanje u rad usluga bez potrebe za uključivanjem IT odeljenja.

Mudri CIO rukovodioci znaju da da bi zadržali svoje poslove, moraju biti u mogućnosti da ponude iste usluge drugim poslovnim jedinicama sa istom agilnošću i strukturom troškova. Rukovodioci koriste kreditne kartice da eliminišu posrednika – CIO je svestan da zna da je posrednik. A ako se ta mera uspešno primeni, ne samo da će sačuvati radna mesta, već će IT odeljenje pretvoriti u agilnu organizaciju sposobnu da pomogne ostatku kompanije da ostvari svoje ciljeve.

Morate biti fundamentalna promena u pristupu. Uloga CIO-a je nekada bila da obezbedi infrastrukturu za snabdevanje i domaće aplikacije – sa ili bez učešća drugih odeljenja organizacije. Sa oblakom, IT odeljenja i CIO rukovodioci ne mogu da rade sami – oni moraju da budu u saradnji sa drugim poslovnim jedinicama, jer moraju da budu u bližoj korelaciji između poslovnih potreba i IT-a.

Ono što će se promeniti jeste da će CIO delovati kao neka vrsta izvršnog direktora pružaoca usluga, pružanja usluga kompaniji u skladu sa zahtevima korisnika. Provajder usluga je pravi termin, jer se sada bavi pružanjem usluga, a ne isporukom aplikacija. A ove usluge su optimizovane da bi poslovanje bilo efikasnije.

1) Smanjivanje troškova

Pa zašto će to biti neophodno? Za početak, oblak može biti skup – plaćate samo ono što vam je potrebno. Pogledaj brojeve. Organizacija sa četvorojezgarnim serverom sa procesorom od 3,0 GHz, 4 GB RAM-a i hard diskom od 500 GB i koristi samo 10%. U velikoj organizaciji, ova neefikasnost se može znatno umnožiti jer farme servera mogu dostići desetine hiljada jedinica hardvera. Finansijsko rasipanje je iznenađujuće veliko.

Kompanija sa 10.000 servera, recimo, sa po 1000 funti svaki potrošila je 10 miliona funti. Ako ovi serveri rade sa samo 10 procenata efikasnosti, to je gubitak od 9 miliona funti (3 miliona funti godišnje pod pretpostavkom životnog veka od tri godine). Nijedna kompanija ne želi da radi sa takvom vrstom režija predugo.

Serveri pod virtuelizacijom mogu značiti smanjenje broja servera koji su vam potrebni velikoj kompaniji, oslobađajući prostor u centrima podataka i omogućavajući im da uštede velike sume novca na struji i hlađenju. Međutim, virtuelizacija je samo prva faza u procesu – sledeći korak će biti razvoj data centra zasnovanog na oblaku sa karakteristikama oblaka.

Dobro je poznato da se prosečni rashodi mogu smatrati operativnim troškovima (OPEX) pre nego kapitalnim izdacima (CapEX), što daje finansijsku fleksibilnost organizaciji.

Ali ovde se ne radi samo o računovodstvenim procedurama, već se eliminiše i sloj birokratije. Kao što većina CIO zna, kada su kupovine deo kapitalnih troškova, finansijski menadžeri često moraju da prikupe dodatna sredstva za pokretanje projekta, a projekti moraju da prođu kroz različite timove unutar kompanije da bi bili odobreni. Prelazak na oblak će pojednostaviti ovaj proces.

2) Agilnost

Sve kompanije traže načine da bolje odgovore na klijente i sa ovom potrebom, organizacije žele fleksibilniju infrastrukturu. Sa oblakom, kompanije više ne moraju da ulažu u skupo održavanje infrastrukture, back-office/hardver/softver. Umesto da stalno troši administrativne zadatke i održavanje, IT organizacija konačno može da uradi ono što bi trebalo da bude vaš glavni zadatak – da pomogne u vođenju poslovanja.

Na primer, kompanije su koristile oblak da pojednostave sisteme koji nisu bili deo organizacije. Računarstvo u oblaku i odgovarajući sistemi mogu da odvedu nekoliko van mreže i da ih u roku od nekoliko sekundi učine dostupnim svakom zaposlenom, 24 sata dnevno, umesto da čekaju da neko uspešno dobije relevantnu dokumentaciju, što bi moglo da potraje nedeljama.

A ova brzina ima dalekosežan uticaj na razvoj projekata i lansiranje novih proizvoda. Ukratko, oblak će biti fasilitator za brže plasiranje proizvoda na tržište, pošto razvojni timovi ne zavise od IT timova u obezbeđivanju novih servera i softvera.

Svi dokazi sugerišu da će prelazak na oblak dovesti do ekonomske reorganizacije. Studija koju je u martu ove godine sproveo analitičar Microsoft IDC-a predviđa da je 14 miliona novih radnih mesta otvoreno širom sveta kao rezultat povećanog usvajanja oblaka.

3) Fleksibilnost

Možda je najbolji primer fleksibilnosti rast hibridnih oblaka unutar preduzeća. Gartner se smatra ključnom hibridnom implementacijom za velika preduzeća. U svom izveštaju „Hibridna IT: Kako usluge u oblaku transformišu interne i eksterne IT“, analitičarska firma objašnjava kako kompanije rade na nizu izbora i mešanja.

„Mnoge IT organizacije usvajaju javni oblak za nekritične IT usluge kao što su razvoj i testiranje aplikacija ili za softver kao uslugu (SaaS) – kao veb i CRM analizu – koji može da zameni holistički interne aplikacije i omogući pristup za mobilnu radnu snagu“, navodi Gartner.

Ova mešavina javnog i privatnog oblaka će imati veliki uticaj na kompaniju. Još jedan aspekt ovoga je dodatni kapacitet. Mnoge velike kompanije pokreću svoju IT infrastrukturu u privatne oblake, ali će i dalje biti trenutaka kada vaš privatni kapacitet oblaka možda neće biti dovoljan.

Ukratko, hibridno rešenje daje kompaniji veću fleksibilnost, omogućavajući vam da koristite javni oblak u vremenima najveće potražnje (npr. trgovci na malo tokom sezone praznika ili za velike projekte analize podataka). Dakle, nema potrebe da preterujete da biste uračunali najveću potražnju.

U tradicionalnom rešenju (a ne u oblaku) postoji problem prekomernog obezbeđivanja (preopterećenja) i nižeg obezbeđivanja. Kako se potražnja korisnika povećava, postoji potreba za prekomernom ponudom. Ako potražnja nastavi da raste, odjednom može ostaviti organizaciju sa prevelikom potražnjom, bez dovoljno kapaciteta da ispuni ovu potražnju.

Sa računarstvom u oblaku, lako je zatražiti određene usluge koje su brzo dostupne maksimalnoj potražnji i ceo proces je mnogo fleksibilniji, jer korisnici ne dodiruju ograničenja kapaciteta. Kada potražnja opadne, ove usluge se mogu amortizovati. Oblak nudi kompanijama mogućnost da brzo reaguju na promene u skladu sa poslovnim prilikama.

Postoji još jedan element fleksibilnosti. Zaposleni mogu da pristupe podacima i uslugama preko pametnih telefona, laptopa i netbook računara sa bilo kog mesta. A, sa novim uslugama u oblaku, mogućnost istovremene saradnje na datotekama i dokumentima konačno je realnost i smanjuje slanje e-pošte napred-nazad, što se još uvek vidi u mnogim organizacijama.

4) Big data

Jedna od popularnih fraza ovog trenutka je Big Data. Ovo je zgodan skraćeni izraz o sposobnosti velikih kompanija da sprovode naprednu analizu svojih baza podataka.

Praćenje informacija o podacima o klijentima u prošlosti je bilo pitanje teško za upravljanje, ali kompanije mogu da unaprede svoje analitičke veštine i mogu da budu ispred svojih konkurenata.

Oblak može dozvoliti velikim kompanijama ne samo da čuvaju vaše podatke u oblaku, već takođe pruža neophodnu računarsku snagu za pročišćavanje tona nestrukturiranih podataka. Zauzvrat, ovo će im dati poslovnu inteligenciju potrebnu da pokreću posao napred i postignu svoje ciljeve. Sa oblakom se to može uraditi i predstaviti krajnjem korisniku kao alatka koja je laka za korišćenje.

Ova poslednja tačka je važna. Donedavno, napredne analize bile su ekskluzivni domen naučnika, specijalista za ezoterično znanje – oblak rukuje velikim količinama podataka u trenutnom obliku i pokazaće se kao oblast rasta u budućnosti.

5) Razvoj softvera

Dobici u ekonomiji obima postignuti implementacijom softvera u oblaku takođe se odnose na razvoj softvera u oblaku – posebno u velikim kompanijama sa internim timovima programera softvera.

Oblak, sa svojom standardizovanom arhitekturom, znači da razvoj može biti mnogo brži u poređenju sa tradicionalnim okruženjima. Jedan od najvažnijih aktera oblaka, Salesforce, rekao je da razvoj softvera na vašoj platformi može biti i do četiri puta brži od uobičajenog, a baza podataka usluga i drugi su integrisani u platformu. Takođe, najbolje prakse su čvrsto uspostavljene i dokumentovane za početnike koje treba da prate.

Sa oblakom, virtuelne mašine se mogu primeniti, instalirati i testirati softver mnogo brže od fizičkih mašina koje se moraju ponovo slikati svaki put kada je potrebno testiranje nove verzije softvera.

Pored toga, timovima za razvoj softvera velikih kompanija potrebna su velika okruženja za testiranje i razvoj koja samo oblak zaista može da pruži. U narednih pet godina očekuje se da će pružaoci konteksta pružiti kao uslugu kako bi se ubrzao dalji razvoj.

6) Bolja mogućnost nadogradnje

Održavanje jednog računara sa svim tim sredstvima – stalnim bezbednosnim zakrpama i ažuriranjima – je zadatak koji oduzima mnogo vremena, tako da je zadržavanje hiljada trenutnih korisnika dosadan posao.

Prema nedavnom istraživanju, do 18 radnih dana mesečno je potrošeno na zakrpe i ažuriranja. Što je kompanija veća, to se više vremena i novca troši na ove zadatke. Nije ni čudo što se mnogi CIO žale na količinu vremena potrošenog na rutinsku administraciju.

Sa oblakom, IT organizacija više ne mora da troši vreme na ažuriranje servera i može da se koncentriše na napredovanje poslovanja. Kao što je već pomenuto, korišćenje oblaka se zasniva na povećanoj saradnji između poslovnih jedinica i CIO sada može postati vredan partner u razvoju poslovanja, a ne vatrogasac koji sanira požare.

7) Zelena dimenzija

Postoji i zeleni aspekt u oblaku koji može pomoći kompanijama da ostvare svoje poslovne ciljeve u društvenoj odgovornosti.

To je zato što provajderi u oblaku mogu ulagati u centre podataka velikih razmera (izbegavajući da svaka kompanija ima sopstveni otpad energije iz data centara), koji kompanijama nude zelenu alternativu konvencionalnom pristupu za IT. Štaviše, postavljanjem više usluga u oblaku, materijalni otpad se smanjuje jer je potrebno manje hardvera. Takođe se može koristiti duže jer je potrebno manje računarskih resursa na radnoj površini. Pored toga, manje infrastrukture na lokaciji znači manje opreme za osiguranje.

8) Superiorna bezbednost

Jedna od glavnih prepreka oblaku je bezbednosni problem. Mnogi CIO rukovodioci nerado migriraju na infrastrukturu oblaka zbog rizika koji opaža vaša organizacija. To je poseban problem za velike kompanije, koje ne brinu samo o podacima o klijentima, već moraju da se pridržavaju različitih regulatornih režima – na primer, u bankarstvu, finansijama, farmaciji itd.

Ove zabrinutosti su validne, ali jedna stvar mora biti jasna: bezbednost u oblaku nije manja od bezbednosti podataka preduzeća. Provajderi u oblaku imaju ogromnu ekonomiju obima i specijalizaciju od lokalnih organizacija. Ovo iskustvo može da garantuje veoma visok nivo bezbednosti i manje kvalifikovani zaposleni (privatne firme) će verovatno dekonfigurisati ili uvesti ranjivosti.

Provajderi takođe mogu da grade oblake sa najboljim bezbednosnim praksama koje se pružaju sistemu od početka. Ovo uključuje sve od osnovne platforme u oblaku do procesa koji se postavljaju i sistema za praćenje.

Sa ovim praćenjem je kontinuirana revizija. Pored obezbeđivanja visokog nivoa pouzdanosti, što znači da su dobavljači oblaka u mogućnosti da obezbede da koristite najnovije verzije bilo kog koda koji koriste. Ako nešto pođe po zlu ili se dogodi bilo koja druga nepravilna aktivnost – možda pokušaj hakovanja – to može odmah otkriti i ispraviti što je brže moguće.

Kako oblak platforme obavljaju ograničen skup zadataka koji su visoko skalabilni, postoji visok stepen standardizacije u pogledu računarskog hardvera, mrežne opreme, softverskih aplikacija i operativnih sistema. Ovo stvara visoko kontrolisano okruženje koje je lakše obezbediti. Štaviše, najviši stepen automatizacije u implementaciji novih sistema znači da je mnogo manje šanse da im nedostaje ključna bezbednosna zakrpa.

Računarstvo u oblaku takođe može da izbegne problem insajderskih pretnji, a manje su šanse da jedna osoba ima opšte privilegije. Aplikacije ljudi nemaju pristup mrežama, mrežnim sistemima, ne mogu pristupiti operativnim sistemima i operativni sistemi ne mogu dodirnuti aplikacije.

9) Lakše upravljanje

Digitalni panel prikazuje status praktično svega što radi na infrastrukturi, omogućavajući CIO-u da brzo identifikuje probleme i da ih blagovremeno reši.

Velike kompanije su gradile svoje sisteme tokom mnogo godina i možda su stekle deo IT-a putem akvizicija. Upravljanje takvim sistemima može biti posebno teško.

Računarstvo u oblaku može sve to da promeni: dobavljači oblaka mogu ponuditi ovaj jedinstveni panel koji nudi pogled na celokupnu infrastrukturu oblaka, nešto što je bilo teško postići tradicionalnom infrastrukturom. Oblakom je lakše rukovati i mogu se brzo obezbediti usluge putem ovih alata za upravljanje. Međutim, organizacijama su potrebni resursi za održavanje vidljivosti u svim delovima infrastrukture, bez obzira da li je ta infrastruktura u oblaku ili ne.

Poslovnim kritičnim aplikacijama takođe je potrebna veća budnost, posebno u okruženjima sa više zakupaca u kojima organizacije žele da samo one kontrolišu svoje podatke i aplikacije.

10) Više poslovanja

Kompanije sve više obraćaju pažnju na fleksibilnost poslovanja. Ogroman gubitak podataka može potopiti kompaniju. Progresivno, u strategijama poslovne fleksibilnosti, računarstvo u oblaku brzo postaje alat za upravljanje velikim rizicima.

Oblak omogućava kompanijama da povećaju redundantnost infrastrukture u svim delovima poslovanja. Decentralizacija omogućava aplikacije i podatke, a to povećava fleksibilnost poslovanja i pojednostavljuje oporavak od katastrofe i mrežu

Novi pristupi skalabilnom računarstvu aplikacija za pojednostavljenje vaše IT infrastrukture spajanjem mnogih bitnih elemenata – uključujući skladištenje, balansiranje opterećenja, bazu podataka i keširanje – u opremi kojima se jasno upravlja ili instancama u oblaku.

Za razliku od tradicionalnih infrastruktura – ​​gde su redundantnost, sposobnost skaliranja i performanse pojačane najvećim rastom sistema ili dodavanjem dodatnih nivoa modula – oblak obezbeđuje arhitekturu u kojoj se dodatne mogućnosti dodaju „skaliranjem horizontalno“, kao i dodavanjem dodatnih čvorova, identične.

Računarstvo u oblaku menja praktično sve u IT organizaciji

Šta je urađeno sa više infrastrukture od strane dobavljača oblaka?

Pored razvoja strategija za obezbeđivanje bliskog usklađivanja sa sadašnjim i budućim poslovnim potrebama, IT odeljenja konačno mogu postati prednost organizacije, umesto curenja u krajnjoj liniji. Nije zapravo pitanje da li kompanije treba da pređu na oblak, već kada. Prednosti ove mere su mnoge i raznovrsne – kao što je gore navedeno. IT organizacije koje pokrivaju oblak i shodno tome se menjaju, ne samo da sprečavaju gubitak poslova, već su sve važnije za poslovanje jer postaju agilnije i usklađenije sa poslovnim ciljevima. A ovako treba da se vodi moderna kompanija. Moderno preduzeće je dinamično zasnovano na bliskoj saradnji, koristi od novih nivoa finansijske fleksibilnosti i usklađenijih poslovnih procesa CIO. Računarstvo u oblaku nije samo za mala i srednja preduzeća, već i za velike kompanije.

IT karijera: Najtraženije veštine za IT stručnjake u 2021. [TOP 3]