18.9 C
Belgrade, RS
05.10.2022
Tim višeg rukovodstva: Da li dobijate najbolje od svojih lidera?

Tim višeg rukovodstva: Da li dobijate najbolje od svojih lidera?

Tim višeg rukovodstva je moćna prednost za svaku organizaciju. Snažan tim izvršnog rukovodstva mobiliše sve u organizaciji da unaprede viziju i strategiju organizacije. Ipak, prečesto, ovaj značajan potencijal ostane neiskorišćen. Viši rukovodioci se bore da...
Uloga moći u liderstvu: Međusobna povezanost dva koncepta

Uloga moći u liderstvu: Međusobna povezanost dva koncepta

Koncepti moći i liderstva međusobno su povezani. Iako pojedinac može imati moć a da nije lider, ne može biti lider bez moći, te je stoga uloga moći u liderstvu od presudnog značaja. Uloga moći u...
Radni učinak: Top 5 ključnih faktora koji utiču na performanse

Radni učinak: Top 5 ključnih faktora koji utiču na performanse

Radni učinak je direktno povezan sa različitim faktorima na radnom mestu. Ako nešto nije u redu, to može imati dramatične posledice po stavove, efikasnost i produktivnost. Dobra vest je da lideri mogu (i trebali...
Lideri i organizaciona kultura: Kako ostvariti pozitivan uticaj

Lideri i organizaciona kultura: Kako ostvariti pozitivan uticaj

Bez obzira da li pokušavate da osnažite ili iznova osmislite svoju kulturu, lideri igraju ključnu ulogu u onome što nazivamo organizaciona kultura i njena snaga nikada nije bila važnija. Kultura presudno doprinosi izgradnji organizacije svetske...
Najveći izazovi lidera u vodećim organizacijama širom sveta

Najveći izazovi lidera u vodećim organizacijama širom sveta

Šta je danas izazov vodećim organizacijama? I da li se najveći izazovi lidera razlikuju širom sveta? Istraživači su sproveli studiju o ovome, prelazeći direktno na izvor kako bi odgovorili na ova pitanja o izazovima najvišeg...
Fleksibilnost i prilagodljivost: Neophodne odlike dobrih lidera

Fleksibilnost i prilagodljivost: Neophodne odlike dobrih lidera

Uz prirodne stresore koji prožimaju našu ekonomiju i društvo, ne može se poreći preovladavanje nestabilnosti na radnom mestu. Promena je neizbežna. Dobri lideri to razumeju i uz fleksibilnost i prilagodljivost mogu efikasno savladati prevrtljive...
Dobro funkcionisanje mozga uspomoć 4 svakodnevne navike

Dobro funkcionisanje mozga uspomoć 4 svakodnevne navike

Volimo jutra. Kakav sjajan osećaj, probuditi se svež, odmoran i pun energije. Um je čist, dobro funkcionisanje mozga neometano. Optimistični smo i energični. Tih prvih nekoliko minuta, 24 sata koja su pred nama izgledaju...
Žene u tehnološkoj industriji: Kako ih privući i zadržati

Žene u tehnološkoj industriji: Kako ih privući i zadržati

U današnjem svetu koji zavisi od tehnologije, velika je potražnja za radnicima sa izuzetnim tehnološkim veštinama. Snažne tehnološke veštine ključne su za podsticanje inovacija, stvaranje operativne efikasnosti i uspostavljanje prednosti na tržištu. Kao rezultat...
Kako delegirati svoj posao: Prilika za razvoj veština u timu

Kako delegirati svoj posao: Prilika za razvoj veština u timu

Ne možete sve sami. Znate to, ali ipak pokušavate. Čak i sa nagomilavanjem sve više posla i odgovornosti, vi to preuzimate. Da li ste razmišljali kako možete delegirati svoj posao? Možda mislite da štedite vreme...
Liderske veštine većeg učinka: 5 oblasti stalnog usavršavanja

Liderske veštine većeg učinka: 5 oblasti stalnog usavršavanja

„Liderstvo je poput mišića. Što inteligentnije trenirate, to postajete jači." Na osnovu istraživanja i praktičnog iskustva u sektorima poslovanja, visokog obrazovanja i neprofitnih organizacija, savetujemo višim liderima da pojačaju svoju obuku za liderske veštine...

NAJNOVIJE